Edycja VIII Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas III-cich - Lureaci

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2005"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pana Andrzeja Pruszkowskiego Prezydenta Miasta Lublin
E d y c j a   VIII

LAUREACI

26 - maksymalna liczba punktów do zdobycia.

                                                      I MIEJSCE

1.

Furtak Katarzyna

SP 40

17,0 pkt

                                                    II MIEJSCE

2.

Krupa Aleksander

SP Katolicka

16,0 pkt

                                                  III MIEJSCE:

3. Kreft Michał SP 50 15,5 pkt
4. KurekWeronika
5. Majchrzak Julia SP 3 Lubartów 15,0 pkt
6. Mazur Agata I Społeczna SP

       

                                                  Wyróżnienie:

7. Szymańska Aleksandra SP 40 14,5 pkt
8. Ciechański Rafał SP 29 14,0 pkt
9. Nowak Kinga SP 40
10. Taracha Miłosz I Społeczna SP


GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM


       
 

      Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi Pruszkowskiemu Prezydentowi Miasta Lublin, który objął ponownie w tym roku honorowy patronat nad konkursem i ufundował zwycięzcom nagrody książkowe.

      Za okazaną pomoc w pracach związanych z organizacją III etapu Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Trójkąt - 2005" serdecznie dziękujemy Panu Ryszardowi Pawce - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie, niżej wymienionym nauczycielom - członkom Komisji Konkursowej:
      - Pani mgr Renacie Adasik z Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie
      - Pani mgr Justynie Bakalik ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie
      - Panu mgr Wiesławowi Bednarczykowi ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie
      - Pani mgr Anetcie Bober ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie
      - Pani mgr Ewie Bochniarz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublinie
      - Pani mgr Małgorzacie Borowik ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie
      - Pani mgr Katarzynie Bryłowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie
      - Pani mgr Jadwidze Dejko z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Lublinie
      - Pani mgr Marioli Dudek ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie
      - Pani mgr Ewie Lipskiej ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Lublinie
      - Pani mgr Urszuli Rutki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie
      - Pani mgr Marii Wiadrowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Lublinie
      - Pani mgr Agnieszce Zglińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie

        oraz wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu, nauczycielom czuwającym nad bezpieczeństwem uczniów w dniu konkursu oraz dodatkowo wszystkim nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie zaangażowanym w przygotowanie III etapu konkursu na terenie ich szkoły.
 


 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu