Edycja IX Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2006"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pana Andrzeja Pruszkowskiego Prezydenta Miasta Lublin
E d y c j a   I X

>>> Kontakt dla sponsorów<<<

   » Regulamin

Zestawy zadań

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

37 - 19 + 35 + 47 - 100 =
24 : 6 . 15 : 6 =
(23 + 39 - 54) : 8 + 99 =


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Marysia miała tyle samo maskotek co Ola. Gdy Marysia dała Oli pewną ilość okazało się, że Ola ma teraz o 16 maskotek więcej niż jej koleżanka. Ile maskotek dała Marysia Oli?


3. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:


84 : 6 =
19 . 5 =


4. Ułóż zadanie tekstowe związane z ważeniem do działania:

(42 + 28) : 7 = 10


5. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

56 ( .............................................................................................................................................................................................. )
72 ( .............................................................................................................................................................................................. )


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:
Ogrodnik rozłożył 48 kg marchewki do dwóch pojemników. Ile kg marchewki jest w każdym pojemniku, jeśli w pierwszym jest 3 razy mniej marchewki niż w drugim?


7. Rozwiąż równania i sprawdź:

k - 479 = 519
800 - m = 293
72 : m = 6
25 . k = 125

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 24 punkty. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 21 z 24 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt
Zadanie 2 - 3 pkt
Zadanie 3 - 2 pkt
Zadanie 4 - 4 pkt
Zadanie 5 - 4 pkt ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 6 - 4 pkt
Zadanie 7 - 4 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde, dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawnie utworzoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty ).

Zadanie 5.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawnie rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład(w sumie może zdobyć 4 punkty).

 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Ogrodnik rozłożył 48 kg marchewki do dwóch pojemników. Ile kg marchewki jest w każdym pojemniku, jeśli w pierwszym jest 3 razy mniej marchewki niż
w drugim?


2. Rozwiąż równania i sprawdź:


k - 479 = 519
800 - m = 293
72 : m = 6
25 . k = 125


3. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:

84 : 6 =
19 . 5 =


4. Ułóż zadanie tekstowe związane z wakacjami do działania:

(42 + 28) : 7 = 10


5. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

56 ( .............................................................................................................................................................................................. )
72 ( .............................................................................................................................................................................................. )


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Marysia miała tyle samo maskotek co Ola. Gdy Marysia dała Oli pewną ilość okazało się, że Ola ma teraz o 16 maskotek więcej niż jej koleżanka. Ile maskotek dała Marysia Oli?


8. Wykonaj działania:

37 - 19 + 35 + 47 - 100 =
24 : 6 . 15 : 6 =
(23 + 39 - 54) : 8 + 99 =
 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 24 punkty. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 21 z 24 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4 pkt
Zadanie 2 - 4 pkt
Zadanie 3 - 2 pkt
Zadanie 4 - 4 pkt
Zadanie 5 - 4 pkt ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 6 - 3 pkt
Zadanie 7 - 3 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład(w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawnie utworzoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 5.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu  (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 4 punkty ).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde, dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Tomek ma kulki: czerwone, żółte i zielone. Ile ma wszystkich kulek, jeśli czerwonych jest o 98 mniej niż zielonych, żółtych jest dwa razy mniej niż czerwonych i zielonych razem wziętych, a liczba zielonych kulek jest wyrażona największą liczbą dwucyfrową?


2. Oblicz stosując poznane własności:


215 . 7 = .........................................................................................................................................................................................
378 : 6 = .........................................................................................................................................................................................


3. Ułóż zadanie tekstowe o mierzeniu do działania:

( 432 - 45 - 27 ) : 4 = 90


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Kasia i Tomek mają wspólnych znajomych. Kasia ma tyle samo kolegów co koleżanek, jej kolega Piotr ma trzy razy więcej koleżanek niż kolegów. Ile jest dzieci w tej grupie łącznie z Kasią i Tomkiem?


5. Rozwiąż równanie i sprawdź:

( d - 8 ) : 9 = 17


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Pokój Maćka ma 45 dm szerokości i 54 dm długości. Chłopiec narysował swój pokój na szarym papierze w skali 1 : 9 . Jakie wymiary wyrażone w milimetrach ma plan narysowany przez Maćka?


7. Wykonaj działania:

72 : 4 + 48 - 18 : 3 - 2 . 16 = ..............................................................................................................................................................
54 : ( 4 . 12 :8 ) . 12 = .......................................................................................................................................................................
 


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 25 punktów. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 21 z 25 możliwych punktów.
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 5 pkt
Zadanie 2 - 2 pkt
Zadanie 3 - 4 pkt
Zadanie 4 - 5 pkt
Zadanie 5 - 2 pkt
Zadanie 6 - 5 pkt
Zadanie 7 - 2 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 4 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź. (w sumie może zdobyć 5 punkty)

Zadanie 2.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne ułożenie treści i 1 punkt za właściwie postawione pytanie (w sumie może mieć 4 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 4 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 5 punkty ).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i 1 punkt za właściwe sprawdzenie (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 4 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 5 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

 

Etap 3  wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Liczba umieszczona na Bramie Grodzkiej: MDCCLXXXV oznacza datę przebudowy tej bramy, która miała miejsce CDLXVIII lat po otrzymaniu przez Lublin praw miejskich. Przedstaw za pomocą znaków rzymskich ile lat ma w tej chwili miasto Lublin?


2. W miejsce kropek wpisz brakujące liczby:

      

       7  6  .
-     .  4  
3
____________________________
   
   .   8  .  9

 


           
   

                4   .   . 
_                            _______________
                   . 
3  7  4   :
9
- 3 
.
         _________
      =  7  . 
       
-  .  .
____________________
          =
5  .
           
-  .   .
                                                      _________
                 =  .

                    .   .   9
          x     
3  6  .
____                                                ___________________________
              
. 
3  1  .
        . 
6  .   .
.  3  .  7
        _____________________

      
1  .  9  .  5  .   

3. Rozwiąż zadanie podaj odpowiedź:

W czerwcu 2005 r. , w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce Jurek otrzymał pewną sumę kieszonkowego od ojca. Co miesiąc ojciec podwyższał mu kieszonkowe o 5 zł. Do końca 2005 roku Jurek otrzymał łącznie 595 zł kieszonkowego. Jaką sumę kieszonkowego Jurek otrzymał w czerwcu?


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Na makiecie wykonanej w skali 1:16 ogród Pana Bonifacego jest prostokątem, którego obwód wynosi 80 dm.  Krótszy bok tego ogrodu trzy razy mieści się w dłuższym boku. Jakie wymiary wyrażone w metrach ma ten ogród w rzeczywistości?


5. Rozwiąż równania i sprawdź:

729 : 9 = (d - 12) . 3
z - 17 . 4 = 63 : 9
(735 . 2/5) : m = 6


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Jola i Antoś mieszkają w wieżowcu na siódmym piętrze. Kiedy wracają do domu po lekcjach, Antoś wbiega po schodach, przeskakując po 2 stopnie w ciągu sekundy. Schody liczą po 20 stopni pomiędzy kolejnymi piętrami. Jola czeka na windę, która wznosi się z prędkością 6 sekund na każde piętro. Zdarza się, że Antoś jest jednak wcześniej w domu, wtedy mianowicie, gdy Jola czeka na windę. Ile co najmniej musi ona czekać na windę, by przybyć do domu później niż Antoś?


7. Liczbowe okręgi:

Liczby od 1 do 13 rozmieść na przedstawionym niżej diagramie w taki sposób, aby na każdej średnicy (linii prostej łączącej dwa koła zewnętrzne z kołem środkowym) sumy wpisanych trzech liczb były jednakowe?

8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Wnuk spytał dziadka, ile ma lat. Dziadek odpowiedział: jeśli przeżyję jeszcze połowę tego, co przeżyłem i jeszcze jeden rok, to będę miał 100 lat. Ile lat ma dziadek?


 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 30 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4 pkt
Zadanie 2 - 3 pkt
Zadanie 3 - 4 pkt
Zadanie 4 - 5 pkt
Zadanie 5 - 3 pkt
Zadanie 6 - 5 pkt
Zadanie 7 - 2 pkt
Zadanie 8 - 4 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (1 pkt za każde poprawne obliczenie przykładu).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie  i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (0,5 punktu za każde poprawne obliczenie równania i po 0,5 punktu za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (wymagane jest poprawne wypełnienie całego diagramu).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie  i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

 

Etap 3  wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Na makiecie wykonanej w skali 1:16 ogród Pana Hipolita jest prostokątem, którego obwód wynosi 80 dm.  Krótszy bok tego ogrodu trzy razy mieści się w dłuższym boku. Jakie wymiary wyrażone w metrach ma ten ogród w rzeczywistości?


2. Liczbowe okręgi:

Liczby od 1 do 13 rozmieść na przedstawionym niżej diagramie w taki sposób, aby na każdej średnicy (linii prostej łączącej dwa koła zewnętrzne z kołem środkowym) sumy wpisanych trzech liczb były jednakowe?


 

3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Karol i Wiola mieszkają w wieżowcu na siódmym piętrze. Kiedy wracają do domu po lekcjach, Wiola wbiega po schodach, przeskakując po 2 stopnie w ciągu sekundy. Schody liczą po 20 stopni pomiędzy kolejnymi piętrami. Karol czeka na windę, która wznosi się z prędkością 6 sekund na każde piętro. Zdarza się, że Wiola jest jednak wcześniej w domu, wtedy mianowicie, gdy Karol czeka na windę. Ile co najmniej musi on czekać na windę, by przybyć do domu później niż Wiola?


4. Rozwiąż zadanie podaj odpowiedź:

Wnuk spytał dziadka, ile ma lat. Dziadek odpowiedział: jeśli przeżyję jeszcze połowę tego, co przeżyłem i jeszcze jeden rok, to będę miał 100 lat. Ile lat ma dziadek?


5. Rozwiąż równania i sprawdź:


z - 17 . 4 = 63 : 9
(735 . 2/5) : m = 6
729 : 9 = (d - 12) . 3


6. Rozwiąż zadanie podaj odpowiedź:

W czerwcu 2005 r. , w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce Jurek otrzymał pewną sumę kieszonkowego od ojca. Co miesiąc ojciec podwyższał mu kieszonkowe o 5 zł. Do końca 2005 roku Jurek otrzymał łącznie 595 zł kieszonkowego. Jaką sumę kieszonkowego Jurek otrzymał w czerwcu?


7. W miejsce kropek wpisz brakujące liczby:

 
               
.   .   9
          x     
3  6  .
____                                                ___________________________
              
.  3  1  .
        . 
6  .   .
.  3  .  7
        _____________________

      
1  .  9  .  5  .   

       4   .   . 
_                            _______________
                   . 
3  7  4   :
9
- 3 
.
         _________
      =  7  . 
       
-  .  .
____________________
          =
5  .
           
-  .   .
                                                      _________
                 =  .

          

      7  6  .
-     .  4   3
____________________________
    
   .   8  .  9

 8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Liczba umieszczona na Bramie Grodzkiej: MDCCLXXXV oznacza datę przebudowy tej bramy, która miała miejsce CDLXVIII lat po otrzymaniu przez Lublin praw miejskich. Przedstaw za pomocą znaków rzymskich ile lat ma w tej chwili miasto Lublin?REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 30 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 5 pkt
Zadanie 2 - 2 pkt
Zadanie 3 - 5 pkt
Zadanie 4 - 4 pkt
Zadanie 5 - 3 pkt
Zadanie 6 - 4 pkt
Zadanie 7 - 3 pkt
Zadanie 8 - 4 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (wymagane jest poprawne wypełnienie całego diagramu).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie  i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (0,5 punktu za każde poprawne obliczenie równania i po 0,5 punktu za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (1 pkt za każde, poprawne obliczenie przykładu).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Tutaj możesz wysłać własne propozycje zadań konkursowych


Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu