Edycja VII Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2013" dla klas I-szych

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2013"
 dla klas I-szych

 E d y c j a   VII

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Przyjrzyj się uważnie ciągowi narysowanych piramid, odkryj zasadę, według której zostały uporządkowane, a następnie nad kropeczkami narysuj odpowiednią piramidę.

 

2.  Uzupełnij piramidę tak, aby suma liczb w kółkach leżących obok siebie niżej była równa liczbie w kółku położonym nad nimi.


 

3. Wstaw w miejsce kropek taką liczbę, aby działanie było prawdziwe:

9 + 6 – 15 = 16 – 8 – .......

6 + 8 – ...... > 6 + 8 – 8

17 – 8 + 11 < 9 + ..... + 3
4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Tata i Marcin idą na spacer. Trzy małe kroczki chłopca, to tyle samo co jeden, duży krok jego taty. Oblicz, ile razem kroków wykonają Marcin i jego tata, jeśli tata zrobi 6 kroków, a synek w tym czasie postawi swoje kroki.

 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Oblicz ile kosztuje kilogram jabłek, a ile kilogram gruszek, jeśli wiadomo, że:
1 kilogram jabłek i 1 kilogram gruszek kosztują razem 12 zł;
1 kilogram jabłek i 2 kilogramy gruszek kosztują razem 19 zł.

 

6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Dom Adasia jest dwupiętrowy. Oblicz, ile ma metrów wysokości, jeśli wiadomo, że każda kondygnacja (piętro) jego domu ma 3 metry wysokości, a dach 4 metry.7. Którego z przedstawionych niżej elementów nie wykorzystasz przy budowaniu narysowanego prostokąta? Otocz go pętlą.

 

8. Ułóż zadanie tekstowe do poniższego działania związane z zakupami:

13 - 9 + 17 = .......
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas pierwszych danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2 pkt.
Zadanie 2 - 2 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 3 pkt.
Zadanie 5 - 3 pkt.
Zadanie 6 - 4 pkt.
Zadanie 7 - 1 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22 punkty.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania są 2 punkty (2 punkty za bezbłędne narysowanie odpowiedniej piramidy).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (po 1 pkt. za poprawne uzupełnienie poziomu piramidki).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdą poprawnie wstawioną liczbę po1 punkcie).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź). 

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 pkt. za poprawną odpowiedź).

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 1 punkt (1 punkt za otoczenie pętlą właściwego elementu).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 pkt. za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon:
0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu