Edycja V Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2002"
dla klas II-gich

E d y c j a   III

Możesz pobrać w wersji *doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Oblicz, jakie są ceny owoców mając pewne dane ogólne: 1 kg gruszek i 1 kg jabłek oraz 1 kg mandarynek kosztuje razem 12 zł, 2 kg jabłek i 1 kg gruszek oraz 1 kg mandarynek kosztują razem 16 zł, 1 kg jabłek i 1 kg gruszek oraz 2 kg mandarynek kosztują razem 17 zł.


2. Wykonaj działania:

100 – 24 + 17 – 38 = .......................................................................................................................................................................
18 – 2 . 9 + 3 . 5 = ............................................................................................................................................................................
4 + 4 : 2 . 4 = ...................................................................................................................................................................................


3. Przyjrzyj się dokładnie rysunkowi i oblicz, ile trójkątów ma narysowany magiczny kwadrat?:

Odp. .................................................................................................................4. Rozwiąż zadanie podaj odpowiedź:

Na odcinku 40 m trzeba wbić paliki co 8 metrów. Ile trzeba zakupić palików?


5. Rozwiąż równania i sprawdź:

(43 + 18) – m = 29
(36 – 8) : k = 35
2 . n = 24 : 2


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Patryk zabrał się do odrabiania lekcji o godz. 1635. O której godzinie skończył odrabiać lekcje, jeśli odrabiał je przez 5 kwadransów?


7. Do podanej figury wpisz liczby od 1 do 7 w taki sposób, aby suma liczb dookoła każdego z okręgów i suma liczb wzdłuż trzech promieni wynosiła zawsze 12.

8. Ułóż zadanie tekstowe do równania:

x – (32 + 27) = 13
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................


REGULAMIN


      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas drugich danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 23,5 punktów. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.
 

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń (każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych).

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń.

      Uwaga!  Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4 pkt
Zadanie 2 - 3 pkt
Zadanie 3 - 2 pkt
Zadanie 4 - 2 pkt
Zadanie 5 - 3 pkt
Zadanie 6 - 3 pkt
Zadanie 7 - 2,5 pkt
Zadanie 8 - 4 pkt

    Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,4 punktów.


Zadanie 1.

Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź)

Zadanie 2.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 3 punkty (za każdy poprawnie obliczony przykład 1 punkt)

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowana jest wyłącznie poprawna odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za rozwiązanie (może być przedstawione rysunkiem) i 1 punkt za odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 3 punkty (za każdy poprawnie obliczony i sprawdzony przykład 1 punkt, w tym: obliczenie 0,5 punktu i sprawdzenie 0,5 punktu).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2,5 punktu ( 0,5 punktu za każde poprawnie wpisane koło i promień).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 punkt za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu