Edycja II Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2008" dla klas I-szych

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2008"
 dla klas I-szych

 E d y c j a   II

Możesz pobrać w wersji *doc.

Zestaw zadań

1. Kwadrat magiczny to taki kwadrat, w którym suma liczb w rzędach pionowych, poziomych i ukośnych jest wyrażona tą samą liczbą. zakreśl kwadrat, który nie spełnia tego warunku i nie jest kwadratem magicznym.

4

9

2

  9 4 5   3 8 7

3

5

7

2 6 10 10 6 1

8

1

6

7 8 3 5 4 9


2.  Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W dwóch pudełkach Marcin ma razem 16 kolorowych kulek, gdy z jednego pudełka wyjmie 5 kulek, a z drugiego 1, to ilość kulek w obu pudełkach wyrówna się. Oblicz, ile jest kulek w każdym pudełku.

 

3. Wstaw odpowiedni znak (<,=,>):

7 + 8 – 6     ..........   12 – 7 + 6
16 – 9 + 6   ..........   14 – 7 + 4


4.
Prezenter w radio podaje godzinę 712, którą godzinę wskazuje wówczas zegarek Marcela, jeśli późni się on 7 minut. Przedstaw to na poniższym zegarze:

  

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Długopis jest tańszy od notesu, a pióro jest droższe od notesu. Mając te informacje dobierz odpowiednie ceny do tych artykułów i oblicz, o ile więcej pieniędzy kosztuje pióro niż długopis.

6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Krasnoludek Gapcio i jego dwaj bracia z taka sama wydajnością zrywali truskawki przez 3 godziny. Oblicz, przez ile godzin Gapcio musiałby zrywać te truskawki sam.


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Jurek wyjechał na szkolenie w poniedziałek rano, a wrócił w niedzielę. Oblicz, ile zapłacił za noclegi w ośrodku szkoleniowym, jeśli jeden nocleg kosztował 10 złotych.


8. Ułóż zadanie tekstowe o owocach do działania:

9 + 6 – 13 = ......
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas pierwszych danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt.
Zadanie 2 - 4 pkt.
Zadanie 3 - 4 pkt.
Zadanie 4 - 3 pkt.
Zadanie 5 - 4 pkt.
Zadanie 6 - 4 pkt.
Zadanie 7 - 3 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 29 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (punktowane jest wyłącznie zakreślenie właściwego kwadratu).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (za każdy poprawnie wstawiony znak po 2 punkty).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (punktowane jest wyłącznie kompletne rozwiązanie).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 punkt za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502-263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu