Edycja III Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2009" dla klas I-szych

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2009"
 dla klas I-szych

 E d y c j a   III

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. W wolne okienka przedstawionego kwadratu magicznego wpisz liczby od 5 do 9 tak, aby wyniki dodawania tych liczb we wszystkie strony (wiersze, kolumny, przekątne) były równe 15.
 

4

 

2

3

 

 

 

1

 


2.  Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Auto ma 2 koła przednie, 2 tylne, 2 prawe, 2 lewe i 2 zapasowe. Ile razem kół jest w tym aucie?

 

3. Wstaw odpowiedni znak (<, =, >):

9 + 8 – 17 ........... 18 – 9 - 9

15 – 8 + 6 ......... 16 – 7 + 6

5 • 3 ............ 4 • 44. Prezenter w radio podaje godzinę 13.13
, którą godzinę wskazuje wówczas zegarek Marcela, jeśli spieszy się on o 7 minut. Przedstaw rozwiązanie na poniższym zegarze.
 

  

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Michał ma do szkoły dalej niż Kasia, a Tomek dalej niż Michał. Mając te informacje dobierz odpowiednie odległości do dzieci i oblicz, o ile więcej kilometrów ma do szkoły Tomek niż Kasia?

14 km   12 km   5 km

 

6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Wysokość każdej kondygnacji (piętra) w bloku wynosi 3 metry. Jaką wysokość ma blok Marka, jeśli jest to blok 5 - piętrowy?


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W dwóch skrzynkach było razem 20 jabłek. Kiedy z jednej skrzynki przełożono 6 jabłek do drugiej, wtedy w każdej z nich było po tyle samo jabłek. Ile jabłek było początkowo w każdej skrzynce?


8. Ułóż zadanie tekstowe do poniższego działania związane z zakupami:

13 + 4 – 9 = ......
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas pierwszych danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt.
Zadanie 2 - 3 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 3 pkt.
Zadanie 5 - 4 pkt.
Zadanie 6 - 4 pkt.
Zadanie 7 - 3 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 27 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania są 3 punkty (punktowane jest wyłącznie kompletne rozwiązanie).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 pkt. za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdy poprawnie wstawiony znak po 1 punkcie).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 3 punkty (punktowane jest wyłącznie kompletne rozwiązanie).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 pkt. za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 pkt za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon:
0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu