Edycja VII Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2004"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pana Andrzeja Pruszkowskiego Prezydenta Miasta Lublin
E d y c j a   VII

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

31 - 19 + 39 - 6 + 49 =
36 : 3 . 4 : 8 =
(37 + 5 - 24 ) : 3 + 17 =


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Marcin przygotował na zakupy całe swoje oszczędności, za 17 zł kupił wieczne pióro, dwa razy więcej niż na pióro przeznaczył na zakup książki przyrodniczej. Ile kosztował kompas, jeśli po wpłaceniu do kasy 100 zł, chłopiec otrzymał o 10 zł więcej reszty niż kosztowało go pióro?


3. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:

91 : 7 =
6 . 79 =


4. Ułóż zadanie tekstowe związane z zakupami do równania:

k . 8 = 72


5. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

65 ( .............................................................................................................................................................................................. )
72 ( .............................................................................................................................................................................................. )


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Obwód działki w kształcie prostokąta jest równy 480 m, dłuższy jej bok ma 130 m. Oblicz, ile trzeba zapłacić za siatkę przeznaczoną na ogrodzenie działki, jeśli jej metr kosztuje 5 zł i wiadomo, że jeden z krótszych jej boków został już ogrodzony przez sąsiada?


7. Rozwiąż równania i sprawdź:

m - 375 = 459
712 - a = 185
42 : k = 3
8 . p = 320

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 23,2 punktu. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 20 z 23,2 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 4 pkt
Zadanie 3 - 2 pkt
Zadanie 4 - 3 pkt
Zadanie 5 - 3,2 pkt ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 6 - 4 pkt
Zadanie 7 - 4 pkt 

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde, dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawnie utworzoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 3 punkty ).

Zadanie 5.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3,2 punktu).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawnie rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład(w sumie może zdobyć 4 punkty).

 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Obwód działki w kształcie prostokąta jest równy 480 m, dłuższy jej bok ma 130 m. Oblicz, ile trzeba zapłacić za siatkę przeznaczoną na ogrodzenie działki, jeśli jej metr kosztuje 5 zł i wiadomo, ze jeden z krótszych boków został już ogrodzony przez sąsiada?


2. Rozwiąż równania i sprawdź:


712 - a = 185
8 . p = 480
42 : k = 3
m - 375 = 459


3. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:


6 . 79 =
91 : 7 =


4. Ułóż zadanie tekstowe związane z zakupami do równania:

z . 8 = 72


5. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

72 ( .............................................................................................................................................................................................. )
65 ( .............................................................................................................................................................................................. )6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Konrad przygotował na zakupy całe swoje oszczędności, za 17 zł kupił wieczne pióro, dwa razy więcej niż na pióro przeznaczył na zakup książki przyrodniczej. Ile kosztował kompas, jeśli po wpłaceniu do kasy 100 zł, chłopiec otrzymał o 10 zł więcej reszty niż kosztowało go pióro?


7. Wykonaj działania:

31 - 19 + 39 - 6 + 49 =
36 : 3 . 4 : 8 =
(37 + 5 - 24) : 3 + 17 =

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 23,2 punktu. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 20 z 23,2 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4 pkt
Zadanie 2 - 4 pkt
Zadanie 3 - 2 pkt
Zadanie 4 - 3 pkt
Zadanie 5 - 3,2 pkt ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 6 - 4 pkt
Zadanie 7 - 3 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład(w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawnie utworzoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 5.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3,2 punktu ).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde, dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

W czasie zabawy na boisku dzieci z trzeciej klasy ustawiły się w rzędy po 3, potem po 4, a potem jeszcze po 9. Olek zauważył, że za każdym razem wszystkie rzędy były pełne. Ilu uczniów było w tej klasie?


2. Oblicz stosując poznane własności:

4 . 238 = .........................................................................................................................................................................................
207 : 9 = .........................................................................................................................................................................................


3. Ułóż zadanie tekstowe o zakupach do działania:

( 165 + 35 - 16 ) : 4 = 46


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Kleofas i Tytus mają razem 6 tuzinów kolorowych plakietek z piłkarzami. Oblicz, ile plakietek ma każdy z nich, jeśli Tytus ma o pół tuzina plakietek więcej niż Kleofas?


5. Rozwiąż równanie i sprawdź:

153 : 3 . m = 204


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Patryk porządkował swoje samochodziki na regale. Z trzeciej półki wziął 7 samochodów i przestawił je na drugą półkę, potem z drugiej półki wziął dwa razy więcej samochodów niż z trzeciej i postawił je na pierwszej półce. Teraz na wszystkich półkach jest po 14 samochodów. Oblicz, ile samochodów stało na każdej półce przed porządkami?


7. Wykonaj działania:

3 . 15 + 72 - 72 : 6 - 2 . 16 = ..............................................................................................................................................................
(4 . 13 + 72 : 4 - 6 ) : 4 = ...................................................................................................................................................................
 


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 20 punktów. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 18 z 20 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 2 pkt
Zadanie 3 - 3 pkt
Zadanie 4 - 4 pkt
Zadanie 5 - 2 pkt
Zadanie 6 - 4 pkt
Zadanie 7 - 2 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty)

Zadanie 2.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne ułożenie treści i 1 punkt za właściwie postawione pytanie (w sumie może mieć 3 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty ).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i 1 punkt za właściwe sprawdzenie (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).
 


Etap 3  wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Adam spojrzał na zegar, który wskazywał godzinę 1635 i pomyślał: jeśli ½ mojego wolnego czasu przeznaczę na czytanie książki przyrodniczej, to potem będę mógł jeszcze przez 20 minut pograć w koszykówkę, 17 minut poświęcić na oglądanie nowych znaczków i przez dwa kwadranse pobawić się z moim pieskiem. Oblicz, o której godzinie kończy się Adamowi wolny czas?

2. W miejsce kropek wpisz brakujące liczby:

         .  .  . 
_                            _______________
            6 . 9  .  
: 9
6 .
         _________
   =1 . 
       
   . 6
____________________
       
= . 2
         
.  .
                                                      _________
            .  .

     7 8  . 3
-    . 9  .  .
____________________________
    1  . 1  6

                8  .   .
            x    3 
.  8
____                                                ___________________________
  
           .  .  9  2
        5  .  .  4
 2  6  .  2
        _____________________

      
.   .  1  6  .   .


3. Rozwiąż zadanie podaj odpowiedź:

W dwóch pudełkach Marcin ma razem 56 kolorowych kulek, gdy z jednego pudełka wyjmie 7 kulek, a z drugiego 1 to ilość kulek w obu pudełkach wyrówna się. Oblicz, ile jest kulek w każdym pudełku.


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Suma długości dłuższego i krótszego boku prostokąta wynosi 19 cm, a różnica ich długości jest równa 5 cm. Podaj długość boków tego prostokąta w skali 3:1


5. Rozwiąż równania i sprawdź:

(3/4 . 232) : z = 29
z + 63 : 9 = 17 . 5
432 : 6 = (27 - 18) . x


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Przyjrzyj się dokładnie poniższemu rysunkowi obrazującemu działania arytmetyczne, pod rysunkami figur geometrycznych ukryły się cyfry, znajdź je.


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Marek pomaga tacie w budowaniu ogrodzenia i musi wbić w ziemię drewniane słupki na odcinku 10 m w odległości 2 m jeden od drugiego. Ponieważ słupki są dość ciężkie, więc chłopiec będzie je wbijał po jednym wracając za każdym razem po następny w miejsce, w które wbił pierwszy słupek. Oblicz jaką drogę pokona Marek w czasie wykonywania tej pracy.


8. Oblicz długość obwodu narysowanej figury:


 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 27 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc lub *w  wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4 pkt
Zadanie 2 - 3 pkt
Zadanie 3 - 4 pkt
Zadanie 4 - 4 pkt
Zadanie 5 - 3 pkt
Zadanie 6 - 3 pkt
Zadanie 7 - 3 pkt
Zadanie 8 - 3 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (0,1 pkt za każdą poprawnie wpisana liczbę).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawna odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (0,5 punktu za każde poprawne obliczenie równania i po 0,5 punktu za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (1 pkt za poprawne uzupełnione wszystkie trójkąty, 1 pkt za koła i 1 pkt za kwadrat).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za odpowiedź).
 

Etap 3  wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Marek pomaga tacie w budowaniu ogrodzenia i musi wbić w ziemię drewniane słupki na odcinku 10 m w odległości 2 m jeden od drugiego. Ponieważ słupki są dość ciężkie, więc chłopiec będzie je wbijał po jednym wracając za każdym razem po następny w miejsce, w które wbił pierwszy słupek. Oblicz jaką drogę pokona Marek w czasie wykonywania tej pracy.


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Przyjrzyj się dokładnie poniższemu rysunkowi obrazującemu działania arytmetyczne, pod rysunkami figur geometrycznych ukryły się cyfry, znajdź je.

3. Rozwiąż równania i sprawdź:

(3/4 . 232) : z = 29
z + 63 : 9 = 17 . 5
432 : 6 = (27 - 18) . x


4. Rozwiąż zadanie podaj odpowiedź:

W dwóch pudełkach Arek ma razem 56 kolorowych kulek, gdy z jednego pudełka wyjmie 7 kulek, a z drugiego 1 to ilość kulek w obu pudełkach wyrówna się. Oblicz, ile jest kulek w każdym pudełku.


5. Oblicz długość obwodu narysowanej figury:

6. W miejsce kropek wpisz brakujące liczby:

         .  .  . 
_                            _______________
            6 . 9  .  
: 9
6 .
         _________
   =1 . 
       
   . 6
____________________
       
= . 2
         
.  .
                                                      _________
            .  .

     7 8  . 3
-    . 9  .  .
____________________________
    1  . 1  6

                8  .   .
            x    3 
.  8
____                                                ___________________________
  
           .  .  9  2
        5  .  .  4
 2  6  .  2
        _____________________

      
.   .  1  6  .   .


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Henryk spojrzał na zegar, który wskazywał godzinę 1635 i pomyślał: jeśli 1/2 mojego wolnego czasu przeznaczę na czytanie książki przyrodniczej, to potem będę mógł jeszcze przez 20 minut pograć w koszykówkę, 17 minut poświęcić na oglądanie nowych znaczków i przez dwa kwadranse pobawić się z moim pieskiem. Oblicz, o której godzinie kończy się Henrykowi wolny czas?


8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Suma długości dłuższego i krótszego boku prostokąta wynosi 19 cm, a różnica ich długości jest równa 5 cm. Podaj długość boków tego prostokąta w skali 3:1


REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 27 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc lub *w  wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 3 pkt
Zadanie 3 - 3 pkt
Zadanie 4 - 4 pkt
Zadanie 5 - 3 pkt
Zadanie 6 - 3 pkt
Zadanie 7 - 4 pkt
Zadanie 8 - 4 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (1 pkt za poprawne uzupełnione wszystkie trójkąty, 1 pkt za koła i 1 pkt za kwadrat).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (0,5 punktu za każde poprawne obliczenie równania i po 0,5 punktu za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawna odpowiedź).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (0,1 pkt za każdą poprawnie wpisana liczbę).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu