Edycja IV Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2001"
dla klas III-cich
E d y c j a   IV

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

34 - 18 + 48 - 8 + 44 =
5 · 8 - 36 : 4 =
(40 + 16 ) : 8 + 38 =


2. Rozwiąż równania i sprawdź:


X + 348 = 659
d - 148 = 534
8 . m = 640
a : 70 = 9


3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Adaś ustawił książki na regale. Na pierwszej półce ustawił 35 książek, na drugiej o 7 więcej. Ile książek ustawił na trzeciej półce, jeśli jest ich 7 razy mniej niż na pierwszej i drugiej półce razem?


4. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

51 (................................................................................................................................................................................................)
78 (................................................................................................................................................................................................)


5. Oblicz, korzystając z praw rozdzielności:

6 . 56 = ...........................................................................................................................................................................................
91 : 7 = ...........................................................................................................................................................................................


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Obwód ogrodu w kształcie prostokąta jest równy 420 m. Dłuższy bok tego ogrodu ma 150 m. Oblicz, ile metrów siatki zużyto na ogrodzenie jednego, krótszego boku tego ogrodu?


7. Ułóż zadanie tekstowe do równania:

m : 6 = 13
 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,4 punktu. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 18 z 22,4 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 4 pkt
Zadanie 3 - 4 pkt
Zadanie 4 - 2,4 pkt ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 5 - 2 pkt
Zadanie 6 - 4 pkt
Zadanie 7 - 3 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde, dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie; razem 1 punkt za każdy przykład
(w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 4.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 2,4 punktu ).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie za to zadanie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawnie utworzoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

32 - 7 + 16 - 18 + 37 =
5 · 9 - 32 : 4 =
( 62 - 26 ) : 9 + 26 =


2. Rozwiąż równania i sprawdź:


a + 353 = 769
543 - n = 294
k . 70 = 280
m : 90 = 6


3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Patryk ustawił na regale swoje samochodziki. Na pierwszej półce ustawił 31 samochodzików, na drugiej o 7 mniej. Ile samochodzików ustawił na trzeciej półce, jeśli jest ich 5 razy mniej niż na pierwszej i drugiej razem?


4. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:


54 (................................................................................................................................................................................................)
91 (................................................................................................................................................................................................)


5. Oblicz, korzystając z praw rozdzielności:

7 . 39 = ...........................................................................................................................................................................................
72 : 4 = ...........................................................................................................................................................................................


6. Rozwiąż zadanie podaj odpowiedź:

Obwód ogrodu w kształcie prostokąta jest równy 380 m. Długość dłuższego boku tego ogrodu jest równa 150 m. Oblicz, ile metrów siatki zużyto na ogrodzenie jednego krótszego boku?


7. Ułóż zadanie tekstowe do równania:


84 : m = 12

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,4 punktu. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 18  z 22,4 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 4 pkt
Zadanie 3 - 4 pkt
Zadanie 4 - 2,4 pkt ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 5 - 2 pkt
Zadanie 6 - 4 pkt
Zadanie 7 - 3 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde, dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie; razem 1 punkt za każdy przykład
(w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 4.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 2,4 punktu ).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie za to zadanie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawnie utworzoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

84 + 2 · 8 - 72 : 6 + 48 : 4 =
3 · (56 : 4) - 84 : 6 =


2. Rozwiąż równanie i sprawdź:


b - (501 - 347) = 398


3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Lucek i jego siostra Wiesia korzystają na zmianę z Internetu. Minuta połączenia kosztuje 25 groszy. Lucek za swoje połączenia musi zapłacić 10 zł, Wiesia pracowała przez 20 minut. Ile pieniędzy Wiesia zapłaci za swoje połączenia? Ile czasu w sumie korzystali z Internetu Lucek i Wiesia?


4. Oblicz stosując poznane własności:

108 : 9 =

4 · 327 =


5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Prostokąt o bokach 20 cm i 10 cm podzielono na 8 jednakowych kwadratów. Oblicz obwód jednego takiego kwadratu. ( Możesz wykonać rysunek pomocniczy ).


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Tymoteusz pomyślał o pewnej liczbie, gdy dodał ją do ilorazu liczb 96 i 6, w wyniku otrzymał liczbę równą różnicy liczb 82 i 39. O jakiej liczbie pomyślał Tymoteusz?


7. Ułóż zadanie tekstowe do działania:

(47 - 18) · 4 = 116
 


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 18 punktów. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 16 z 18 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2 pkt
Zadanie 2 - 2 pkt
Zadanie 3 - 3 pkt
Zadanie 4 - 2 pkt
Zadanie 5 - 3 pkt
Zadanie 6 - 3 pkt
Zadanie 7 - 3 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązane działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i 1 punkt za właściwe sprawdzenie (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie 3 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie może zdobyć 2 punkty ).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie 3 punkty).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie zadania uczeń otrzymuje 2 punkty i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne ułożenie treści i 1 punkt za właściwie postawione pytanie (w sumie 3 punkty).
 


Etap 3
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż równania i sprawdź:

(91 – 37) : X = 6
(100 – 83 + 29) • 2 = k
m : 12 + 49 = 57


2. Wykonaj polecenie:

Ela zamierza wpisać liczby całkowite od 1 do 8 w pola rysunku w taki sposób, aby liczby wpisane w pola sąsiadujące różniły się co najmniej o 2. Trzy liczby już wpisała. Wpisz pozostałe pięć liczb.

1

 

2

8

 
 
   


 

3. Uzupełnij brakujące liczby:

     6 . 8 9
x   34 8 .
____________________________
  
. 04 . 5

 

    3 7 9
x      . 4
________________________
1 5 . 6

+. 5 8
________________________
  9 . 9 .

    . 0 1 .
-  7 7 9 2

_______________________________
    1 2 . 8


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Jeżeli krótszy bok prostokąta zwiększymy o 7 cm, a dłuższy skrócimy o 5 cm to otrzymamy kwadrat o boku długości 9 cm. Oblicz długość obwodu tego prostokąta narysowanego w skali 2 : 1.


5. Rozwiąż zadanie, pamiętaj o kolejności wykonywania działań:

Do różnicy liczb 81 i 39 dodaj iloczyn liczb 13 i 3, a następnie oblicz iloraz otrzymanej liczby i liczby 3.


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Mama zostawiła na talerzu ciasteczka. Pierwszy ze szkoły przyszedł Tomek i zjadł ich połowę. Potem Małgosia i zjadła połowę pozostawionych. Na końcu przyszedł Jurek i także zjadł połowę. Gdy mama wróciła do pokoju na talerzu leżało jedno ciasteczko. Ile ciasteczek położyła mama na talerzu?


7. Przyjrzyj się podanym liczbom, odkryj regułę, dopisz brakujące liczby:

1 4 9 ... 25 ... 49


8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Keyboard ze stojakiem kosztuje 900 zł. Keyboard kosztuje o 700 zł drożej niż stojak. Ile kosztuje stojak?

 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - doradca metodyczny: Pani mgr Anna Woś
      - organizatorzy : Pan mgr Lucjan Miciuk
                                    : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - po jednym z nauczycieli reprezentujących każdą ze szkół biorących udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 22,4 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc lub *w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 2 pkt
Zadanie 3 - 2,4 pkt
Zadanie 4 - 4 pkt
Zadanie 5 - 2 pkt
Zadanie 6 - 4 pkt
Zadanie 7 - 2 pkt
Zadanie 8 - 3 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za rozwiązanie tego zadania można zdobyć 3 punkty (za rozwiązanie równania 0,5 punktu i za sprawdzenie 0,5 punktu – razem 1 punkt za każdy przykład).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń może zdobyć 2 punkty (w przypadku braku jakiejkolwiek liczby, bądź gdy wpisana liczba nie spełnia warunku zadania uczeń nie otrzymuje punktów).

Zadanie 3.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 2,4 punktu (za każdą poprawnie wpisaną cyfrę można zdobyć 0,2 punktu).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania można zdobyć 2 punkty (za każde poprawnie obliczone działanie po 0,5 punktu).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (za każdą poprawnie wpisaną liczbę – 1 punkt).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu