Edycja X Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2009" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2009"
 dla klas II-gich

 E d y c j a   X

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Przyjrzyj się bardzo uważnie podanym liczbom,

odkryj zasadę, według której zostały zapisane i wpisz 3 następne liczby:  63    31    15   ......    ......    ......  .


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Mama Karola przygotowała ciasto na wykonanie 32 pierogów. Po wykonaniu 4 pierogów resztki ciasta z nich pochodzące pozwalają na ulepienie dodatkowego pieroga. Oblicz, ile maksymalnie pierogów może ulepić mama Karola wykorzystując całe ciasto?
 

3. Wykonaj działania:

41 – 18 + 28 - 24 =

28 : 4 + (32 – 26)
. 7 =

3
. 12 : 6 . 9 =4. Uzupełnij kwadrat magiczny:

W wolne okienka przedstawionego kwadratu magicznego wpisz liczby od 1 do 6 tak, aby wyniki dodawania tych liczb we wszystkie strony (wiersze, kolumny, przekątne) były równe, a jednocześnie większe od 14 i mniejsze od 16!

9

 

 

 

 

7

8

 

 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Iloczyn cyfr nieparzystej liczby dwucyfrowej wynosi 12. Jaka to liczba?


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Karol ma pół tuzina cukierków, co stanowi ćwierć ilości cukierków, jakie posiada Marek. Oblicz, ile cukierków mają chłopcy razem.


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Gdy Marcin wyruszał z tatą do babci licznik ich nowego samochodu wskazywał liczbę 21 (km). Po powrocie od babci na liczniku auta widniała liczba 79 (km). W jakiej odległości od domu Marcina mieszka jego babcia?


8. Ułóż zadanie tekstowe o zakupach do działania:

(16 + 12) . 2 =
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas drugich danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt.
Zadanie 2 - 4 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 3 pkt.
Zadanie 5 - 3 pkt.
Zadanie 6 - 4 pkt.
Zadanie 7 - 3 pkt.
Zadanie 8 - 3 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 26 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (po 1 pkt za wstawienie kolejnej, właściwej liczby).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3pkt. za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdy poprawnie obliczony przykład 1 punkt).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 3 punkty (punktowane jest wyłącznie kompletne rozwiązanie).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 3 punkty (2 pkt. za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź)

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za treść i 1 pkt za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu