Edycja XIII Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2012" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2012"
 dla klas II-gich

 E d y c j a   XIII

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Przyjrzyj się bardzo uważnie podanym liczbom,

odkryj zasadę, według której zostały zapisane i wpisz odpowiednią liczbę w wolne miejsce: 1   2   3   5   8 ....  21   34.
 


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Rowerzyści jadą jeden za drugim w równych odstępach co 3 metry. Odległość między pierwszym, a ostatnim rowerzystą wynosi 15 metrów. Ilu rowerzystów jedzie w tej grupie?

 

3. Uzupełnij zapisy odpowiednimi znakami działań arytmetycznych: +, , . , : .

41 ..... 19 ..... 60 ..... 1 = 0
8 ..... 3 ..... 4 ..... 6 = 36
(47 ..... 7) ..... (15 ..... 9) = 94. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Tomek ma 3 braci. Oblicz, ile dzieci jest w jego rodzinie, jeśli dodatkowo każdy chłopiec ma siostrę.
 


5. Przyjrzyj się uważnie wpisanym liczbom,

a następnie wpisz w miejsce kropek odpowiednią liczbę.


6. Którego z przedstawionych poniżej elementów:


nie wykorzystasz przy budowaniu narysowanego kwadratu? Wybrany element otocz pętlą.

 

7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Tadzio stanął w kolejce do okienka stołówki. Policzył, że przed nim znajduje się 7 dzieci, a za nim cztery razy więcej. Oblicz, ile dzieci stało w tej kolejce.
 8. Ułóż zadanie tekstowe o zakupach do działania:

(27 + 15) : 6 =
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas drugich danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 -  2 pkt.
Zadanie 2 - 3 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 3 pkt.
Zadanie 5 - 2 pkt.
Zadanie 6 - 2 pkt.
Zadanie 7 - 3 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22 punkty.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (2 punkty za poprawnie wpisaną liczbę).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 pkt. za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdy poprawnie uzupełniony zapis 1 punkt).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 pkt. za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 2 punkty (2 pkt. za wpisanie w miejsce kropek odpowiedniej liczby). 

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (2 punkty za otoczenie pętlą właściwego elementu).

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 pkt za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu