Edycja XIV Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2011" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2011"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

E d y c j a   XIV

>>> Kontakt dla sponsorów<<<

   » Regulamin 

Zestawy zadań

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Prywatny samochód osobowy w ciągu godziny przejedzie przeciętnie 90km. Motocyklista jedzie dwa razy wolniej. Ile kilometrów przejedzie dwóch motocyklistów w tym samym czasie?2. Rozwiąż równania i sprawdź:

321 - v = 145
a : 7 = 17
x + 346 = 762
19 . w = 152
 


3. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:


35 ( .............................................................................................................................................................................................. )
64 ( .............................................................................................................................................................................................. )4. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce szkolnej do działania:

(44 - 8) : 9 = ...5. Oblicz, korzystając z praw rozdzielności:

28 . 8 =
114 : 6 =6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Dyżurny przyniósł do klasy 4 pudełka kredy. W każdym pudełku mieści się pół tuzina kredy. Na ile dni wystarczy tej kredy, jeżeli w ciągu dnia zużywa się 4 kredy?7. Wykonaj działania:

81 : (9 . 6 – 45) : 9 =
7 . 28 : 4 : 7 =
733 – 77 + 47 – 138 + 168 =


 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 21,2 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 16 z 21,2 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 2,2 pkt.  (0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 3,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 2,2 punktów).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawnie ułożoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Wykonaj działania:

733 – 77 + 47 – 138 + 168 =
81 : (9 . 6 – 45) : 9 =
7 . 28 : 4 : 7 =2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Dyżurna przyniosła do klasy 4 pudełka kredy. W każdym pudełku mieści się pół tuzina kredy. Na ile dni wystarczy tej kredy, jeżeli w ciągu dnia zużywa się 4 kredy?3. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:

114 : 6 =
28 . 8 =4. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce szkolnej do działania:

(44 - 8) : 9 = ...5. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

64 ( ...............................................................................................................................................................................................)
35 ( ...............................................................................................................................................................................................)6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Służbowy samochód osobowy w ciągu godziny przejedzie przeciętnie 90km. Motocyklista jedzie dwa razy wolniej. Ile kilometrów przejedzie dwóch motocyklistów w tym samym czasie?7. Rozwiąż równania i sprawdź:

y + 346 = 762
321 – q = 145
19 . v = 152
t : 7 = 17

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 21,2 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 16 z 21,2 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt.
Zadanie 2 - 3,0 pkt.
Zadanie 3 - 2,0 pkt.
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,2 pkt.  ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 6 - 3,0 pkt.
Zadanie 7 - 4,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 4.
uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawnie ułożoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 5.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 2,2 punków).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).
 

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Rowerzyści jadą jeden za drugim w odstępach co 10 metrów. Suma odległości między rowerzystami wynosi 40 metrów. Ilu jedzie rowerzystów w tej grupie?


2. Oblicz stosując poznane własności:


112 : 7 = .........................................................................................................................................................................................
792 . 7 = .........................................................................................................................................................................................


3. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce ogrodniczej do działania:

6 . ( 36 : 4 ) = ...


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Połowa parkingu ma kształt kwadratu o obwodzie 36 m. Oblicz obwód całego parkingu.


5. Rozwiąż równanie i sprawdź:

73 - y = 6 . 8


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Dwie paczki ważyły razem 45 kg. Pierwsza była dwa razy lżejsza od drugiej. Oblicz ciężar każdej paczki.


7. Wykonaj działania:

8 . (56 – 42 : 7) : 5 + 5 . 4 =  ..............................................................................................................................................................
91 – 56 : 7 . 9 + 19 =  .......................................................................................................................................................................


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 21,0 punktów. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 16 z 21,0 możliwych punktów.
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt.
Zadanie 2 - 2,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 2,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie 2 punkty).

Zadanie 3.
U
czeń otrzymuje 3 punkty za poprawne ułożenie treści i 1 punkt za właściwie postawione pytanie (w sumie może mieć 4 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty)

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i 1 punkt za właściwe sprawdzenie (w sumie 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

 

Etap 3  wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Janek zbudował wieżę z klocków, która ma 120 cm i jest półtora razy większa od wieży Tadeusza. Oblicz, jaką wysokość mają obie wieże, wartość tę wyraź w dm.


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Opiekun zwierząt przygotowywał karmę dla niedźwiedzi. Najpierw przygotował 12 porcji dla dorosłych osobników, a potem połowę z przygotowanych już porcji podzielił na ćwiartki i przygotował porcyjki dla małych niedźwiadków. Oblicz, ile wszystkich porcji przygotował opiekun dla dorosłych i małych niedźwiedzi.
 

3. Rozwiąż zagadkę matematyczną:

Z czterech zapałek zrób pół nie przełamując ich na części.

                                                                              ......…………………
                                                                                                                                                           Rozwiązanie


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Wojtek spojrzał na ostatnią, przeczytaną stronę książki i odczytał liczbę 24. Książka, którą czyta ma w sumie trzy razy więcej stron niż już przeczytał. Oblicz, ile kartek zostało Wojtkowi jeszcze do przeczytania.
 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Waga brutto butelki napełnionej do jednej czwartej części wodą jest równa 45 dag, gdy dolejemy wody do połowy, wtedy waga brutto wzrośnie do 85 dag. Oblicz, ile dag wody mieści się w tej butelce.


6. Rozwiąż równania i sprawdź:

(72 – x) : 7 = 8
(91 – 27) : 2 = y . 4


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W altance znajomi będą kłaść wykładzinę na prostokątną podłogę o szerokości 4m i obwodzie 20m. Jakiej długości wykładzinę o szerokości 4m muszą kupić znajomi, jeżeli ma ona przykryć całą podłogę?


8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Marcin musi rozłożyć koła hula-hop na krawędziach kwadratowej planszy, tak aby na każdej było ich 4. Oblicz, ile kół potrzebuje chłopiec aby wykonać to zadanie.

 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 28 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 5 pkt.
Zadanie 2 - 4 pkt.
Zadanie 3 - 2 pkt.
Zadanie 4 - 4 pkt.
Zadanie 5 - 3 pkt.
Zadanie 6 - 4 pkt.
Zadanie 7 - 4 pkt.
Zadanie 8 - 2 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (Uwaga! Punktowane jest wyłącznie podanie pełnego rozwiązania zagadki)

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

 

Etap 3  wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Waga brutto słoika napełnionego do jednej czwartej części wodą jest równa 45 dag, gdy dolejemy wody do połowy, wtedy waga brutto wzrośnie do 85 dag. Oblicz, ile dag wody mieści się w tym słoiku.


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Przemek spojrzał na ostatnią, przeczytaną stronę książki i odczytał liczbę 24. Książka, którą czyta ma w sumie trzy razy więcej stron niż już przeczytał. Oblicz, ile kartek zostało Przemkowi jeszcze do przeczytania.
 

3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Marta musi rozłożyć koła hula-hop na krawędziach kwadratowej planszy, tak aby na każdej było ich 4. Oblicz, ile kół potrzebuje dziewczynka, aby wykonać to zadanie.


4. Rozwiąż równania i sprawdź:


(91 – 27) : 2 = 4 . z
(72 – x) : 8 = 7
 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W przedpokoju Kowalscy będą kłaść wykładzinę na prostokątną podłogę o szerokości 4m i obwodzie 20m. Jakiej długości wykładzinę o szerokości 4m muszą kupić Kowalscy, jeżeli ma ona przykryć całą podłogę?

 

6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Pracownik zoo przygotowywał karmę dla gepardów. Najpierw przygotował 12 porcji dla dorosłych osobników, a potem połowę z przygotowanych już porcji podzielił na ćwiartki i przygotował porcyjki dla małych gepardów. Oblicz, ile wszystkich porcji przygotował pracownik zoo dla dorosłych i małych gepardów.

 

7. Rozwiąż zagadkę matematyczną:

Z czterech zapałek zrób pół nie przełamując ich na części.

                                                                              ......…………………
                                                                                                                                                           Rozwiązanie

8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Tadeusz zbudował wieżę z klocków, która ma 120 cm i jest półtora raza większa od wieży Janusza. Oblicz, jaką wysokość mają obie wieże, wartość tę wyraź w dm.REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 28 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt.
Zadanie 2 - 4 pkt.
Zadanie 3 - 2 pkt.
Zadanie 4 - 4 pkt.
Zadanie 5 - 4 pkt.
Zadanie 6 - 4 pkt.
Zadanie 7 - 2 pkt.
Zadanie 8 - 5 pkt .

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź). 

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (Uwaga! Punktowane jest wyłącznie podanie pełnego rozwiązania zagadki).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Tutaj możesz wysłać własne propozycje zadań konkursowych


Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu