Edycja VI Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2003"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pana Andrzeja Pruszkowskiego Prezydenta Miasta Lublin
E d y c j a   VI

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

35 + 17 - 27 - 8 + 24 =
36 : 3 + 3 . 9 =
4 . ( 36 + 5 - 32 ) - 17 =


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Mama Harrego zebrała z działki 100 kg warzyw, w tym 25 kg marchewki, o 6 kg mniej pietruszki i 8 razy mniej niż marchewki i pietruszki razem selerów. Resztę warzyw stanowiły buraczki. Oblicz, ile kg buraczków zebrała mama?


3. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:

104 : 8 =
7 . 68 =


4. Ułóż zadanie tekstowe związane z działką do równania:

x : 3 = 12


5. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

63 ( .............................................................................................................................................................................................. )
42 ( .............................................................................................................................................................................................. )


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Obwód działki w kształcie prostokąta jest równy 520 m. Dłuższy bok tego ogrodu ma 180 m. Oblicz, ile razem metrów siatki trzeba zużyć na ogrodzenie tej działki, jeśli wiadomo, że szerokość bramy wjazdowej wynosi 4 m, a jeden z dłuższych boków został już ogrodzony przez sąsiada?


7. Rozwiąż równania i sprawdź:

326 + m = 433
712 - a = 629
48 : a = 4
d . 9 = 630

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,8 punktu. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 18z 22,8 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 4 pkt
Zadanie 3 - 2 pkt
Zadanie 4 - 3 pkt
Zadanie 5 - 2,8 pkt ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 6 - 4 pkt
Zadanie 7 - 4 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde, dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie zadania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawnie utworzona treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 3 punkty ).

Zadanie 5.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wpisanie wszystkich podzielników może zdobyć 2,8 punktu).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwa odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawnie rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład(w sumie może zdobyć 4 punkty).

 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż równania i sprawdź:

613 - a = 538
9 . d = 540
k + 425 = 534
44 : m = 4


2. Wykonaj działania:

45 + 16 - 28 - 9 + 18 =
8 . ( 43 + 8 - 46 ) - 19 =
48 : 4 + 6 . 6 =


3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Obwód działki w kształcie prostokąta jest równy 540 m. Dłuższy bok tego ogrodu ma 190 m. Oblicz, ile razem metrów siatki trzeba zużyć na ogrodzenie tej działki, jeśli wiadomo, że szerokość bramy wjazdowej wynosi 4 m, a jeden z dłuższych boków będzie ogrodzony przez sąsiada?


4. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

81 ( ...............................................................................................................................................................................................)
64 ( .............................................................................................................................................................................................. )


5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Mama Rudolfa zebrała z działki 100 kg warzyw, w tym 31 kg pietruszki, o 6 kg mniej marchewki i 8 razy mniej niż pietruszki i marchewki razem selerów. Resztę warzyw stanowiły buraczki. Oblicz, ile kg buraczków zebrała mama?


6. Ułóż zadanie tekstowe związane z działką do równania:

k : 4 = 13


7. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:

8 . 59 =
112 : 8 =

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,8 punktu. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 18  z 22,8 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4 pkt
Zadanie 2 - 3 pkt
Zadanie 3 - 4 pkt
Zadanie 4 - 2,8 pkt ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 5 - 4 pkt
Zadanie 6 - 3 pkt
Zadanie 7 - 2 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład(w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 1 punkt każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 4.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 2,8 punktu ).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawnie utworzona treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie zadania (w sumie może zdobyć 2 punkty).
 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Kwadrat o boku 8 cm narysowano w skali 3:1, a następnie podzielono na 2 jednakowe prostokąty. Oblicz obwód jednego takiego narysowanego prostokąta. (Możesz wykonać rysunek pomocniczy).


2. Oblicz stosując poznane własności:

6 . 179 = .........................................................................................................................................................................................
162 : 9 = .........................................................................................................................................................................................


3. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce wiosennej do działania:

( 134 - 29 + 16 ) . k = 363


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Norbert pomyślał o pewnej liczbie, gdy dodał ją do ilorazu liczb 348 i 6 w wyniku otrzymał liczbę równa różnicy liczb 126 i 39. O jakiej liczbie pomyślał Norbert?


5. Rozwiąż równanie i sprawdź:


( 168 + 139 ) - m = 398


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedzi:

Przemek i jego siostra Krystyna wysyłają z wakacji do swoich rodziców SMS-y (wiadomości tekstowe). Na swoim wspólnym koncie mają 16 zł 30 gr. 1 wiadomość kosztuje 35 gr. Przemek za wysłane wiadomości musi zapłacić 8 zł i 75 groszy. Krystyna wysłała 20 wiadomości. Ile pieniędzy Krystyna zapłaci za swoje SMS-y ? Oblicz, ile SMS-ów mogą jeszcze wspólnie wysłać ?


7. Wykonaj działania:

52 : 4 + 67 - 72 : 6 - 2 . 19 = ...........................................................................................
(84 : 3 + 56 : 4 - 6 ) : 4 = ................................................................................................
 


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 18 punktów. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 16 z 18 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 2 pkt
Zadanie 3 - 3 pkt
Zadanie 4 - 3 pkt
Zadanie 5 - 2 pkt
Zadanie 6 - 3 pkt
Zadanie 7 - 2 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne ułożenie treści i 1 punkt za właściwie postawione pytanie (w sumie może mieć 3 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty ).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i 1 punkt za właściwe sprawdzenie (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).
 


Etap 3  wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Placek drożdżowy "Joguś" po wyjęciu z pieca waży 1 kg. Do przygotowania ciasta potrzeba 80 dag mąki pszennej; 1/8 tej ilości drożdży; 1/2 ilości drożdży - cukru. Do tego dolewamy 45 dag słodkiego jogurtu, potem dokładnie wyrabiamy i wkładamy do pieca. Ile dekagramów traci ciasto w czasie pieczenia zanim zamieni się w placek?


2. Zapisz właściwe działanie:

Jak otrzymać liczbę 190 z kolejnych cyfr od 1 do 9 ? Kolejność cyfr musi być zachowana. Cyfry możesz łączyć w liczby, między utworzonymi liczbami wolno postawić ci tylko znaki "plus" i "minus". Łącznie tych znaków nie może być więcej niż trzy.

3. W miejsce kropek wpisz brakujące liczby:

            .   .  . 
_                            _______________
              4 .  2  .  
:9
  4 5
         _________
     = 4   . 
                               3  6
____________________
           =  6 3
               6  .
                                                                      _________
                =  =

     8 6 4  .
-    .  7  . 8
____________________________
    4
  . 8  4

         7  .   .
   x    .
8  4
_______________________________
      3 . 8  4
      6 . 6  8
. 3 . 8
        _____________________

     3 . 5 6 6 .


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Po ile gałek lodów dostaliśmy od mamy? - spytała Kasia Grzesia. A chłopiec na to, jeśli oddasz mi jedną gałkę, to będę miał 5 razy więcej gałek niż ty, a jeśli ja oddam ci jedną, to oboje będziemy mieli po równo. Ile gałek lodów dostała od mamy Kasia, a ile Grzesio?


5. Rozwiąż równania i sprawdź:

k : ( 2/3 . 12 ) = 72 z + 72 : 9 = 16 . 4 3738 : 3 = x . ( 24 - 17 )


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

To jest plan działki Pana Wojciecha narysowany w skali 1:100. Oblicz, ile metrów siatki potrzebuje pan Wojciech na ogrodzenie tej działki. Ściany altanki stanowią jednocześnie ogrodzenie.


7. Przyjrzyj się podanym liczbom, odkryj regułę i wpisz brakujące liczby:

2 3 5 9 ... 33 ...


8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Po ile lat mają rodzice Iwonki? Mama i tata Iwonki mają razem 66 lat. Cztery lata temu tata miał tyle samo lat, co mama ma teraz.

 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 29 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc lub *w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 5 pkt
Zadanie 2 - 2 pkt
Zadanie 3 - 4 pkt
Zadanie 4 - 4 pkt
Zadanie 5 - 3 pkt
Zadanie 6 - 5 pkt
Zadanie 7 - 2 pkt
Zadanie 8 - 4 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za rozwiązanie tego zadania można zdobyć 5 punktów (za poprawny zapis rozwiązania 4 punkty i za udzielenie poprawnej odpowiedzi 1 punkt).

Zadanie 2.
Za rozwiązanie tego zadania można zdobyć 2 punkty (w przypadku braku rozwiązania nie pełnego uczeń nie otrzymuje żadnego punktu).

Zadanie 3.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 4 punkty (za każdą poprawnie wpisaną cyfrę można zdobyć 0,2 punktu).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 4 punkty (za poprawny zapis rozwiązania 3 punkty i za udzielenie poprawnej odpowiedzi 1 punkt).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania można zdobyć 3 punkty (0,5 punktu za każde poprawne rozwiązanie równania i po 0,5 punktu za wyłącznie pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 6.
Za rozwiązanie tego zadania można zdobyć 5 punktów (4 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń może zdobyć 2 punkty (po 1 punkcie za każdą poprawnie wpisana liczbę).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za odpowiedź).

 

Etap 3  wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Po ile lat mają rodzice Iwonki? Mama i tata Iwonki mają razem 66 lat. Cztery lata temu tata miał tyle samo lat, co mama ma teraz.


2. Rozwiąż równania i sprawdź:

3738 : 3 = x . ( 24 - 17 ) z + 72 : 9 = 16 . 4 k : ( 2/3 . 12 ) = 72


3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

To jest plan działki Pana Wojciecha narysowany w skali 1:100. Oblicz, ile metrów siatki potrzebuje pan Wojciech na ogrodzenie tej działki. Ściany altanki stanowią jednocześnie ogrodzenie.


4. W miejscu kropek wpisz brakujące liczby:

 
        
7  .   .
   x    .
8  4
_______________________________
  
    3 . 8  4
      6 . 6  8
. 3 . 8
        _____________________

     3 . 5 6 6 .

     8 6 4  .
-    .  7  . 8
____________________________
    4
  . 8  4

       .   .  . 
_                            _______________
              4 .  2  .  
:9
  4 5
         _________
     = 4   . 
                               3  6
____________________
           =  6 3
               6  .
                                                                      _________
                =  =


5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Placek drożdżowy "Smakuś" po wyjęciu z pieca waży 1 kg. Do przygotowania ciasta potrzeba 80 dag mąki pszennej; 1/8 tej ilości drożdży; 1/2 ilości drożdży - cukru. Do tego dolewamy 45 dag słodkiego jogurtu, potem dokładnie wyrabiamy i wkładamy do pieca. Ile dekagramów traci ciasto w czasie pieczenia zanim zamieni się w placek?


6. Przyjrzyj się podanym liczbom, odkryj regułę i wpisz brakujące liczby:

2 3 5 9 ... 33 ...


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Po ile gałek lodów dostaliśmy od mamy? - spytała Kasia Grzesia. A chłopiec na to, jeśli oddasz mi jedną gałkę, to będę miał 5 razy więcej gałek niż ty, a jeśli ja oddam ci jedną, to oboje będziemy mieli po równo. Ile gałek lodów dostała od mamy Kasia, a ile Grzesio?


8. Zapisz właściwe działanie:


Jak otrzymać liczbę 190 z kolejnych cyfr od 1 do 9 ? Kolejność cyfr musi być zachowana. Cyfry możesz łączyć w liczby, między utworzonymi liczbami wolno postawić ci tylko znaki "plus" i "minus". Łącznie tych znaków nie może być więcej niż trzy.REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 29 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc lub *w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4 pkt
Zadanie 2 - 3 pkt
Zadanie 3 - 5 pkt
Zadanie 4 - 4 pkt
Zadanie 5 - 5 pkt
Zadanie 6 - 2 pkt
Zadanie 7 - 4 pkt
Zadanie 8 - 2 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania można zdobyć 3 punkty (0,5 punktu za każde poprawne rozwiązanie równania i po 0,5 punktu za wyłącznie pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 3.
Za rozwiązanie tego zadania można zdobyć 5 punktów (4 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za odpowiedź).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 4 punkty (za każdą poprawnie wpisaną cyfrę można zdobyć 0,2 punktu).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania można zdobyć 5 punktów (za poprawny zapis rozwiązania 4 punkty i za udzielenie poprawnej odpowiedzi 1 punkt).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń może zdobyć 2 punkty (po 1 punkcie za każdą poprawnie wpisana liczbę).

Zadanie 7.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 4 punkty (za poprawny zapis rozwiązania 3 punkty i za udzielenie poprawnej odpowiedzi 1 punkt).

Zadanie 8.
Za rozwiązanie tego zadania można zdobyć 2 punkty (w przypadku braku rozwiązania nie pełnego uczeń nie otrzymuje żadnego punktu).
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu