Edycja XV Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2012" dla klas III-cich
+

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2012"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

E d y c j a   XV

>>> Kontakt dla sponsorów<<<

   » Regulamin 

Zestawy zadań

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Gdy Kubuś Puchatek wychodził ze swojej Chatki na urodziny Kłapouchego, garnek pełen miodu, który niósł mu w prezencie, ważył 5kg. Kiedy Puchatek był w połowie drogi do Kłapouchego, garnek ważył jedynie 3kg, gdyż była w nim tylko połowa miodu. Ile kilogramów miodu było w garnku na początku?2. Rozwiąż równania i sprawdź:

233 + u = 341
w : 4 = 19
y – 436 = 761
17 . w = 102
 


3. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:


45 ( .............................................................................................................................................................................................. )
72 ( .............................................................................................................................................................................................. )4. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce ekologicznej do działania:

(47 – 38) . 9 = ...5. Oblicz, korzystając z praw rozdzielności:

27 . 7 =
144 : 8 =6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Na swoje imieniny Norbert zaprosił przyjaciół: 3 koleżanki, 4 kolegów, ciocię i wujka. Ile łyżeczek i widelczyków razem powinien rozłożyć na urodzinowym stole?7. Wykonaj działania:

7 • (81 : 9 – 4) : 5 =
36 : 4 • 6 : 3 =
632 – 77 + 49 – 138 + 534=

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,6 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 17 z 22,6 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 3,6 pkt.  (0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 3,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3,6 punktów).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 pkt za poprawnie ułożoną treść i 1 pkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 pkt).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:

144 : 8 =
27 • 7 =2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Na swoje urodziny Justynka zaprosiła przyjaciół: 3 koleżanki, 4 kolegów, ciocię i wujka. Ile łyżeczek i widelczyków razem powinna rozłożyć na urodzinowym stole?3. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce ekologicznej do działania:

(47 – 38) . 8 = ....4. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

72 ( ...............................................................................................................................................................................................)
45 ( ...............................................................................................................................................................................................)
5. Rozwiąż równania i sprawdź:

v – 436 = 761
q : 4 = 19
233 + p = 341
17 . h = 1026. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Gdy Kubuś Puchatek wychodził ze swojej Chatki na urodziny Kłapouchego, garnek pełen miodu, który niósł mu w prezencie, ważył 5kg. Kiedy Puchatek był w połowie drogi do Kłapouchego, garnek ważył jedynie 3kg, gdyż była w nim tylko połowa miodu. Ile kilogramów miodu było w garnku na początku?7. Wykonaj działania:

632 – 77 + 49 – 138 + 534 =
7 • (81 : 9 – 4) : 5 =
36 : 4 • 6 : 3 =

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,6 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 17 z 22,6 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2,0 pkt.
Zadanie 2 - 3,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 3,6 pkt.  ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 5 - 4,0 pkt.
Zadanie 6 - 3,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 pkt za poprawnie ułożoną treść i 1 pkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 pkt).

Zadanie 4.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3,6 punków).

Zadanie 5.
uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).
 

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Feliks otworzył książkę i zauważył, że suma numerów strony lewej i strony prawej jest równa 25. Ile wynosi iloczyn tych dwóch liczb?


2. Oblicz stosując poznane własności:


126 : 7 = .........................................................................................................................................................................................
874 . 8 = .........................................................................................................................................................................................


3. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce spożywczej do działania:

( 36 : 3 ) . 7 = ...


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Jeśli zmniejszymy o 7 cm długość prostokąta otrzymujemy kwadrat o obwodzie 32 cm. Jaka była początkowo szerokość prostokąta?


5. Rozwiąż równanie i sprawdź:

63 – y = 72 : 8


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W pierwszym naczyniu jest 26 litrów wody, a w drugim 7 litrów wody. Do każdego naczynia dolano tę samą ilość wody i wówczas okazało się, że w drugim naczyniu jest jej 3 razy mniej niż w pierwszym. Ile litrów wody dolano do każdego z naczyń?


7. Wykonaj działania:

56 : (36 – 32 : 4) • 15 + 42 : 7 = ........................................................................................................................................................
83 – 63 : 7 • 9 + 71 = .......................................................................................................................................................................

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 19,0 punktów. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 13 z 19,0 możliwych punktów.
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt.
Zadanie 2 - 2,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 2,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 2,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie 2 punkty ).

Zadanie 3.
Uczeń
otrzymuje 3 punkty za poprawne ułożenie treści i 1 punkt za właściwie postawione pytanie (w sumie może mieć 4 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 2 punkty)  

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i 1 punkt za właściwe sprawdzenie (w sumie 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

 

Etap 3  wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Działka pana Krzysztofa ma kształt kwadratu, po zasianiu roślin kwiatowych działka ma kształt zaprezentowany na rysunku w pomniejszeniu. Pan Krzysztof chce ogrodzić palisadą z siatki obszar zaznaczony na rysunku. Oblicz, ile metrów siatki potrzebuje pan Krzysztof na ogrodzenie przedstawionego fragmentu działki?

2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Paczka, w której znajduje się 25 dag ciastek kosztuje 2 zł. Ile kg ciastek można kupić za 32 zł?
 

 

3. Rozwiąż zadanie, dopasuj do ilustracji imiona chłopców oraz ich wysokości:

.........................    ........................    .........................    ..........................
.........................    ........................    .........................    ..........................
 


4. Rozwiąż rebus:


 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Kopa to 60 sztuk, mendel jest 4 razy mniejszy od kopy i o 3 większy od tuzina. Oblicz, ile tuzinów, a ile mendli mieści się w dwóch kopach?
 


6. Rozwiąż równania i sprawdź:

(w – 16) : 7 = 8
(37 – 28) . 4 = y . 6
 


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Pod tymi kwadratami kryją się cenne figurki z kolekcji Pana Adama. Ile kosztuje każda figurka, jeśli wiadomo, że wszystkie razem kosztują 45 zł, a każda następna figurka po pierwszej jest dwa razy droższa od swojej poprzedniczki?

8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

O północy zegar Mai zaczął się spieszyć 10 minut w ciągu jednej godziny. Którą godzinę wskaże zegar Mai, gdy zegar jej mamy będzie wskazywał następnego dnia godzinę ósmą rano?

 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 30 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt.
Zadanie 2 - 4 pkt.
Zadanie 3 - 4 pkt.
Zadanie 4 - 1 pkt.
Zadanie 5 - 5 pkt.
Zadanie 6 - 4 pkt.
Zadanie 7 - 5 pkt.
Zadanie 8 - 4pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (2 punkty za poprawne podpisanie rysunków imionami (punktowane jest wyłącznie  właściwe podpisanie wszystkich rysunków; nie przewiduje się tutaj punktowania cząstkowego i po 0,5 punktu za każde poprawne dopasowanie do imienia odpowiedniej wysokości, oczywiście tylko po prawidłowym podpisaniu imionami wszystkich rysunków, nieprawidłowe wykonanie polecenia wcześniejszego skutkuje tutaj punktacją zerową).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 1 punkt (punktowana jest wyłącznie poprawna odpowiedź).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

 

Etap 3  wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Pod tymi kwadratami kryją się cenne figurki z kolekcji Pana Jerzego. Ile kosztuje każda figurka, jeśli wiadomo, że wszystkie razem kosztują 45 zł, a każda następna figurka po pierwszej jest dwa razy droższa od swojej poprzedniczki?

2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Kopa to 60 sztuk, mendel jest 4 razy mniejszy od kopy i o 3 większy od tuzina. Oblicz, ile mendli, a ile tuzinów mieści się w dwóch kopach?
 

3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

O północy zegar Kai zaczął się spieszyć 10 minut w ciągu jednej godziny. Którą godzinę wskaże zegar Kai, gdy zegar jej taty będzie wskazywał następnego dnia godzinę ósmą rano?


4. Rozwiąż równania i sprawdź:


37 – 28) . 4 =  z . 6
(t – 16) : 7 = 8

5. Rozwiąż zadanie, dopasuj do ilustracji imiona chłopców oraz ich wysokości:

Na podstawie poniższych informacji dopisz imiona chłopców pod ich sylwetkami, a następnie dopasuj podane wysokości do odpowiednich postaci: (1m 35 cm, 1675 mm, 178 cm, 14 dm). Andrzej jest tylko mniejszy od Alfreda. Aleksander jest tylko większy od Adama.

                                   .........................    ........................   .........................   ..........................
                           .........................    ........................    .........................   ..........................
 

 

6. Rozwiąż rebus:


 

7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Działka pana Stefana ma kształt kwadratu, po zasianiu roślin kwiatowych działka ma kształt zaprezentowany na rysunku w pomniejszeniu. Pan Stefan chce ogrodzić palisadą z siatki obszar zaznaczony na rysunku. Oblicz, ile metrów siatki potrzebuje pan Stefan na ogrodzenie przedstawionego fragmentu działki.

8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Paczka, w której znajduje się 25 dag wafli kosztuje 2 zł. Ile kg wafli można kupić za 32 zł?REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 30 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 5 pkt.
Zadanie 2 - 5 pkt.
Zadanie 3 - 4 pkt.
Zadanie 4 - 4 pkt.
Zadanie 5 - 4 pkt.
Zadanie 6 - 1 pkt.
Zadanie 7 - 3 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt .

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (2 punkty za poprawne podpisanie rysunków imionami (punktowane jest wyłącznie  właściwe podpisanie wszystkich rysunków; nie przewiduje się tutaj punktowania cząstkowego i po 0,5 punktu za każde poprawne dopasowanie do imienia odpowiedniej wysokości, oczywiście tylko po prawidłowym podpisaniu imionami wszystkich rysunków, nieprawidłowe wykonanie polecenia wcześniejszego skutkuje tutaj punktacją zerową).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 1 punkt (punktowana jest wyłącznie poprawna odpowiedź).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Tutaj możesz wysłać własne propozycje zadań konkursowych


Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu