Edycja X Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2007"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
E d y c j a   X

>>> Kontakt dla sponsorów<<<

   » Regulamin
 

Zestawy zadań

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

47 + 18 - 27 + 62 - 100 =
. 6 : 4 . 11 =
72 : (23 + 39 - 54) + 91 =


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Krawiec ma 72 guziki. Do jednego palta potrzebuje 8 guzików. Ile tuzinów guzików zostanie krawcowi, po uszyciu 6 palt?


3. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:


91 : 7 =
6 . 17 =


4. Ułóż zadanie tekstowe związane z mierzeniem do działania:

(24 - 18) . 7 = ...


5. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

63 ( .............................................................................................................................................................................................. )
75 ( .............................................................................................................................................................................................. )


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:
W większym kanistrze jest 4 razy więcej oleju niż w mniejszym. O ile litrów mniej oleju jest w mniejszym kanistrze, jeśli w obu jest razem 50 litrów oleju?


7. Rozwiąż równania i sprawdź:

m + 479 = 719
600 - k = 291
96 : m = 6
11 . d = 99

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 23,4 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 20 z 23,4 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt
Zadanie 2 - 4,0 pkt
Zadanie 3 - 2,0 pkt
Zadanie 4 - 4,0 pkt
Zadanie 5 - 2,4 pkt ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 6 - 4,0 pkt
Zadanie 7 - 4,0 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde, dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawnie utworzoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty ).

Zadanie 5.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 2,4 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawnie rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład(w sumie może zdobyć 4 punkty).

 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W większym kanistrze jest 4 razy więcej oleju niż w mniejszym. O ile litrów mniej oleju jest w mniejszym kanistrze, jeśli w obu jest razem 50 litrów oleju?


2. Rozwiąż równania i sprawdź:


k - 479 = 519
800 - m = 293
72 : m = 6
25 . k = 125


3. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

63 ( .............................................................................................................................................................................................. )
75 ( .............................................................................................................................................................................................. )


4. Ułóż zadanie tekstowe związane z wakacjami do działania:

(42 + 28) : 7 = 10


5. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:

91 : 7 =
6 . 17 =


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Krawiec ma 72 guziki. Do jednego palta potrzebuje 8 guzików. Ile tuzinów guzików zostanie krawcowi, po uszyciu 6 palt?


7. Wykonaj działania:

47 + 18 - 27 + 62 - 100 =
6 . 6 : 4 . 11 =
72 : (23 + 39 - 54) + 91 =
 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 23,4 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 20 z 23,4 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4,0 pkt
Zadanie 2 - 4,0 pkt
Zadanie 3 - 2,4 pkt  ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 4 - 4,0 pkt
Zadanie 5 - 2,0 pkt
Zadanie 6 - 4,0 pkt
Zadanie 7 - 3,0 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład(w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu  (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 2,4 punkty ).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawnie utworzoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde, dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Budzik Jarka spóźnia się regularnie 1 minutę na 8 godzin. 17 stycznia o godzinie 1200 w południe chłopiec poprawnie nastawił swój zegarek. 21 stycznia o godzinie 400 Jarek ma wstać, by się wybrać z tatą na ryby. Na którą godzinę powinien nastawić swój budzik, by punktualnie wykonać tę czynność?


2. Oblicz stosując poznane własności:


178 . 7 = .........................................................................................................................................................................................
378 : 9 = .........................................................................................................................................................................................


3. Ułóż zadanie tekstowe na porównywanie ilorazowe do działania:

42 : ( 1 + 2 ) = ...


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Tomek wypisał na karteczkach liczby od 0 do 40. Liczby nieparzyste zapisywał na zielonych karteczkach, a parzyste na czerwonych. Których karteczek zużył więcej i o ile?


5. Rozwiąż równanie i sprawdź:

( g + 12 ) . 4 = 48


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Jeśli jeden z boków prostokąta zmniejszy się o 5 cm, to otrzymamy kwadrat, którego obwód będzie miał 100 cm. Podaj wymiary prostokąta w skali 1 : 5?


7. Wykonaj działania:

72 : (14 + 48 - 54) . 4 - 2 . 18 = ..........................................................................................................................................................
100 - 4 . 15 : 6 + 24 = .......................................................................................................................................................................


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 24 punkty. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 20 z 24 możliwych punktów.
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 5,0 pkt
Zadanie 2 - 2,0 pkt
Zadanie 3 - 4,0 pkt
Zadanie 4 - 4,0 pkt
Zadanie 5 - 2,2 pkt
Zadanie 6 - 5,0 pkt
Zadanie 7 - 2,0 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 4 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź. (w sumie może zdobyć 5 punktów)

Zadanie 2.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne ułożenie treści i 1 punkt za właściwie postawione pytanie (w sumie może mieć 4 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty ).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i  za właściwe sprawdzenie (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 4 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 5 punktów).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

 

Etap 3  wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Budzik Jarka spieszy się równomiernie 3 minuty na dobę. 5 czerwca o godzinie 1400 w południe, chłopiec poprawnie nastawił zegarek. 9 czerwca o godzinie 600 Jarek ma wstać, by się wybrać z tatą na ryby. Na którą godzinę powinien nastawić swój budzik, by wykonać tę czynność z dokładnością do jednej minuty?


2. W miejsce kropek wpisz brakujące liczby:

      

       8  .  6  .
-     
.  7   .  4
____________________________
   
   
.   9  .  8

                .   1   . 
_                            _______________
                
 .   3  .  6   :
9
- 3 
.
         _________
     
 = 
.  3
          
-     .
____________________
       
  =
5  .
           
-  .   .
                                                      _________
                
=  .

                   .   7  .
          x     
3   .  8
____                                                ___________________________
              
.  9  9  .
       
.  3  .   .
. 
3  .  7
        _____________________

       
.  4   .  8  .  2

3. Rozwiąż zadanie podaj odpowiedź:

Suma trzech kolejnych liczb parzystych jest o 20 mniejsza od największej dwucyfrowej liczby parzystej. Jakie to liczby, jeśli suma pierwszej i drugiej liczby jest równa 50, a suma drugiej i trzeciej wynosi 54?


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Prostokąt o bokach 12 cm i 14 cm podzielono na 3 jednakowe prostokąty. oblicz obwód jednego z nich w skali 3:1.


5. Rozwiąż równania i sprawdź:

x : 7 = (34 - 13) . 3
(50 - k) : 6 = 72 : 9
(96 . 2/3) + m = 127


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Tomek cztery lata temu miał tyle samo lat co jego siostra ma w tej chwili. Ile lat ma każde z dzieci, jeśli razem mają 18 lat?


7. Trójkąt liczbowy:

W pola figury wpisz sześć kolejnych liczb całkowitych dodatnich w taki sposób, aby każda liczba napisana w kwadracie była sumą dwóch liczb wpisanych w kółka, które z nim sąsiadują.

8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W miejsce kropek wstaw 3 różne cyfry tak, aby uzyskana liczba była podzielna przez trzy.
                                                                                       
                                                                                                                       ... 1 2 ... 4 7 ...

 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 27 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4 pkt
Zadanie 2 - 3 pkt
Zadanie 3 - 5 pkt
Zadanie 4 - 4 pkt
Zadanie 5 - 3 pkt
Zadanie 6 - 4 pkt
Zadanie 7 - 2 pkt
Zadanie 8 - 2 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (1 pkt za każde poprawne obliczenie przykładu).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 pkt za rozwiązanie  i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (0,5 punktu za każde poprawne obliczenie równania i po 0,5 punktu za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (wymagane jest poprawne wypełnienie całego trójkąta).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowane jest jedynie rozwiązanie całościowe).

 

Etap 3  wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Prostokąt o bokach 14 cm i 12 cm podzielono na 3 jednakowe prostokąty. oblicz obwód jednego z nich w skali 3:1.


2. Trójkąt liczbowy:


W pola figury wpisz sześć kolejnych liczb całkowitych dodatnich w taki sposób, aby każda liczba napisana w kwadracie była sumą dwóch liczb wpisanych w kółka, które z nim sąsiadują.

3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Czarek cztery lata temu miał tyle samo lat co jego siostra ma w tej chwili. Ile lat ma każde z dzieci, jeśli razem mają 18 lat?


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


W miejsce kropek wstaw 3 różne cyfry tak, aby uzyskana liczba była podzielna przez trzy.

                                                                                                                       ... 4 7 ... 1 2 ...

5. Rozwiąż równania i sprawdź:

(96 . 2/3) + m = 127
x : 7 = (34 - 13) . 3
(50 - k) : 6 = 72 : 9
 

6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Budzik Jurka spieszy się równomiernie 3 minuty na dobę. 5 czerwca o godzinie 1400 w południe, chłopiec poprawnie nastawił zegarek. 9 czerwca o godzinie 600 Jurek ma wstać, by się wybrać z tatą na ryby. Na którą godzinę powinien nastawić swój budzik, by wykonać tę czynność z dokładnością do jednej minuty?


7. W miejsce kropek wpisz brakujące liczby:

      

       8  .  6  .
-     
.  7   .  4
____________________________
   
   
.   9  .  8

                .   1   . 
_                            _______________
            
     .   3  .  6   :
9
- 3 
.
         _________
     
 = 
.  3
          
-     .
____________________
         
=
5  .
           
-  .   .
                                                      _________
               
 =  .

                   .   7  .
          x     
3   .  8
____                                                ___________________________
              
.  9  9  .
       
.  3  .   .
. 
3  .  7
        _____________________

       
.  4   .  8  .  2

8. Rozwiąż zadanie podaj odpowiedź:

Suma trzech kolejnych liczb parzystych jest o 20 mniejsza od największej dwucyfrowej liczby parzystej. Jakie to liczby, jeśli suma pierwszej i drugiej liczby jest równa 50, a suma drugiej i trzeciej wynosi 54?

 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 27 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4 pkt
Zadanie 2 - 2 pkt
Zadanie 3 - 4 pkt
Zadanie 4 - 2 pkt
Zadanie 5 - 3 pkt
Zadanie 6 - 4 pkt
Zadanie 7 - 3 pkt
Zadanie 8 - 5 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź). 

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (wymagane jest poprawne wypełnienie całego trójkąta).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowane jest jedynie rozwiązanie całościowe).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (0,5 punktu za każde poprawne obliczenie równania i po 0,5 punktu za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (1 pkt za każde poprawne obliczenie przykładu).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 pkt za rozwiązanie  i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Tutaj możesz wysłać własne propozycje zadań konkursowych


Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasze telefony:
(081) 741-18-83 oraz 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu