Edycja VII Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas III-cich - Lureaci

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2004"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pana Andrzeja Pruszkowskiego Prezydenta Miasta Lublin
E d y c j a   VII

LAUREACI

27 - maksymalna liczba punktów do zdobycia.

                                                      I MIEJSCE

1.

Jurasiński Karol

SP 3  Lubartów

23,8 pkt

                                                    II MIEJSCE

2.

Ostrowski Michał

SP 51

23,5 pkt

                                                  III MIEJSCE:

3. Tkaczyk Jędrzej

SP Katolicka

21,3 pkt

                                                  Wyróżnienie:

4. Wysokiński Rafał

I Społeczna SP

20,8 pkt
5. Kowalczyk Michał

SP 3  Lubartów

20,2 pkt
6. Nowakowski Jakub

SP 29

19,6 pkt


GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM

      Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi Pruszkowskiemu Prezydentowi Miasta Lublin, który objął ponownie w tym roku honorowy patronat nad konkursem i ufundował zwycięzcom nagrody książkowe.

      Za okazaną pomoc w pracach związanych z organizacją III etapu Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Trójkąt - 2004" serdecznie dziękujemy Panu Jerzemu Piskorowi - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie, niżej wymienionym nauczycielom - członkom Komisji Konkursowej:
      - Pani mgr Hannie Adamczyk ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie
      - Pani mgr Justynie Bakalik ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie
      - Panu mgr Wiesławowi Bednarczykowi ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie
      - Pani mgr Anatcie Bober ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie
      - Pani mgr Jadwidze Dejko z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Lublinie
      - Pani mgr Marioli Dudek ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie
      - Pani mgr Ewie Pańkowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie
      - Pani mgr Maryli Węgorskiej ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie
      - Pani mgr Magdalenie Zając ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie

        oraz wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu, nauczycielom czuwającym nad bezpieczeństwem uczniów w dniu konkursu oraz dodatkowo wszystkim nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie zaangażowanym w przygotowanie III etapu konkursu na terenie ich szkoły.
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu