Edycja VIII Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2014" dla klas I-szych

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2014"
dla klas I-szych
pod honorowym patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

E d y c j a   VIII

Możesz pobrać: *w wersji doc lub w *wersji *zip


 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon:  502-263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu