Edycja IV Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2001"
dla klas II-gich

E d y c j a   II

Możesz pobrać w wersji *doc.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

24 – 7 + 17 – 13 – 18 =
46 – (2 . 9 – 7) =
(84 – 3 . 8) : (5 . 6) =


2. Rozwiąż równania i sprawdź:

a – (43 – 27) = 35
m : (24 – 18) = 5
2 . k = 34 – 16


3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Marcin miał 19 znaczków ze zwierzętami, o 17 więcej znaczków z kwiatami. Ile miał znaczków o tematyce sportowej, jeśli było ich 5 razy mniej niż znaczków ze zwierzętami i kwiatami razem?


4. Przyjrzyj się dokładnie rysunkowi i podaj liczbę wszystkich trójkątów:

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Marek kupił 28 m sznurka, pociął ten sznurek na 7 równych części. Ile cięć wykonał Marek?


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Patryk zabrał się do odrabiania lekcji o godz. 1415. O której godzinie skończył odrabiać lekcje, jeśli duża wskazówka jego zegara wykonała dwa i pół pełnego obrotu?


7. Wpisz w okienka liczby od 1 do 9 tak, aby suma liczb w rzędach pionowych, poziomych i na obu przekątnych wynosiła 15.

8. Ułóż zadanie tekstowe do równania:

(25 + 17) – X = 18REGULAMIN


      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas drugich danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 25 punktów. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.
 

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń (każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych).

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń.

      Uwaga!  Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4 pkt
Zadanie 2 - 3 pkt
Zadanie 3 - 2 pkt
Zadanie 4 - 2 pkt
Zadanie 5 - 3 pkt
Zadanie 6 - 3 pkt
Zadanie 7 - 2,5 pkt
Zadanie 8 - 4 pkt

    Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,4 punktów.


Zadanie 1.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 3 punkty (za każdy poprawnie obliczony przykład 1 punkt)


Zadanie 2.

Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 3 punkty (za każdy poprawnie obliczony i sprawdzony przykład 1 punkt w tym: obliczenie 0,5 punktu, sprawdzenie 0,5 punktu)


Zadanie 3.

Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).


Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowana jest wyłącznie poprawna odpowiedź).


Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za rozwiązanie i 1punkt za odpowiedź).


Zadanie 6.

Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za odpowiedź).


Zadanie 7.

Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty ( 0,5 punktu za każdy poprawnie wpisany rząd i przekątną).


Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 punkt za poprawnie postawione pytanie).
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu