Edycja V Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas III-cich - Lureaci

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2002"
dla klas III-cich
E d y c j a   V

LAUREACI

27,4 - maksymalna liczba punktów do zdobycia.

                                                      I MIEJSCE

1.

Kieroń Maciej

SP 51

21,4 pkt

W oczekiwaniu na zadania konkursowe.

                                                   
                                                         II MIEJSCE

2.

Stępień Paweł

SP 29

18,4 pkt

Doradca metodyczny Pani mgr Anna Woś objaśnia zasady konkursu.
 

                                                  III MIEJSCE:

3. Lipska Katarzyna

SP 23

18,2 pkt
4. Błaszczyk Anna

SP 50

18,0 pkt
5. Lisek Tomasz

SP 4 Lubartów

17,7 pkt
6. Brzozowska Karolina

SP 22

7. Gulska Anna

SP 29

16,8 pkt
8. Pacek Monika

SP 21

16,4 pkt

Pan mgr Lucjan Miciuk i Pani mgr Luiza Kuryło-Słaby w jednej z sal konkursowych.
 

                                                  Wyróżnienie:

9. Kwiatkowski Mateusz

SP 39

15,8 pkt
10. Jurek Magdalena

SP 42

14,8 pkt
11. Żurek Mikołaj

SP Muzyczna

14,5 pkt
12. Drozdowska Aleksandra

SP 29

14,4 pkt
13. Dziewicki Piotr

SP 22

14,3 pkt
14. Orgasiński Michał

SP Muzyczna

14,1 pkt


GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM

      Serdecznie dziękujemy za pomoc w pracach związanych z organizacją III etapu Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Trójkąt - 2002": - Panu mgr Jerzemu Piskorowi - dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie
              - Pani mgr Annie Woś - doradcy metodycznemu
              - Pani mgr Marii Krupskiej - doradcy metodycznemu

                                                                                                                              oraz niżej wymienionym nauczycielom - członkom Komisji Konkursowej:
      - Pani mgr Annie Baran ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie
      - Pani mgr Anetcie Bober ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie
      - Pani mgr Jadwidze Dejko z Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie
      - Pani mgr Marioli Dudek ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie
      - Pani mgr Jolancie Gawdzik ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie
      - Pani mgr Halinie Kamienieckiej ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie
      - Pani mgr Luizie Kuryło-Słaby ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie
      - Pani mgr Barbarze Matysiak ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Lublinie
      - Pani mgr Marzannie Misztal z OSM I i II Stopnia w Lublinie
                                       dodatkowo Pani mgr Jadwidze Dejko za udostępnienie zamieszczonych na niniejszej stronie fotek.

        oraz wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu, nauczycielom czuwającym nad bezpieczeństwem uczniów w dniu konkursu oraz dodatkowo wszystkim nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie zaangażowanym w przygotowanie III etapu konkursu na terenie ich szkoły.
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu