Edycja XIII Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2010" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2010"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

E d y c j a   XIII

>>> Kontakt dla sponsorów<<<

   » Regulamin 

Zestawy zadań

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Paweł chce kupić odtwarzacz mp4 za 294 zł. Każdego dnia odkłada na ten cel 7 zł. Akcje oszczędzania rozpoczął 1 września. Którego dnia i miesiąca będzie miał potrzebną kwotę?2. Rozwiąż równania i sprawdź:

d - 437 = 745
a : 8 = 14
143 + x = 462
k . 17 = 102
 


3. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:


45 ( .............................................................................................................................................................................................. )
72 ( .............................................................................................................................................................................................. )4. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce zabawowej do działania:

(24 - 8) : 4 = ...5. oblicz, korzystając z praw rozdzielności:

128 : 8 =
18 . 6 =6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W sadzie, w pięciu rzędach rosło po 12 drzew. W każdym rzędzie było 6 wiśni. Reszta drzew to śliwy. Ile śliw rosło w tym sadzie?7. Wykonaj działania:

72 : (62 – 9 . 6) : 9 =
27 . 3 : 9 . 6 =
136 + 77 – 47 – 38 + 86 =


 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 23,6 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 18 z 23,6 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 3,6 pkt.  (0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 3,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3,6 punktów).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawnie ułożoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 5.
uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

136 + 77 – 47 – 38 + 86 =
27 . 3 : 9 . 6 =
72 : (62 – 9 . 6) : 9 =2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


W sadzie, w pięciu rzędach rosło po 12 drzew. W każdym rzędzie było 6 śliw. Reszta drzew to wiśnie. Ile wiśni rosło w tym sadzie?3. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:

18 . 6 =
128 : 8 =4. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce zabawowej do działania:

(24 - 8) : 4 = ...5. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

72 ( ...............................................................................................................................................................................................)
45 ( ...............................................................................................................................................................................................)6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Paweł chce kupić odtwarzacz mp3 za 294 zł. Każdego dnia odkłada na ten cel 7 zł. Akcje oszczędzania rozpoczął 1 czerwca. Którego dnia i miesiąca będzie miał potrzebną kwotę?7. Rozwiąż równania i sprawdź:

143 + d = 462
c – 437 = 745
x : 8 = 14
k . 17 = 102

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 23,6 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 18 z 23,6 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt.
Zadanie 2 - 3,0 pkt.
Zadanie 3 - 2,0 pkt.
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 3,6 pkt.  ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 4,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 4.
uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawnie ułożoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 5.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3,6 punków).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).
 

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

W naszej klasie jest mniej niż 15 uczniów. Ilu nas jest, jeżeli na każdej zbiórce jeden z nas zawsze stoi sam, niezależnie od tego, czy ustawimy się parami, czy trójkami, czy czwórkami?


2. Oblicz stosując poznane własności:


379 . 8 = .........................................................................................................................................................................................
702 : 6 = .........................................................................................................................................................................................


3. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce przyrodniczej do działania:

8 . ( 72 - 67 ) = ...


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Dłuższy bok sadu w kształcie prostokąta jest 5 razy większy od krótszego. Jego obwód równa się 180 m. Jakie wymiary będzie miał ten sad?


5. Rozwiąż równanie i sprawdź:

(s - 84) : 7 = 8


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedzi:

Za trzy pączki i drożdżówkę trzeba zapłacić 5 zł i 40 groszy. Natomiast koszt zakupu jednego pączka i jednej drożdżówki wynosi 2 zł 60 groszy. Ile kosztuje pączek, a ile drożdżówka?


7. Wykonaj działania:

72 : (45 – 6 . 6) . 4 + 8 . 5 =  ..............................................................................................................................................................
92 – 56 : 7 . 9 + 36 =  .......................................................................................................................................................................


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 22,0 punktów. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 17 z 22,0 możliwych punktów.
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt.
Zadanie 2 - 2,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 5,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 2,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie 2 punkty).

Zadanie 3.
U
czeń otrzymuje 3 punkty za poprawne ułożenie treści i 1 punkt za właściwie postawione pytanie (w sumie może mieć 4 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 4 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 5 punktów)

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i 1 punkt za właściwe sprawdzenie (w sumie 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

 

Etap 3  wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Dziadek Marcela postanowił na środku swojej prostokątnej działki o wymiarach 12m i 18m wyłożyć kwadratowymi płytkami o boku 50 cm ścieżki według planu zamieszczonego na rysunku. Oblicz, ile musi przygotować pieniędzy, jeśli jedna płytka kosztuje 9 zł.

2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Pomóż obliczyć Sylwii, ile pieniędzy ma obecnie w swojej skarbonce. Sylwia wie, że jeżeli jeszcze dołoży połowę tej kwoty, co już ma i jeszcze 5 zł, to będzie miała pół tysiąca.
 

3. Rozwiąż rebus:

Hasło:

                                   


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Suma dwóch liczb jest większa od jednej z nich o 17 i od drugiej o 13. Czemu równa jest suma?
 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Karol pokonuje rowerowy tor przeszkód w ciągu 1/4 godziny, a Maciek na wykonanie tego zadania potrzebuje 1/3 godziny. Oblicz, ile razy chłopcy spotkają się na starcie wyścigu, jeśli rozpoczną go o godzinie 1045 i skończą rywalizację po 8 kwadransach.


6. Rozwiąż równania i sprawdź:

(44 + x) : 3 = 17
(51 – 19) : 4 = 72 : c


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Pewnego dnia w księgarni sprzedano 10 książek z informatyki i 5 książek z matematyki za łączną sumę 350 zł. Innego dnia sprzedano 7 książek z informatyki i 4 książki z matematyki za łączną sumę 260 zł. Ile kosztowała książka z informatyki a ile z matematyki?


8. Wykonaj zadanie:

W kółka kostki wpisać cyfry od 1 do 7 w ten sposób, by suma liczb na każdej ściance kostki wliczając znajdujące się na niej oczka wyniosła 22.


 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 27 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4 pkt.
Zadanie 2 - 4 pkt.
Zadanie 3 - 2 pkt.
Zadanie 4 - 2 pkt.
Zadanie 5 - 4 pkt.
Zadanie 6 - 4 pkt.
Zadanie 7 - 5 pkt.
Zadanie 8 - 2 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (Uwaga! Punktowane jest wyłącznie podanie pełnego rozwiązania rebusu).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (Uwaga! Punktowane jest wyłącznie wpisanie w kółeczka wszystkich, właściwych liczb).

 

Etap 3  wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Pewnego dnia w księgarni sprzedano 10 książek z informatyki i 5 książek z matematyki za łączną sumę 350 zł. Innego dnia sprzedano 7 książek z informatyki i 4 książki z matematyki za łączną sumę 260 zł. Ile kosztowała książka z informatyki a ile z matematyki?


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Suma dwóch liczb jest większa od jednej z nich o 17 i od drugiej o 13. Czemu równa jest suma?
 

3. Wykonaj zadanie:

W kółka kostki wpisać cyfry od 1 do 7 w ten sposób, by suma liczb na każdej ściance kostki wliczając znajdujące się na niej oczka wyniosła 22.


4. Rozwiąż równania i sprawdź:


(51 – 19) : 4 = 72 : c
(44 + x) : 3 = 17
 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Maciek pokonuje rowerowy tor przeszkód w ciągu 1/4 godziny, a Karol na wykonanie tego zadania potrzebuje 1/3 godziny. Oblicz, ile razy chłopcy spotkają się na starcie wyścigu, jeśli rozpoczną go o godzinie 1045 i skończą rywalizację po 8 kwadransach.
 

6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Pomóż obliczyć Krzysiowi, ile pieniędzy ma obecnie w swojej skarbonce. Krzyś wie, że jeżeli jeszcze dołoży połowę tej kwoty, co już ma i jeszcze 5 zł, to będzie miał pół tysiąca.
 

7. Rozwiąż rebus:

Hasło:

                                   

 

8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Dziadek Michała postanowił na środku swojej prostokątnej działki o wymiarach 12m i 18m wyłożyć kwadratowymi płytkami o boku 50 cm ścieżki według planu zamieszczonego na rysunku. Oblicz, ile musi przygotować pieniędzy, jeśli jedna płytka kosztuje 9 zł.REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 27 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 5 pkt.
Zadanie 2 - 2 pkt.
Zadanie 3 - 2 pkt.
Zadanie 4 - 4 pkt.
Zadanie 5 - 4 pkt.
Zadanie 6 - 4 pkt.
Zadanie 7 - 2 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt .

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź). 

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (Uwaga! Punktowane jest wyłącznie wpisanie w kółeczka wszystkich, właściwych liczb).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (Uwaga! Punktowane jest wyłącznie podanie pełnego rozwiązania rebusu).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Tutaj możesz wysłać własne propozycje zadań konkursowych


Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu