Edycja IV Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas III-cich - Lureaci

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2001"
dla klas III-cich
E d y c j a   IV

LAUREACI

22,4 - maksymalna liczba punktów do zdobycia.

                                                           I MIEJSCE

1.

Kostecka Izabela

SP Muzyczna

20,2 pkt

                                                
                                                         II MIEJSCE

2.

Bober Mateusz

SP 3  Lubartów

18,4 pkt
3. Bordzoł Maja SP 1  Lubartów 18,0 pkt
4. Starobrat Agnieszka SP 51 17,5 pkt
5. Krząstek Mateusz SP  I  Społeczna 17,2 pkt
6. Warda Dobrosław SP 21 16,4 pkt

                                                 
                                                        III MIEJSCE:

7. Dziewulska Anna

SP 51

15,7 pkt
8. Gębka Olga

SP 21

15,6 pkt
9. Marzec Katarzyna

SP 3  Lubartów

15,5 pkt
10. Galiński Sebastian

SP 3  Lubartów

15,4 pkt
11. Szewczyk Anna

SP  Muzyczna

12. Kowalski Grzegorz

SP 21

13. Jóźwik Radosław SP 4  Lubartów 15,0 pkt
14. Rybak Florentyna SP 3 Lubartów
15. Rogala Jacek SP 22 14,7 pkt
16. Korszla Anna SP 28 14,4 pkt
17. Jelonek Borys SP  I  Społeczna 14,2 pkt
18. Wojda Alicja SP 3  Lubartów 14,0 pkt

                                                 
                                                          Wyróżnienie:

19. Kozłowska Karolina

SP I Społeczna

13,9 pkt
20. Małyszka Hubert

SP 7

13,2 pkt
21. Grodek Paweł

SP 14

13,0 pkt


GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM

      Serdecznie dziękujemy za pomoc w pracach związanych z organizacją III etapu Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Trójkąt - 2001": - Panu mgr Jerzemu Piskorowi - dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie
              - Pani mgr Annie Woś - doradcy metodycznemu
              - nauczycielom reprezentującym każdą ze szkół biorących udział w III etapie  konkursu

        oraz wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu, nauczycielom czuwającym nad bezpieczeństwem uczniów w dniu konkursu oraz dodatkowo wszystkim nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie zaangażowanym w przygotowanie III etapu konkursu na terenie ich szkoły.
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu