Edycja I Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 1998"
dla klas III-cich
E d y c j a   I

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Wykonaj obliczenia:

34 - 12 +7 - 29 + 13 - 13 =
76 - 60 : 4 =
(77 + 13) . (45 - 35) =


2. Rozwiąż równania i sprawdź:


x + 320 = 728
5 . x = 400
634 - m = 236
320 : x = 80


3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Tomek waży 19 kg, Maciek jest o 5 kg cięższy od Tomka, Monika waży o 22 kg mniej niż Tomek i Maciek razem. Ile ważą wszyscy razem ?


4. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

56 (................................................................................................................................................................................................)
54 (................................................................................................................................................................................................)


5. Oblicz, korzystając z praw rozdzielności:

612 . 6 = .........................................................................................................................................................................................
96 : 6 = ...........................................................................................................................................................................................


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Na ogrodzenie prostokątnego ogrodu zużyto 170 m siatki. Szerokość tego ogrodu jest równa 35 m. Oblicz, jego długość.


7. Ułóż zadanie tekstowe do równania:

36 . x = 180
 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,2 punktu. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 18 z 22,2 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 4 pkt
Zadanie 3 - 4 pkt
Zadanie 4 - 3,2 pkt ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 5 - 2 pkt
Zadanie 6 - 3 pkt
Zadanie 7 - 3 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie; razem 1 punkt za każdy przykład(w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 4.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3,2 punktów ).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie za to zadanie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawnie utworzoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).
 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

23 + 18 - 18 + 19 - 42 =
74 : 2 - 26 =
(46 + 24) . (43 - 38) =


2. Rozwiąż równania i sprawdź:


250 + x = 643
x . 6 = 360
726 - a = 537
360 : m = 60


3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Marek ma 27 zł, Konrad ma o 9 zł mniej niż Marek, Paweł ma o 15 zł mniej niż Marek i Konrad razem. Ile pieniędzy, mają wszyscy razem ?


4. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:


64 (................................................................................................................................................................................................)
36 (................................................................................................................................................................................................)


5. Oblicz, korzystając z praw rozdzielności:

714 . 8 = .........................................................................................................................................................................................
98 : 7 = ...........................................................................................................................................................................................


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Na ogrodzenie prostokątnego ogrodu zużyto 180 m siatki. Długość tego ogrodu jest równa 65 m. Oblicz, jego szerokość !


7. Ułóż zadanie tekstowe do równania:


x . 25 = 175
 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,2 punktu. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 18  z 22,2 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 4 pkt
Zadanie 3 - 4 pkt
Zadanie 4 - 3,2 pkt ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 5 - 2 pkt
Zadanie 6 - 3 pkt
Zadanie 7 - 3 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie; razem 1 punkt za każdy przykład(w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 4.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3,2 punktów ).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie za to zadanie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawnie utworzoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

64 + 6 . 12 - 52 : 4 - 60 : 15 =
75 . 0 + 96 : 6 + 18 =


2. Rozwiąż równanie i sprawdź:


7 . X = 126 : 9


3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Magda ma 8 znaczków, Marysia ma 4 razy więcej, Gosia ma 5 razy mniej znaczków niż Magda i Marysia razem. Ile znaczków mają razem ?


4. Oblicz wyraźnie wskazując poznane własności:

91 : 7 = ...........................................................................................................................................................................................
6 · 1328 = .......................................................................................................................................................................................


5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Prostokąt o bokach 24 cm i 12 cm podzielono na dwa jednakowe kwadraty. Oblicz obwód jednego z nich !


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Jeżeli do pewnej liczby dodamy iloczyn liczb 8 i 120 to otrzymamy 1000. Co to za liczba ?


7. Ułóż zadanie tekstowe do działania:

(120 - 72) : 4 = 12


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 17 punktów. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 16 z 17 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2 pkt
Zadanie 2 - 2 pkt
Zadanie 3 - 3 pkt
Zadanie 4 - 2 pkt
Zadanie 5 - 3 pkt
Zadanie 6 - 2 pkt
Zadanie 7 - 3 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i 1 punkt za właściwe sprawdzenie (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania – dopuszczalny jest brak odpowiedzi (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne ułożenie treści zadania i 1 punkt za poprawnie ułożone pytanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).


Etap 3
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Uzupełnij brakujące liczby:

 

          4 6 3 9
+  . 7 . 5
     
    8 . 2 .

 

           8 . 4 .
. 8 . 9
             
             4 8 4 9           

 

        1 5 5
.       8 .
      
1 5 5
    1 . 4 0
       
         . 2 5 5 .         


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Ogrodnik zebrał 85 kg jabłek, 25 kg zostawił sobie, a resztę podzielił między dwóch synów tak, że jeden dostał dwa razy więcej niż drugi. Po ile jabłek dostali synowie ?
 

3. Rozwiąż równania i sprawdź:

(83 - 68) . X = 45
X : (75 - 53) = 4
X . (16 + 45) = 183


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Bok kwadratu jest równy 200 m. Oblicz szerokość prostokąta o takim samym obwodzie jak ten kwadrat i długości 250 m.


5. Wykonaj działania:

Jurek 1/4 doby przebywał w szkole, 1/8 doby odrabiał lekcje i 1/6 doby przeznaczył na zabawę. Ile godzin trwały wszystkie zajęcia Jurka ? Podaj wynik w godzinach .


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Krawiec ma tkaninę o długości 40 m. Codziennie odcina kawałek o długości 5 m. W którym z kolei dniu odetnie ostatni kawałek tkaniny ?


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Ola ma 3 razy więcej braci niż sióstr. Razem jest ich pięcioro. Ile sióstr i ilu braci ma Ola ?

 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - doradca metodyczny: Pani mgr Anna Woś
      - organizatorzy : Pan mgr Lucjan Miciuk
                                    : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - po jednym z nauczycieli reprezentujących każdą ze szkół biorących udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 27,4 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc lub *w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2,4 pkt
Zadanie 2 - 4 pkt
Zadanie 3 - 3 pkt
Zadanie 4 - 5 pkt
Zadanie 5 - 5 pkt
Zadanie 6 - 3 pkt
Zadanie 7 - 5 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za rozwiązanie tego zadania można zdobyć 2,4 punkty (za każdą poprawnie wpisaną cyfrę można zdobyć 0,2 punktu).

Zadanie 2.
Za rozwiązanie tego zadania można zdobyć 4 punkty (za rozwiązanie zadania 3 punkty i za odpowiedź 1 punkt).

Zadanie 3.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 3 punkty (za rozwiązanie równania 0,5 punktu i za sprawdzenie 0,5 punktu – razem 1 punkt za każdy przykład).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 5 punktów (4 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 5 punktów (4 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń może zdobyć 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń może zdobyć 5 punktów (4 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu