Edycja XII Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2009" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2009"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

E d y c j a   XII

Możesz pobrać: *w wersji doc lub w *wersji *zip

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502-263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu