Edycja VIII Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2005"
dla klas II-gich

E d y c j a   VI

Możesz pobrać w wersji *doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Tata Tomka zrobił płot o długości 30 m postawił przy tym 6 słupków jednakowo oddalonych od siebie. Oblicz, w jakiej odległości od siebie stoją te słupki.2. Narysowany kwadrat podziel na trzy trójkąty wykorzystując do tego celu dwa odcinki tej samej długości:

3. Wykonaj działania:

47 – 18 + 17 + 54 = .........................................................................................................................................................................
42 – 35 : 7 – 9 . 4 = ..........................................................................................................................................................................
6 . 3 : 2 . 8 = ....................................................................................................................................................................................


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Darek kleił model samolotu od godz.1202 do godziny 1359, taki sam model Krzysiek kleił przez osiem kwadransów. Oblicz, który z chłopców dłużej kleił model i o ile sekund.


5. Rozwiąż równania i sprawdź:

(38 + 7) – k = 29
(43 – 16) : d = 3
4 . m = 80 : 4


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Półtora chleba kosztuje 1 zł i 80 gr.  Oblicz, ile trzeba zapłacić za 5 bochenków takiego chleba.


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Wacek ma 8 lat i jest 4 razy młodszy od swojej mamy.  O ile lat mama jest starsza od Wacka?


8. Ułóż zadanie tekstowe do działania:

5 + 2 . 9 = 23
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas drugich danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4 pkt.
Zadanie 2 - 2 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 4 pkt.
Zadanie 5 - 3 pkt.
Zadanie 6 - 4 pkt.
Zadanie 7 - 4 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 28 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowana jest wyłącznie całościowe wykonanie zadania).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdy poprawnie obliczony przykład 1 punkt).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każde poprawne obliczenie 0,5 punktu i sprawdzenie 0,5 punktu).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 punkt za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu