Edycja XII Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2009" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2009"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

E d y c j a   XII

>>> Kontakt dla sponsorów<<<

   » Regulamin 

Zestawy zadań

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

127 – 69 + 47 – 29 – 36 =
27 : 3 . 32 : 8 =
81 : (65 – 7 . 8) : 9 =


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Ogrodnik posadził 9 grusz. Odległość od pierwszej gruszy do ostatniej wynosi 24m. W jakich odstępach zostały posadzone grusze?


3. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:


17 . 9 =
126 : 7 =


4. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce szkolnej do działania:

(73 - 68) . 6 = ...


5. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

64 ( .............................................................................................................................................................................................. )
75 ( .............................................................................................................................................................................................. )


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Karolina ma 18 lat, Marysia jest o dwa lata starsza od Karoliny, a Patrycja jest dwa razy młodsza od Marysi. Oblicz, ile lat ma każda dziewczynka?7. Rozwiąż równania i sprawdź:

168 + d = 613
a - 324 = 277
x : 7 = 18
k . 18 =72

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,6 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 17 z 22,6 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt
Zadanie 2 - 4,0 pkt
Zadanie 3 - 2,0 pkt
Zadanie 4 - 4,0 pkt
Zadanie 5 - 1,6 pkt ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 6 - 4,0 pkt
Zadanie 7 - 4,0 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 pkt za poprawnie utworzoną treść i 1 pkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 pkt).

Zadanie 5.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 1,6 punków).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).

 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Patrycja ma 18 lat, Karolina jest o dwa lata starsza od Patrycji, a Marysia jest dwa razy młodsza od Karoliny. Oblicz, ile lat ma każda dziewczynka?


2. Rozwiąż równania i sprawdź:


d - 324 = 277
a : 7 = 18
168 + x = 613
k . 18 =72


3. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

75 ( .............................................................................................................................................................................................. )
64 ( .............................................................................................................................................................................................. )


4. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce szkolnej do działania:

(73 - 68) . 6 = ...


5. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:

126 : 7 =
17 . 9 =


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Ogrodnik posadził 9 śliw. Odległość od pierwszej śliwy do ostatniej wynosi 24m. W jakich odstępach zostały posadzone śliwy?


7. Wykonaj działania:

81 : (65 – 7 . 8) : 9 =
27 : 3 . 32 : 8 =
127 – 69 + 47 – 29 – 36 =

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,6 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 20 z 23,4 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4,0 pkt
Zadanie 2 - 4,0 pkt
Zadanie 3 - 1,6 pkt  ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 4 - 4,0 pkt
Zadanie 5 - 2,0 pkt
Zadanie 6 - 4,0 pkt
Zadanie 7 - 3,0 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 1,6 punktów).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 pkt za poprawnie utworzoną treść i 1 pkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 pkt).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Oblicz długość boków trójkąta, jeśli wiadomo, że długość obwodu tego trójkąta jest równa 27cm, dwa jego boki są tej samej długości, a trzeci jest o 6 cm dłuższy od pozostałych.


2. Oblicz stosując poznane własności:


287 . 9 = .........................................................................................................................................................................................
608 : 8 = .........................................................................................................................................................................................


3. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce wakacyjnej do działania:

72 : ( 34 - 25 ) =


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Marcin ma dwa zegarki, z których jeden bardzo równomiernie spieszy się 6 minut na pół doby, a drugi tyle samo i tak samo równomiernie późni się na dobę. Nastawił je równo o godzinie 8:00. Ile minut wyniesie różnica wskazań zegarków w południe dnia następnego?


5. Rozwiąż równanie i sprawdź:

(124 - k) : 8 = 7


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedzi:

Suma cyfr w parzystej liczbie dwucyfrowej wynosi 12. Wymień wszystkie liczby spełniające ten warunek.


7. Wykonaj działania:

63 : (63 + 36 – 92) . 4 + 4 . 16 = .......................................................................................................................................................
102 – 42 : 7 . 9 + 32 = .....................................................................................................................................................................


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 22,5 punktów. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 18 z 22,5 możliwych punktów.
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 5,0 pkt
Zadanie 2 - 2,0 pkt
Zadanie 3 - 4,0 pkt
Zadanie 4 - 4,0 pkt
Zadanie 5 - 2,0 pkt
Zadanie 6 - 3,5 pkt
Zadanie 7 - 2,0 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 4 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 5 punktów).

Zadanie 2.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie 2 punkty ).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne ułożenie treści i 1 punkt za właściwie postawione pytanie (w sumie może mieć 4 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź ( w sumie może zdobyć 4 punkty). 

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i 1 punkt za właściwe sprawdzenie (w sumie 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje po 0,5 punktu za każdą poprawnie wymienioną liczbę (w sumie może zdobyć 3,5 punktów).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

 

Etap 3  wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Gdy mały Marcinek robi trzy swoje kroczki, jego tata wykonuje jeden swój krok. W czasie przechodzenia przez most tata i synek wykonali razem 48 kroków. Oblicz, ile kroków wykonał tata, a ile synek.


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

O ile, suma sumy cyfr największej liczby dwucyfrowej jest większa od największej liczby jednocyfrowej?
 

3. Rozwiąż rebus:

Hasło:

                       


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Pewna drużyna tyle samo meczów wygrała, zremisowała i przegrała. Za każdy wygrany mecz zdobyła 3 punkty, za każdy zremisowany – 2, a za każdy przegrany 0 punktów. Ile w sumie meczów rozegrała ta drużyna, jeśli liczba zdobytych przez nią punktów wynosi 20?
 

5. Rozwiąż równania i sprawdź:

(44 + x) : 3 = 17
(51 - 19) : 4 = 72 : c


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Na jabłoni wisiało 36 jabłek, pierwszego dnia spadła jedna czwarta jabłek, drugiego jedna trzecia tego, co zostało, trzeciego dnia połowa tego, co zostało po drugim dniu, czwartego dnia spadła reszta jabłek. Oblicz, ile jabłek spadło czwartego dnia.


7. Wykonaj zadanie:

Podziel kwadrat dwoma odcinkami tak, by powstały dwie pary takich samych trójkątów i dwie pary identycznych czworokątów, nie licząc oczywiście dzielonego kwadratu.

 


8. Wykonaj i zapisz obliczenia, podaj odpowiedź:

Oblicz różnicę wyników poniższych działań:
8244 : 9 . 2 =
5 . 2476 + 2847 : 3 =

 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 28 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4 pkt
Zadanie 2 - 4 pkt
Zadanie 3 - 2 pkt
Zadanie 4 - 4 pkt
Zadanie 5 - 4 pkt
Zadanie 6 - 5 pkt
Zadanie 7 - 2 pkt
Zadanie 8 - 3 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (po 1 pkt za każdy poprawnie wpisany człon rozwiązania).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 pkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 pkt za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (Uwaga! Punktowana jest wyłącznie kompletna odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

 

Etap 3  wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Na gruszy wisiało 36 gruszek, pierwszego dnia spadła jedna czwarta gruszek, drugiego jedna trzecia tego, co zostało, trzeciego dnia połowa tego, co zostało po drugim dniu, czwartego dnia spadła reszta gruszek. Oblicz, ile gruszek spadło czwartego dnia.


2. Wykonaj i zapisz obliczenia, podaj odpowiedź:


Oblicz różnicę wyników poniższych działań:
5 . 2476 + 2847 : 3 =
8244 : 9 . 2 =
 

3. Wykonaj zadanie:

Podziel kwadrat dwoma odcinkami tak, by powstały dwie pary identycznych czworokątów, nie licząc oczywiście dzielonego kwadratu oraz dwie pary takich samych trójkątów.

 


4. Rozwiąż równania i sprawdź:


(51 – 19) : 4 =
72 : c (44 + x) : 3 = 17
 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Pewna drużyna tyle samo meczów wygrała, zremisowała i przegrała. Za każdy wygrany mecz zdobyła 3 punkty, za każdy zremisowany – 2, a za każdy przegrany 0 punktów. Ile w sumie meczów rozegrała ta drużyna, jeśli liczba zdobytych przez nią punktów wynosi 20?
 

6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

O ile, suma sumy cyfr największej liczby dwucyfrowej jest większa od największej liczby jednocyfrowej?
 

7. Rozwiąż rebus:

Hasło:

                       

 

8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Gdy mała Marcysia robi trzy swoje kroczki, jej mama wykonuje jeden swój krok. W czasie przechodzenia przez most mama i córka wykonały razem 48 kroków. Oblicz, ile kroków wykonała mama, a ile córka.REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 28 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 5 pkt
Zadanie 2 - 3 pkt
Zadanie 3 - 2 pkt
Zadanie 4 - 4 pkt
Zadanie 5 - 4 pkt
Zadanie 6 - 4 pkt
Zadanie 7 - 2 pkt
Zadanie 8 - 4 pkt

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź). 

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (Uwaga! Punktowana jest wyłącznie kompletna odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 pkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 pkt za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (po 1 pkt za każdy poprawnie wpisany człon rozwiązania).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt za rozwiązanie i 1 pkt za poprawną odpowiedź).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Tutaj możesz wysłać własne propozycje zadań konkursowych


Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu