Edycja VIII Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2005"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pana Andrzeja Pruszkowskiego Prezydenta Miasta Lublin
E d y c j a   VIII

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

27 + 19 - 39 + 48 - 15 =
3 x 16 : 4 x 3 =
4 x (23 + 39 - 54) - 32 =


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Na fermie drobiowej zbiera się dziennie 60 kop jaj. Oblicz, ile jest kur na tej fermie, przy założeniu, że każda kura znosi jedno jajko dziennie.


3. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:


51 : 3 =
27 x 9 =


4. Ułóż zadanie tekstowe związane z wakacjami do działania:

(36 + 18) : 6 = 9


5. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

63 ( .............................................................................................................................................................................................. )
48 ( .............................................................................................................................................................................................. )


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Na dwóch półkach jest razem 48 książek, gdy z górnej półki zdejmę 12 książek to na dolnej półce będzie wtedy 2 razy więcej książek niż zostało na górnej. Ile książek jest w tej chwili na górnej, a ile na dolnej półce?


7. Rozwiąż równania i sprawdź:

705 - m = 458
a - 486 = 185
k : 18 = 3
40 x p = 320

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 23,2 punktu. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 20 z 23,2 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 3 pkt
Zadanie 3 - 2 pkt
Zadanie 4 - 4 pkt
Zadanie 5 - 3,2 pkt ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 6 - 4 pkt
Zadanie 7 - 4 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde, dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawnie utworzoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty ).

Zadanie 5.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3,2 punktu).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawnie rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład(w sumie może zdobyć 4 punkty).

 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Na dwóch półkach jest razem 48 książek, gdy z górnej półki zdejmę 12 książek to na dolnej półce będzie wtedy 2 razy więcej książek niż zostało na górnej. Ile książek jest w tej chwili na górnej, a ile na dolnej półce?


2. Rozwiąż równania i sprawdź:


705 - m = 458
a - 486 = 185
k : 18 = 3
40 x p = 320


3. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:

51 : 3 =
27 x 9 =


4. Ułóż zadanie tekstowe związane z wakacjami do działania:

(36 + 18) : 6 = 9


5. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

63 ( .............................................................................................................................................................................................. )
48 ( .............................................................................................................................................................................................. )


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Na fermie drobiowej zbiera się dziennie 60 kop jaj. Oblicz, ile jest kur na tej fermie, przy założeniu, że każda kura znosi jedno jajko dziennie.


8. Wykonaj działania:

27 + 19 - 39 + 48 - 15 =
3 x 16 : 4 x 3 =
4 x (23 + 39 - 54) - 32 =
 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 23,2 punktu. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 20 z 23,2 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4 pkt
Zadanie 2 - 4 pkt
Zadanie 3 - 2 pkt
Zadanie 4 - 4 pkt
Zadanie 5 - 3,2 pkt ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 6 - 3 pkt
Zadanie 7 - 3 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład(w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawnie utworzoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 5.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3,2 punktu ).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde, dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Zapisz liczbę trzycyfrową, której cyfra setek jest wyrażona liczbą parzystą, mającą 2 podzielniki, cyfra dziesiątek jest wyrażona liczbą nieparzystą, mającą 3 podzielniki, a cyfra jedności jest wyrażona liczbą o 6 mniejszą od sumy liczb wyrażających cyfry setek i dziesiątek


2. Oblicz stosując poznane własności:


147 . 9 = .........................................................................................................................................................................................
216 : 6 = .........................................................................................................................................................................................


3. Ułóż zadanie tekstowe o pieniądzach do działania:

( 217 - 45 - 16 ) . 3 = 468


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Jeśli do liczby, o której myślę dodam iloczyn liczb 5 i 8 pomniejszony o 17, to w wyniku otrzymam najmniejszą liczbę trzycyfrową. O jakiej liczbie myślę?


5. Rozwiąż równanie i sprawdź:

( m + 8 ) . 9 = 108


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Pokój Maćka ma 4 m 35 cm szerokości i 5 m 40 cm długości. Chłopiec narysował swój pokój na szarym papierze i teraz szerokość jest równa 87 cm, a długość 108 cm.
W jakiej skali Maciek narysował swój pokój?


7. Wykonaj działania:

36 : 3 + 35 - 48 : 3 - 2 . 15 = ..............................................................................................................................................................
54 : ( 3 . 12 : 6 ) . 14 = ......................................................................................................................................................................
 


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 20 punktów. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 18 z 20 możliwych punktów.
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 2 pkt
Zadanie 3 - 4 pkt
Zadanie 4 - 4 pkt
Zadanie 5 - 2 pkt
Zadanie 6 - 3 pkt
Zadanie 7 - 2 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź. (w sumie może zdobyć 3 punkty)

Zadanie 2.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne ułożenie treści i 1 punkt za właściwie postawione pytanie (w sumie może mieć 4 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty ).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i 1 punkt za właściwe sprawdzenie (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).


Etap 3  wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Cztery sześciometrowe kłody dębowe trzeba pociąć na dwumetrowe części. Jedno cięcie zajmuje 5 minut, dodatkowo, po wykonaniu 6 cięć następuje czterominutowa przerwa na konserwację piły. Ile czasu potrzeba na wykonanie tej całej pracy?


2. W miejsce kropek wpisz brakujące liczby:


                    6
  .   .
              x   
. 
4  7
____                                                ___________________________
             
4  .  .  1
       .  7 
2
.  .  .  7
        _____________________

          
6  .  6  .  0  .       

             . 4  . 
_                            _______________
                5  .  .  2   : 6
- 5 
.
         _________
      = 2  . 
      - .  .
____________________
          =
.  2
             
.  .
                                                      _________
                 0  0

       8  .  .  1
-     .  8   .  .
____________________________
    5  . 2  6

3. Rozwiąż zadanie podaj odpowiedź:

Świeca ma 15 cm, a jej cień jest o 45 cm dłuższy. Ile razy cień jest dłuższy od świecy?


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Jeśli ja mam 8 lat i jestem 9 razy młodsza od swojej babci, to ile lat ma moja mama, jeśli jej wiek stanowi 2/3 wieku taty, którego wiek jest o 30 większy od 1/6 wieku babci?


5. Rozwiąż równania i sprawdź:

(822 . 2/3) : m = 4
k - 72 : 8 = 18 . 6
729 : 9 = (z + 12) . 3


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Mój ekran komputerowy wyświetla do 80 znaków (liter, cyfr lub odstępów) w jednej linii. Jeśli nie ma dość miejsca na słowo lub liczbę na końcu linii, całe słowo jest przesuwane na początek następnej linii. Wpisałem przy pomocy cyfr liczby od 1 do 100, z odstępem po każdej liczbie. Jaka ostatnia liczba pojawi się w pierwszej linii?


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Obwód prostokąta wynosi tyle, ile wynosi suma długości obwodów dwóch kwadratów o boku 4 cm narysowanych w skali 2:1, a jego szerokość wynosi tyle, ile wynosi bok kwadratu o obwodzie 56 cm. O ile cm szerokość tego prostokąta jest krótsza od jego długości?


8. Liczbowe okręgi:


Na rysunku mamy 3 okręgi, na których rozmieszczono 9 krążków tak, że na każdym okręgu jest 5 krążków. Jak rozmieścić w krążkach 9 liczb: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, by suma każdej piątki liczb znajdujących się w krążkach na każdym z trzech okręgów wynosiła 250?


 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 26 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 3 pkt
Zadanie 3 - 3 pkt
Zadanie 4 - 4 pkt
Zadanie 5 - 3 pkt
Zadanie 6 - 2 pkt
Zadanie 7 - 5 pkt
Zadanie 8 - 3 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (1 pkt za każde poprawne obliczenie przykładu).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 pkt za rozwiązanie - wyjaśnienie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (0,5 punktu za każde poprawne obliczenie równania i po 0,5 punktu za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (wymagane jest poprawne wypełnienie całego diagramu).

Etap 3  wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Obwód prostokąta wynosi tyle, ile wynosi suma długości obwodów dwóch kwadratów o boku 4 cm narysowanych w skali 2:1, a jego szerokość wynosi tyle, ile wynosi bok kwadratu o obwodzie 56 cm. O ile cm szerokość tego prostokąta jest krótsza od jego długości?


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Mój ekran komputerowy wyświetla do 80 znaków (liter, cyfr lub odstępów) w jednej linii.Jeśli nie ma dość miejsca na słowo lub liczbę na końcu linii, całe słowo jest przesuwane na początek następnej linii. Wpisałem przy pomocy cyfr liczby od 1 do 100, z odstępem po każdej liczbie. Jaka ostatnia liczba pojawi się w pierwszej linii?


3. Rozwiąż równania i sprawdź:


(822 . 2/3) : z = 4
729 : 9 = (n + 12) . 3
m - 72 : 8 = 18 . 6


4. Rozwiąż zadanie podaj odpowiedź:

Świeca ma 15 cm, a jej cień jest o 45 cm dłuższy. Ile razy cień jest dłuższy od świecy?

5. Liczbowe okręgi:

Na rysunku mamy 3 okręgi, na których rozmieszczono 9 krążków tak, że na każdym okręgu jest 5 krążków. Jak rozmieścić w krążkach 9 liczb: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, by suma każdej piątki liczb znajdujących się w krążkach na każdym z trzech okręgów wynosiła 250?

6. W miejsce kropek wpisz brakujące liczby:

             . 4  . 
_                            _______________
                5  .  .  2   : 6
- 5 
.
         _________
      = 2  . 
      - .  .
____________________
          =
.  2
             
.  .
                                                      _________
                 0  0

       8  .  .  1
-     .  8   .  .
____________________________
    5  . 2  6

                    6  .   .
              x   
. 
4  7
____                                                ___________________________
             
4  .  .  1
       .  7  . 
2
.  .  .  7
        _____________________

          
6  .  6  .  0  .       

7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Cztery sześciometrowe kłody dębowe trzeba pociąć na dwumetrowe części. Jedno cięcie zajmuje 5 minut, dodatkowo, po wykonaniu 6 cięć następuje czterominutowa przerwa na konserwację piły. Ile czasu potrzeba na wykonanie tej całej pracy?


8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Jeśli ja mam 8 lat i jestem 9 razy młodsza od swojej babci, to ile lat ma moja mama, jeśli jej wiek stanowi 2/3 wieku taty, którego wiek jest o 30 większy od 1/6 wieku babci?


REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 26 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 5 pkt
Zadanie 2 - 2 pkt
Zadanie 3 - 3 pkt
Zadanie 4 - 3 pkt
Zadanie 5 - 3 pkt
Zadanie 6 - 3 pkt
Zadanie 7 - 3 pkt
Zadanie 8 - 4 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (0,5 punktu za każde poprawne obliczenie równania i po 0,5 punktu za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 pkt za rozwiązanie - wyjaśnienie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (wymagane jest poprawne wypełnienie całego diagramu).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (1 pkt za każde, poprawne obliczenie przykładu).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu