Edycja XI Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2008" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2008"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

E d y c j a   XI

>>> Kontakt dla sponsorów<<<

   » Regulamin 

Zestawy zadań

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

147 - 59+ 27 - 19 - 86 =
: . 12 : 6 =
6 .  (53 - 6 .  8) : 5 =


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Jarek z Jurkiem codziennie konsumują wspólnie obiad w szkolnej stołówce. Jurek zjada cały obiad w czasie 16 minut. Tak samo Jarek. W ostatni wtorek Jurek zjadł pół obiadu, a następnie połowę reszty. Jarek tylko połowę tego, co zjadł Jurek. Po obiedzie razem udali się na kolejną lekcję. Ile czasu chłopcy spędzili w stołówce w ostatni wtorek?


3. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:


13 . 8 =
152 : 8 =


4. Ułóż zadanie tekstowe związane z wiosną do działania:

(64 - 28) : 9 = ...


5. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

81 ( .............................................................................................................................................................................................. )
85 ( .............................................................................................................................................................................................. )


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W pewnym meczu piłkarskim Hubert strzelił 3 gole. Janek strzelił o 2 gole mniej, zaś Kazik połowę bramek strzelonych przez kolegów. Ile goli strzelili chłopcy skoro mecz przegrali?.7. Rozwiąż równania i sprawdź:

179 + w = 713
b - 327 = 294
c : 7 = 16
z . 13 =39

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,8 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 17 z 22,8 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt
Zadanie 2 - 4,0 pkt
Zadanie 3 - 2,0 pkt
Zadanie 4 - 4,0 pkt
Zadanie 5 - 1,8 pkt ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 6 - 4,0 pkt
Zadanie 7 - 4,0 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde, dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawnie utworzoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty ).

Zadanie 5.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 1,8 punktów).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawnie rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład(w sumie może zdobyć 4 punkty).

 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W pewnym meczu piłkarskim Hubert strzelił 3 gole. Janek strzelił o 2 gole mniej, zaś Kazik połowę bramek strzelonych przez kolegów. Ile goli strzelili chłopcy skoro mecz przegrali?.


2. Rozwiąż równania i sprawdź:


b - 327 = 294
c : 7 = 16
179 + w = 713
z . 13 =39


3. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

85 ( .............................................................................................................................................................................................. )
81 ( .............................................................................................................................................................................................. )


4. Ułóż zadanie tekstowe związane z latem do działania:

(64 - 28) : 9 = ...


5. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:

152 : 8 =
13 . 8 =


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Jurek z Jarkiem codziennie konsumują wspólnie obiad w szkolnej stołówce. Jarek zjada cały obiad w czasie 16 minut. Tak samo Jurek. W ostatni piątek Jarek zjadł pół obiadu, a następnie połowę reszty. Jurek tylko połowę tego, co zjadł Jarek. Po obiedzie razem udali się na kolejną lekcję. Ile czasu chłopcy spędzili w stołówce w ostatni piątek?


7. Wykonaj działania:

6 .  (53 - 6 .  8) : 5 =
: . 12 : 6 =
147 - 59+ 27 - 19 - 86 =
 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,8 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 20 z 23,4 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4,0 pkt
Zadanie 2 - 4,0 pkt
Zadanie 3 - 1,8 pkt  ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 4 - 4,0 pkt
Zadanie 5 - 2,0 pkt
Zadanie 6 - 4,0 pkt
Zadanie 7 - 3,0 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład(w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu  (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 1,8 punktów ).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawnie utworzoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde, dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Do magazynu przywieziono 8 worków cukru po 30kg w każdym z nich. Część z nich przepakowano do paczek po 14kg i ustawiono na półce w magazynie. Pozostały cukier nasypano do 32 torebek po kg w każdej i ustawiono na półeczkach w sklepie. W ilu paczkach przechowywany jest w magazynie pozostały cukier z ostatniej dostawy?
 


2. Oblicz stosując poznane własności:


8 . 179 = .........................................................................................................................................................................................
623 : 7 = .........................................................................................................................................................................................


3. Ułóż zadanie tekstowe do działania:

48 : ( 24 - 18 ) =


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Godzina ma sześćdziesiąt minut, a minuta sześćdziesiąt sekund. Zakładając, że pełny obrót dłuższej wskazówki zegara trwa dwie godziny, narysuj położenie jego wskazówek po upływie jednej godziny i trzydziestu minut. Podaj obliczenia.

                                                             

5. Rozwiąż równanie i sprawdź:

(71 - c) : 8 = 6


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Kartka, na której zapisane są te zadania ma w przybliżeniu wymiary 30cm i 20cm. Taką właśnie kartkę Wojtek zgiął najpierw na pół wzdłuż dłuższej osi, a następnie wzdłuż krótszej osi. Oblicz i podaj jej wymiary po złożeniu, w skali 1 : 5.


7. Wykonaj działania:

9 . (34 + 48 - 74) : 2 + 16 . 4 = ..........................................................................................................................................................
100 - 56 : 7 . 6 + 47 = .......................................................................................................................................................................


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 24 punkty. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 20 z 24 możliwych punktów.
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 5,0 pkt
Zadanie 2 - 2,0 pkt
Zadanie 3 - 4,0 pkt
Zadanie 4 - 4,0 pkt
Zadanie 5 - 2,0 pkt
Zadanie 6 - 5,0 pkt
Zadanie 7 - 2,0 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 4 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź. (w sumie może zdobyć 5 punktów)

Zadanie 2.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne ułożenie treści i 1 punkt za właściwie postawione pytanie (w sumie może mieć 4 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne obliczenie i 1 punkt za właściwy rysunek (w sumie może zdobyć 4 punkty ).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i  za właściwe sprawdzenie (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 4 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 5 punktów).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

 

Etap 3  wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Po pokryciu 1 z czterech jednakowych części dachu dekarzowi zostało 18 arkuszy blachy. Na pokrycie pozostałych części dokupił jeszcze 90 arkuszy. Ile arkuszy blachy zakupił dekarz przed pokryciem pierwszej części dachu.


2. W miejsce kropek wpisz brakujące liczby:

        3  .  . 
_                            _______________
                
 
2   .  .  2   : 7
-  
.   1
         _________
     
6 .
        
-  . 6
____________________
       
   =
4  .
           
-  .   .
                                                      _________
                
=  .

       .  7  .  4
-     
.  3   .
____________________________
    
     
.  8  .   8

 

                 3  4  .
          x     
.   .  8
____                                                ___________________________
              
.  7  7  .
       
.  0  .   .
3  .  .  3
        _____________________

       
.  3   .  .  9  6

3. Rozwiąż zadanie podaj odpowiedź:

Michał ma 36 znaczków podzielił je między siebie i dwóch kolegów, dając pierwszemu koledze o 4 więcej niż zostawił sobie, i o tyle samo więcej drugiemu co pierwszemu. Oblicz ile znaczków dostał każdy kolega. (możesz wykonać rysunek pomocniczy)


4. Uzupełnij kwadrat liczbowy:

Wpisz liczby w kwadracie tak, aby suma czterech sąsiednich liczb (kratek) była taka sama i nie przekraczała liczby 10.

4

0

3

 

 

5

 

 

1

 

 

 

 2

 

 

4

5. Rozwiąż równania i sprawdź:

3/7 . 105 + z = 107
(x - 37) : 3 = 6 . 4
(72 : c) = (51 - 19) : 4


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Konrad mieszka w odległości 1/8 km od szkoły. Natomiast odległość Tomka stanowi 1/5 odległości Konrada. Uwzględniając drogę do szkoły i powrót z niej, a także to że zaczynamy liczyć od środy oblicz, którego dnia tygodnia ta różnica wyniesie 1km.


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Krystian obliczył, że długość obwodu kwadratowej makiety lotniska, którą wykonał jest równa 48 dm. Tę makietę chce przedstawić na kartce papieru o wymiarach: 24cm i 30cm. Oblicz, jaką skalę wyrażoną liczbami całkowitymi musi zastosować, by jego rysunek wykorzystywał jak największą powierzchnię kartki.


8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Za trzy lizaki i dropsa trzeba zapłacić 2 zł i 20 groszy. Natomiast koszt zakupu jednego lizaka i jednego dropsa wynosi 1 zł 20 groszy. Ile kosztuje lizak, a ile drops?

 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 31 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4 pkt
Zadanie 2 - 3 pkt
Zadanie 3 - 5 pkt
Zadanie 4 - 3 pkt
Zadanie 5 - 3 pkt
Zadanie 6 - 5 pkt
Zadanie 7 - 4 pkt
Zadanie 8 - 4 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (1 pkt za każde poprawne obliczenie przykładu). Uwaga! Punktowana jest wyłącznie kompletna odpowiedź.

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 pkt za rozwiązanie  i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (Uwaga! Punktowana jest wyłącznie kompletna odpowiedź.).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (0,5 punktu za każde poprawne obliczenie równania i po 0,5 punktu za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

 

Etap 3  wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Patrycja mieszka w odległości 1/8 km od szkoły. Natomiast odległość Konrada stanowi 1/5 odległości Patrycji. Uwzględniając drogę do szkoły i powrót z niej, a także to, że zaczynamy liczyć od czwartku oblicz, którego dnia tygodnia różnica drogi pokonywanej przez dzieci wyniesie 1km.


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Za trzy dropsy i lizaka trzeba zapłacić 2 zł i 20 gr. Natomiast koszt zakupu jednego dropsa i jednego lizaka wynosi 1 zł 20 gr. Ile kosztuje drops, a ile lizak?
 

3. Rozwiąż równania i sprawdź:

(x - 37) : 3 = 6 . 4
(72 : c) = (51 - 19) : 4
3/7 . 105 + z = 107


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Sebastian obliczył, że długość obwodu kwadratowej makiety lotniska, którą wykonał jest równa 48dm. Tę makietę chce przedstawić na kartce papieru o wymiarach: 30cm i 24cm. Oblicz, jaką skalę wyrażoną liczbami całkowitymi musi zastosować, by jego rysunek zajmował jak największą powierzchnię kartki.

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Marek ma 36 znaczków, podzielił je między siebie i dwóch kolegów, dając pierwszemu koledze o 4 więcej niż zostawił sobie, i o tyle samo więcej drugiemu co pierwszemu. Oblicz, ile znaczków ma każdy chłopiec. (możesz wykonać rysunek pomocniczy)
 

6. Uzupełnij kwadrat liczbowy:

Wpisz liczby w kwadracie tak, aby suma czterech sąsiednich liczb (kratek) była taka sama i nie przekraczała liczby 10.

4

0

3

 

 

5

 

 

1

 

 

 

 2

 

 

4

7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Po pokryciu 1 z czterech jednakowych części dachu dekarzowi zostało 18 arkuszy blachy. Na pokrycie pozostałych części dokupił jeszcze 90 arkuszy. Ile arkuszy blachy zakupił dekarz przed pokryciem pierwszej części dachu.

8. W miejsce kropek wpisz brakujące liczby:
 

             .  7  .  4
-      .  3  
.
____________________________
    
     
.  8  .   8

                3  4  .
          x     
.   .  8
____                                                ___________________________
              
.  7  7  .
       
.  0  .   .
3  .  .  3
        _____________________

       
.  3   .  .  9  6

 

        3  .  . 
_                            _______________
                  
2   .  .  2   : 7
-  
.   1
         _________
     
6 .
        
-  . 6
____________________
           =
4  .
           
-  .   .
                                                      _________
                 =  .


REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 31 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 5 pkt
Zadanie 2 - 4 pkt
Zadanie 3 - 3 pkt
Zadanie 4 - 4 pkt
Zadanie 5 - 5 pkt
Zadanie 6 - 3 pkt
Zadanie 7 - 4 pkt
Zadanie 8 - 3 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź). 

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (0,5 punktu za każde poprawne obliczenie równania i po 0,5 punktu za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (Uwaga! Punktowana jest wyłącznie kompletna odpowiedź.).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (1 pkt za każde poprawne obliczenie przykładu). Uwaga! Punktowana jest wyłącznie kompletna odpowiedź.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Tutaj możesz wysłać własne propozycje zadań konkursowych


Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502-263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu