Edycja VII Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2004"
dla klas II-gich

E d y c j a   V

Możesz pobrać w wersji *doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Tomek pomaga tacie w budowaniu płotu i musi wbić w ziemię drewniane słupki na odcinku 6 m w odległości 2 m jeden od drugiego. Ponieważ słupki są dość ciężkie, więc chłopiec będzie je wbijał po jednym wracając za każdym razem po następny w miejsce, w które wbił pierwszy słupek. Oblicz, jaka drogę pokona Tomek w czasie wykonywania tej pracy. Możesz wykonać rysunek pomocniczy.


2. Przyjrzyj się dokładnie rysunkowi i policz wszystkie kwadraty:

     
     
     

Odp. .............................................................................................................................................................................................. .3. Wykonaj działania:

27 + 18 – 19 + 74 = .........................................................................................................................................................................
42 + 24 : 4 – 6 . 8 = .........................................................................................................................................................................
3 . 8 : 4 . 9 = ....................................................................................................................................................................................


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Lucek spojrzał na zegar, który wskazywał godzinę 1635 i pomyślał: jeśli połowę mojego dzisiejszego wolnego czasu przeznaczę na czytanie książki przyrodniczej, to potem będę mógł jeszcze przez dwa kwadranse pobawić się z moim pieskiem. Oblicz, o której godzinie kończy się Luckowi wolny czas?


5. Rozwiąż równania i sprawdź:

(28 - 9) + n = 34
(16 – 8) . p = 64
24 : w = 2 . 4


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Janek waży 36 kg, jego młodszy brat jest 4 razy lżejszy. Ile waży kolega Janka, jeśli jest o 18 kg lżejszy niż Janek i jego brat razem?


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Karolina narysowała dwa odcinki o łącznej długości 14 cm. Oblicz długość każdego odcinka, jeśli wiadomo, że pierwszy jest o dwa cm dłuższy od drugiego.


8. Ułóż zadanie tekstowe do działania:

8 . m = 72
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................


REGULAMIN


      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas drugich danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 28 punktów. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.
 

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4 pkt.
Zadanie 2 - 2 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 4 pkt.
Zadanie 5 - 3 pkt.
Zadanie 6 - 4 pkt.
Zadanie 7 - 4 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 28 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie /może być przedstawione rysunkiem/ i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowana jest wyłącznie poprawna odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdy poprawnie obliczony przykład 1 punkt).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każde poprawne obliczenie 0,5 punktu i sprawdzenie 0,5 punktu).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty
(3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawna odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 punkt za poprawnie postawione pytanie).
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu