Edycja VI Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas III-cich - Lureaci

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2003"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pana Andrzeja Pruszkowskiego Prezydenta Miasta Lublin
E d y c j a   VI

LAUREACI

29 - maksymalna liczba punktów do zdobycia.

                                                      I MIEJSCE

1.

Nowak Michał

SP 10

27,8 pkt

                                                    II MIEJSCE

2.

Ziemba Elżbieta

SP 42

21,3 pkt

                                                  III MIEJSCE:

3. Starobrat Joanna

SP 51

18,6 pkt
4. Łacek Maciej

SP I Społeczna

18,3 pkt

                                                  Wyróżnienie:

5. Kopeć Michał

SP 4  Lubartów

17,8 pkt
6. Piszcz Dagmara

SP 21

17,7 pkt


GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM

      Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi Pruszkowskiemu Prezydentowi Miasta Lublin, który objął w tym roku honorowy patronat nad konkursem i ufundował zwycięzcom nagrody książkowe.

      Za okazaną pomoc w pracach związanych z organizacją III etapu Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Trójkąt - 2003" serdecznie dziękujemy Panu Ryszardowi Pawce - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie, niżej wymienionym nauczycielom - członkom Komisji Konkursowej:
      - Pani mgr Renacie Adasik z Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie
      - Pani mgr Anetcie Bober ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie
      - Pani mgr Katarzynie Bryłowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie
      - Pani mgr Jadwidze Dejko z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Lublinie
      - Pani mgr Bożenie Igras ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie
      - Pani mgr Grażynie Kukier ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie
      - Pani mgr Dorocie Nurzyńskiej ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie
      - Pani mgr Jolancie Piątek ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Lublinie
      - Pani mgr Ewie Sidor ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Lublinie
      - Pani mgr Annie Świtała-Kijek ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublinie
      - Pani mgr Agnieszce Zglińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie


        oraz wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu, nauczycielom czuwającym nad bezpieczeństwem uczniów w dniu konkursu oraz dodatkowo wszystkim nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie zaangażowanym w przygotowanie III etapu konkursu na terenie ich szkoły.
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu