Edycja VI Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2003"
dla klas II-gich

E d y c j a   IV

Możesz pobrać w wersji *doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Tomek zabrał się do odrabiania lekcji o godz. 1532, skończył je odrabiać o 1702. Oblicz, ile kwadransów odrabiał lekcje Tomek?2. W wolne okienka przedstawionego kwadratu magicznego wpisz liczby od 1 do 7 tak, aby wyniki dodawania tych liczb we wszystkie strony (wiersze, kolumny, przekątne) wynosiły 15.

8

   
     
 

9

 


3. Przyjrzyj się dokładnie rysunkowi i policz, ile trójkątów na nim widzisz?

Odp. ................................................................................................................................................................................................4. Rozwiąż zadanie podaj odpowiedź:

Łukasz ma 20 m drutu. Codziennie odcina kawałek o długości 4 metrów. Pierwsze cięcie wykonał w sobotę, którego dnia odetnie ostatni kawałek?


5. Rozwiąż równania i sprawdź:

(36 - 9) + n = 34
(15 – 7) . m = 32
24 : k = 2 . 4


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Oblicz, jaką wagę mają: kulka czerwona, zielona, biała wykorzystując te informacje: 2 kulki czerwone, 1 zielona i 1 biała ważą razem 28 dag; 1 kulka czerwona i 2 zielone ważą razem 18 dag; 1 kulka czerwona, 1 zielona i 1 biała ważą razem 20 dag.


7. Wykonaj działania:

32 + 19 – 26 + 18 = .........................................................................................................................................................................
24 – 24 : 4 + 2 . 4 = .........................................................................................................................................................................
3 . 8 : 4 + 8 = ...................................................................................................................................................................................


8. Ułóż zadanie tekstowe do działania:

(12 + 20) : a = 8
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................REGULAMIN


      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas drugich danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,4 punktów. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.
 

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4 pkt.
Zadanie 2 - 1,4 pkt.
Zadanie 3 - 2 pkt.
Zadanie 4 - 2 pkt.
Zadanie 5 - 3 pkt.
Zadanie 6 - 3 pkt.
Zadanie 7 - 3 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,4 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź)

Zadanie 2.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 1,4 punkty (za każdy poprawnie obliczony przykład 0,2 punktu)

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowana jest wyłącznie poprawna odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za rozwiązanie (może być przedstawione rysunkiem) i 1 punkt za odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 3 punkty (za każdy poprawnie obliczony i sprawdzony przykład 1 punkt, w tym: obliczenie 0,5 punktu i sprawdzenie 0,5 punktu).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdy poprawnie obliczony przykład 1 punkt)

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 punkt za poprawnie postawione pytanie).
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu