Edycja III Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2000"
dla klas II-gich

E d y c j a   I

Możesz pobrać w wersji *doc.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

43 + 8 – 26 – 16 + 9 =
56 – 3 . 9 + 36 : 4 =
(42 + 18) : 3 . 5 =


2. Rozwiąż równania i sprawdź:

(52 – 17) – a = 19
(56 + 16) : X = 9
X : (78 – 69) = 4


3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Tomek miał 36 kredek w kolorach czerwonym, żółtym i purpurowym. Czerwonych i żółtych kredek było 21, żółtych i purpurowych 27. Ile kredek każdego koloru miał Tomek ?


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Marek kupił czapkę, spodnie i kurtkę zimową. Czapka kosztowała 9 zł, spodnie były o 6 zł tańsze od kurtki, która była 5 razy droższa od czapki. Oblicz, ile reszty otrzymał Marek, jeśli do kasy wpłacił 100 zł ?


5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Baca miał 25 owieczek, zginęły mu wszystkie oprócz siedmiu. Ile owieczek zostało bacy ?


6. Wpisz w okienka liczby od 2 do 7, tak, aby ich suma w każdym rzędzie pionowym, poziomym i skośnym wynosiła 34.
 

  9   16
15   10  
14   11  
1 2 8 13


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Emilka na śniadanie i poranną toaletę potrzebuje 35 minut, na dojście do szkoły 30 minut. O której godzinie musi wstać, jeśli do szkoły idzie na godzinę 950 ?

8. Ułóż zadanie tekstowe do równania:

(x + 12) . 3 = 72REGULAMIN


      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas drugich danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 27 punktów. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.
 

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń (każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych).

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń.

      Uwaga!  Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 3 pkt
Zadanie 3 - 4 pkt
Zadanie 4 - 4 pkt
Zadanie 5 - 2 pkt
Zadanie 6 - 3 pkt
Zadanie 7 - 4 pkt
Zadanie 8 - 4 pkt

    Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 27 punktów.


Zadanie 1.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 3 punkty (za każdy poprawnie obliczony przykład 1 punkt)


Zadanie 2.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 3 punkty (za każdy poprawnie obliczony i sprawdzony przykład 1 punkt – obliczenie 0,5 punktu, sprawdzenie 0,5 punktu)


Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).


Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).


Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za rozwiązanie i 1 za odpowiedź).


Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdą poprawnie wpisaną liczbę 0,5 punktu).


Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i jeden punkt za odpowiedź).


Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 punkt za poprawnie postawione pytanie).
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu