Edycja IX Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2006" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2007"
 dla klas II-gich

 E d y c j a   VIII

Możesz pobrać w wersji *doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Za 4 lata Malwinka będzie miała tyle lat, co jej brat Antoś w tej chwili. Ile lat ma każde z dzieci, jeżeli razem mają 18 lat?2. W każdy kwadracik wpisz liczbę równą różnicy liczb z dwóch kwadracików stojących poniżej. Jaka liczba będzie u wierzchołka?

3. Wykonaj działania:

81 – 37 +  49 – 29 – 63  = ................................................................................................................................................................
(82 – 26) : 7 + 9 . 8 = .......................................................................................................................................................................
9 . 4 : 6 . 5 = .....................................................................................................................................................................................


4. Liczbę 7 przedstaw za pomocą pięciu dwójek wykorzystując do tego wybrane działania arytmetyczne.5. Rozwiąż równania i sprawdź:

(37 + 8) – k = 45
(26 – 18) . t = 32
42 : 7 = 24 : z


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Krystyna narysowała dwa odcinki o łącznej długości 18cm.  Oblicz długość każdego odcinka, jeśli wiadomo, że pierwszy jest dwa razy dłuższy od drugiego.


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Budzik Jarka spóźnia się regularnie 1 minutę na 8 godzin. 17 stycznia o godzinie 1200 w południe chłopiec poprawnie nastawił zegarek. 21 stycznia o godzinie 400 Jarek ma wstać, by się wybrać z tatą na ryby. Na którą godzinę powinien nastawić swój budzik, by punktualnie wykonać tę czynność?


8. Ułóż zadanie tekstowe o ogrodniku do działania:

(42 – 14) : 7 = 4
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas drugich danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt.
Zadanie 2 - 2 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 2 pkt.
Zadanie 5 - 3 pkt.
Zadanie 6 - 4 pkt.
Zadanie 7 - 4 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 25 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowana jest wyłącznie całościowe wykonanie zadania).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdy poprawnie obliczony przykład 1 punkt).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowane jest wyłącznie kompletne rozwiązanie).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każde poprawne obliczenie 0,5 punktu i sprawdzenie 0,5 punktu).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 punkt za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu