Edycja IX Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2006" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2006"
dla klas II-gich

E d y c j a   VII

Możesz pobrać w wersji *doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Kasia ma 17 złotych, o ile więcej pieniędzy ma Małgosia, jeśli razem mają 35 złotych?2. Narysowany kwadrat podziel na 8 trójkątów wykorzystując do tego celu dwa odcinki:

3. Wykonaj działania:

47 + 18 –  29 + 17 – 53  = ................................................................................................................................................................
(42 – 35) . 7 – 24 : 4 = .....................................................................................................................................................................
18 : 3 . 5 : 3 = ...................................................................................................................................................................................


4. Pomiędzy liczby: 1, 2, 3, 4, 5, 6 wstaw znaki + i -  w taki sposób, aby w wyniku otrzymać liczbę 3.


1 ... ... ......... 6   =   3


5. Rozwiąż równania i sprawdź:

(42 – 9) + m = 51
(27 + 28) : t = 5
40 : m = 5 . 4


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


W opakowaniu mieści się tuzin jaj. Na przygotowanie 4 jednakowych porcji ciasta zużyto 3 takie opakowania. Ile jaj wbito do jednej porcji ciasta?


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Dębowy słup o długości 8m pocięto piłą ręczną na 2-metrowe kawałki. Jedno cięcie zajmowało kwadrans. Ile minut trwała ta praca?


8. Ułóż zadanie tekstowe o owocach do działania:

(18 – 9) . 2 = 18
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas drugich danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt.
Zadanie 2 - 2 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 2 pkt.
Zadanie 5 - 3 pkt.
Zadanie 6 - 4 pkt.
Zadanie 7 - 4 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 25 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowana jest wyłącznie całościowe wykonanie zadania).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdy poprawnie obliczony przykład 1 punkt).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowane jest wyłącznie kompletne rozwiązanie).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każde poprawne obliczenie 0,5 punktu i sprawdzenie 0,5 punktu).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 punkt za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu