Edycja II Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 1999"
dla klas III-cich
E d y c j a   II

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

36 - 12 +7 - 29 + 13 - 13 =
76 - 60 : 3 =
(77 + 13) . (45 - 35 - 10) =


2. Rozwiąż równania i sprawdź:


x + 320 = 852
422 - m = 236
5 . X = 350
320 : X = 40


3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Tomek ma 18 zł, Monika ma o 8 zł więcej niż Tomek, Karol ma o 9 zł mniej niż Tomek i Monika razem. Oblicz, czy pieniądze, które mają dzieci wystarczą na zakup książki za 80 zł ?


4. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

48 (................................................................................................................................................................................................)
64 (................................................................................................................................................................................................)


5. Oblicz, korzystając z praw rozdzielności:

6 . 48 = ...........................................................................................................................................................................................
72 : 4 = ...........................................................................................................................................................................................


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Na ogrodzenie kwadratowego ogrodu zużyto 160 m siatki. Oblicz, ile metrów siatki zużyto na ogrodzenie jednego boku ?


7. Ułóż zadanie tekstowe do równania:

45 . x = 180
 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,6 punktu. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 18 z 22,6 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 4 pkt
Zadanie 3 - 4 pkt
Zadanie 4 - 3,6 pkt ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 5 - 2 pkt
Zadanie 6 - 3 pkt
Zadanie 7 - 3 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie; razem 1 punkt za każdy przykład(w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 4.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3,4 punktów ).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie za to zadanie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawnie utworzoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).
 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

23 + 18 - 18 + 19 - 42 =
80 : 2 - 26 =
(46 + 24) . (43 - 38 - 4) =


2. Rozwiąż równania i sprawdź:


250 + x = 777
812 - a = 537
x . 6 = 480
360 : m = 60


3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Marek ma 27 zł, Konrad ma o 9 zł mniej niż Marek, Paweł ma o 15 zł mniej niż Marek i Konrad razem. Ile pieniędzy, mają wszyscy razem ?


4. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:


72 (................................................................................................................................................................................................)
45 (................................................................................................................................................................................................)


5. Oblicz, korzystając z praw rozdzielności:

24 . 8 = ...........................................................................................................................................................................................
84 : 7 = ...........................................................................................................................................................................................


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Na ogrodzenie kwadratowego ogrodu zużyto 200 m siatki. Oblicz, ile metrów siatki zużyto na ogrodzenie jednego boku ?


7. Ułóż zadanie tekstowe do równania:


x . 32 = 160
 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,6 punktu. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 18  z 22,6 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 4 pkt
Zadanie 3 - 4 pkt
Zadanie 4 - 3,6 pkt ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 5 - 2 pkt
Zadanie 6 - 3 pkt
Zadanie 7 - 3 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie; razem 1 punkt za każdy przykład(w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 4.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3,6 punktów ).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie za to zadanie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawnie utworzoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

64 + 6 . 12 - 40 : 4 - 60 : 15 =
75 . 0 + 66 : 6 + 18 =


2. Rozwiąż równanie i sprawdź:


(235 - 178) + m = 705


3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Magda ma 9 znaczków, Marysia ma 5 razy więcej, Gosia ma 6 razy mniej znaczków niż Magda i Marysia razem. Ile znaczków mają razem ?


4. Oblicz stosując poznane własności:

91 : 7 = ...........................................................................................................................................................................................
6 · 324 = .........................................................................................................................................................................................


5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Prostokąt o bokach 30 cm i 15 cm podzielono na dwa jednakowe kwadraty. Oblicz obwód jednego z nich.


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Jeżeli do pewnej liczby dodamy iloczyn liczb 8 i 12 to otrzymamy 100. Co to za liczba ?


7. Ułóż zadanie tekstowe do działania:

(120 - 60) : 4 = 15


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 17 punktów. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 16 z 17 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2 pkt
Zadanie 2 - 2 pkt
Zadanie 3 - 3 pkt
Zadanie 4 - 2 pkt
Zadanie 5 - 3 pkt
Zadanie 6 - 2 pkt
Zadanie 7 - 3 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i 1 punkt za właściwe sprawdzenie (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania – dopuszczalny jest brak odpowiedzi (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne ułożenie treści zadania i 1 punkt za poprawnie ułożone pytanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).


Etap 3
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż równania i sprawdź:

(38 + 34) : x = 8
(76 - 49) : 9 = x
x . (17 + 45) = 124


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Przemek waży o 3 kg mniej niż Krzyś, ale o 3 kg więcej niż Mariusz. Kiedy stanęli wszyscy trzej na wadze razem z dziesięciokilogramowym odważnikiem, okazało się, że ważą 100 kg. Ile kg waży każdy z nich ?
 

3. Uzupełnij brakujące liczby:

      9  .  4  .
-     .   8  .  4
____________
     5
 8  8  9

 

          3 7 . 9
      +  .  8 7 8  
___________
         8  .  2  .

                                . 3 .

                          1 . 5 . 6 : 4
                        - 1 .
                             
                             
15
                            - 12

                                
                                 3 6
                               - 3 6
                                 
                                
=  =    


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Krótszy bok prostokąta jest 3 razy mniejszy od dłuższego. Jego obwód równy jest 64 cm. Jakie wymiary będzie miał ten prostokąt w skali 2 : 1 ?


5. Wykonaj działania:

72 - 64 : 8 + 7 · 6 - 4 =
47 + 3 · 9 - 56 : 8 =


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W woreczku jest 16 kg mąki. Mama potrzebuje 2 kg mąki na ciasto. W domu nie ma wagi. Mama chwilę pomyślała, potem wyjęła kilka pojemników tej samej wielkości i przy ich pomocy odmierzyła 2 kg mąki. Jak tego mogła dokonać? Oblicz dowolnym sposobem.


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Góral miał 17 owieczek. Zginęły mu wszystkie oprócz dziewięciu. Ile owieczek zostało góralowi ?


8. Rozwiąż zadanie i podaj odpowiedź:

Zosia i Staś mieszkają na wsi. Staś ma do szkoły 1½ km, a Zosia o ¼ km bliżej. O ile więcej metrów drogi pokonuje Staś idąc z domu do szkoły i z powrotem ?
 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - doradca metodyczny: Pani mgr Anna Woś
      - organizatorzy : Pan mgr Lucjan Miciuk
                                    : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - po jednym z nauczycieli reprezentujących każdą ze szkół biorących udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 29 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc lub *w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 4 pkt
Zadanie 3 - 3 pkt
Zadanie 4 - 5 pkt
Zadanie 5 - 4 pkt
Zadanie 6 - 4 pkt
Zadanie 7 - 2 pkt
Zadanie 8 - 4 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za rozwiązanie tego zadania można zdobyć 3 punkty (za rozwiązanie równania 0,5 punktu i za sprawdzenie 0,5 punktu – razem 1 punkt za każdy przykład).

Zadanie 2.
Za rozwiązanie tego zadania można zdobyć 4 punkty (za rozwiązanie zadania 3 punkty i za odpowiedź 1 punkt).

Zadanie 3.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 3 punkty (za każdą poprawnie wpisaną cyfrę można zdobyć 0,2 punktu, poprawnie rozwiązany przykład daje uczniowi 1 punkt).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 5 punktów (4 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania można zdobyć 4 punkty (za każdy przykład 2 punkty).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń może zdobyć 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń może zdobyć 2 punkty (1 punkt za odpowiedź i 1 punkt za poprawne uzasadnienie).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź).
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu