Edycja VI Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2012" dla klas I-szych

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2012"
 dla klas I-szych

 E d y c j a   VI

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Przyjrzyj się uważnie ciągowi narysowanych strzałek.

Odkryj zasadę według, której zostały uporządkowane, a następnie nad kropeczkami narysuj odpowiednią strzałkę.

 

2.  Przyjrzyj się bardzo uważnie rysunkowi

i policz wszystkie trójkąty:

   .................


 

3. Wstaw odpowiedni znak (<, =, >).

9 + 6 – 15 ......... 16 – 8 – 8

6 + 8 – 9 ......... 6 + 8 – 8

17 – 8 + 11 ......... 9 + 9 + 14. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Karolinka ma 8 kolorowych karteczek, 4 rozcięła na dwie równe części. Ile teraz karteczek ma Karolina?

 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Tadzio stanął w kolejce do okienka stołówki. Policzył, że przed nim znajduje się 7 dzieci, a za nim o 5 więcej. Oblicz, ile dzieci stało w tej kolejce.

 

6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Dziadzio Kasi pociął na 3 jednakowe kawałki długą listwę. Oblicz, ile czasu zajęła mu ta praca, jeśli jedno cięcie trwało 5 minut.7. Którego z przedstawionych niżej elementów nie wykorzystasz

przy budowaniu narysowanego kwadratu? Otocz go pętlą.

 

8. Ułóż zadanie tekstowe do poniższego działania związane z owocami:

8 + 9 – 17 = ......
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas pierwszych danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2 pkt.
Zadanie 2 - 2 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 3 pkt.
Zadanie 5 - 3 pkt.
Zadanie 6 - 2 pkt.
Zadanie 7 - 2 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 21 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania są 2 punkty (punktowane jest wyłącznie narysowanie właściwej strzałki).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowane jest wyłącznie wpisanie właściwej ilości widocznych na rysunku trójkątów).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdy poprawnie wstawiony znak po 1 punkcie).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 pkt. za poprawne rozwiązanie i 1 pkt. za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za rozwiązanie i 1 pkt. za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 2 punkty (punktowane jest wyłącznie poprawne otoczenie pętlą właściwych elementów spełniających warunki zadania).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 pkt za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon:
0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu