Edycja III Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2000"
dla klas III-cich
E d y c j a   III

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

41 + 17 – 39 + 7 – 26 =
48 – 16 : 4 =
(100 – 52) : (13 + 18 + 17) =


2. Rozwiąż równania i sprawdź:


275 + X = 976
546 – a = 248
k . 7 = 560
540 : n = 90


3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Tomek ma 26 kart telefonicznych, Franek ma o 7 mniej niż Tomek, Krysia ma o 16 karet więcej niż Tomek i Franek razem. Oblicz, ilu kart brakuje Krysi do 100?


4. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

36 (................................................................................................................................................................................................)
64 (................................................................................................................................................................................................)


5. Oblicz, korzystając z praw rozdzielności:

42 . 7 = ...........................................................................................................................................................................................
78 : 6 = ...........................................................................................................................................................................................


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Na ogrodzenie klombu w kształcie trójkąta równobocznego zużyto 180 m siatki. Oblicz, ile metrów siatki zużyto na ogrodzenie jednego boku tego klombu ?


7. Ułóż zadanie tekstowe do równania:

240 : x = 48
 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,6 punktu. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 18 z 22,6 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 4 pkt
Zadanie 3 - 4 pkt
Zadanie 4 - 3,6 pkt ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 5 - 2 pkt
Zadanie 6 - 3 pkt
Zadanie 7 - 3 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie; razem 1 punkt za każdy przykład(w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 4.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3,6 punktów ).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie za to zadanie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawnie utworzoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).
 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

24 – 9 – 15 + 17 + 83 =
48 – 90 : 3 =
(52 + 48) . (42 – 23 – 19) =


2. Rozwiąż równania i sprawdź:


341 + m = 858
m – 346 = 263
40 . k = 360
540 : n = 60


3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Marek ma 26 znaczków, Konrad ma o 5 więcej niż Marek, Paweł ma o 19 znaczków mniej niż Marek i Konrad razem. Oblicz, ilu znaczków brakuje Pawłowi do 100 ?


4. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:


48 (................................................................................................................................................................................................)
75 (................................................................................................................................................................................................)


5. Oblicz, korzystając z praw rozdzielności:

36 . 4 = ...........................................................................................................................................................................................
96 : 8 = ...........................................................................................................................................................................................


6. Rozwiąż zadanie podaj odpowiedź:

Na ogrodzenie klombu w kształcie trójkąta równobocznego zużyto 240 m siatki. Oblicz, ile metrów siatki zużyto na ogrodzenie jednego boku tego klombu ?


7. Ułóż zadanie tekstowe do równania:


x : 18 = 9
 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,6 punktu. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 18  z 22,6 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 4 pkt
Zadanie 3 - 4 pkt
Zadanie 4 - 3,6 pkt ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 5 - 2 pkt
Zadanie 6 - 3 pkt
Zadanie 7 - 3 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie; razem 1 punkt za każdy przykład(w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 4.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3,6 punktów ).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie za to zadanie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawnie utworzoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

72 – 6 . 12 + 56 : 4 + 100 : 20 =
(50 . 2 – 48 : 4) : 2 =


2. Rozwiąż równanie i sprawdź:


(436 + 289) – a = 358


3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Do szkoły zakupiono zielone i niebieskie szarfy. Zielonych było 3 razy więcej niż niebieskich, wszystkich było 92. Ile było niebieskich szarf, a o ile więcej zielonych ?


4. Oblicz stosując poznane własności:

96 : 6 = ...........................................................................................................................................................................................
258 · 5 = .........................................................................................................................................................................................


5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Kwadrat o boku 38 cm podzielono na dwa jednakowe prostokąty. Oblicz obwód jednego z nich.


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Karol pomyślał o pewnej liczbie, gdy odjął ją od ilorazu liczb 72 i 3 w wyniku otrzymał 18. O jakiej liczbie myślał Karol ?


7. Ułóż zadanie tekstowe do działania:

3 . (27 + 45) = 216
 


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 17 punktów. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 16 z 17 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2 pkt
Zadanie 2 - 2 pkt
Zadanie 3 - 3 pkt
Zadanie 4 - 2 pkt
Zadanie 5 - 3 pkt
Zadanie 6 - 2 pkt
Zadanie 7 - 3 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i 1 punkt za właściwe sprawdzenie (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania – dopuszczalny jest brak odpowiedzi (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne ułożenie treści zadania i 1 punkt za poprawnie ułożone pytanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).


Etap 3
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż równania i sprawdź:

X : (63 – 54) = 8
(38 + 34) : 9 = X
X . 14 + 38 = 108


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W fabryce wyprodukowano 480 flamastrów w kolorach zielonym, czerwonym i niebieskim. Czerwonych i zielonych było 342, a zielonych i niebieskich było 352. Ile flamastrów każdego koloru wyprodukowano w tej fabryce ?
 

3. Uzupełnij brakujące liczby:

     6 9 . 9
+   . 4 5 9
____________
  
. 0 . 0 .

 

            . . 8
      x      . 5
___________
         1 3 9 .
+   8 . 4
__________
         .  .  .  .

        2 8 . 4 .
      -      . 8 . 3
___________
        3 8 8 9


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Jeżeli krótszy bok prostokąta zwiększymy o 7 cm, a dłuższy skrócimy o 5 cm to otrzymamy kwadrat o boku długości 9 cm. Oblicz długość obwodu tego prostokąta narysowanego w skali 2 : 1 .


5. Oblicz, pamiętaj o kolejności wykonywania działań:

7 . 9 – 54 : 6 – 18 + 55 =
89 – 7 . 8 : 4 + 2 . 7 =


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Różnica dwóch liczb równa się 231. Jedna z tych liczb jest równa 1/4 liczby 2464. Ile może być równa druga liczba ?


7. Podaj odpowiedź na postawione pytanie i uzasadnij ją:

Tomek narysował linię prostą o długości 7 cm, następnie narysował tę linię w skali 2:1. Teraz nowa linia ma 14 cm. Czy Tomek dobrze wykonał swoje zadanie ?


8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Po wyjściu ze sklepu Karol oświadczył swojej siostrze Joli, że wydali trzecią część kwoty, którą wzięli z domu. A ile jeszcze nam zostało ? – zaciekawiła się siostra. Zostało 60 zł więcej niż wydaliśmy – oświadczył Karol. To już wiem – powiedziała Jola. Dowiedz się i Ty, ile pieniędzy wzięli idąc po zakupy ?
 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - doradca metodyczny: Pani mgr Anna Woś
      - organizatorzy : Pan mgr Lucjan Miciuk
                                    : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - po jednym z nauczycieli reprezentujących każdą ze szkół biorących udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 29 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc lub *w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 4 pkt
Zadanie 3 - 3 pkt
Zadanie 4 - 5 pkt
Zadanie 5 - 4 pkt
Zadanie 6 - 4 pkt
Zadanie 7 - 2 pkt
Zadanie 8 - 4 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za rozwiązanie tego zadania można zdobyć 3 punkty (za rozwiązanie równania 0,5 punktu i za sprawdzenie 0,5 punktu – razem 1 punkt za każdy przykład).

Zadanie 2.
Za rozwiązanie tego zadania można zdobyć 4 punkty (za rozwiązanie zadania 3 punkty i za odpowiedź 1 punkt).

Zadanie 3.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 3 punkty (za każdą poprawnie wpisaną cyfrę można zdobyć 0,2 punktu, poprawnie rozwiązany przykład daje uczniowi 1 punkt).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 5 punktów (4 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania można zdobyć 4 punkty (za każdy przykład 2 punkty).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń może zdobyć 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń może zdobyć 2 punkty (1 punkt za odpowiedź i 1 punkt za poprawne uzasadnienie).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź).
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu