Edycja XII Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2018" dla klas I-szych

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2016"
dla klas I-szych
pod honorowym patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

E d y c j a   XII

Możesz pobrać: *w wersji doc lub w *wersji *zip


 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

                                                                                                                                              Autorzy konkursu:

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon:   502-263-665

 

Powrót na stronę główną konkursu