Edycja XIV Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2013" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2013"
 dla klas II-gich

 E d y c j a   XIV

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Przyjrzyj się bardzo uważnie narysowanym piramidom, odkryj zasadę, według której zostały uporządkowane i narysuj odpowiednią piramidę w wolnym miejscu: 


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Dziadzio Kasi ma zasadzić drzewka dębu wzdłuż jednego z boków swojej działki, który ma 15 m długości, w odległości 5 metrów jedno od drugiego. Oblicz, ile czasu zajmie mu ta czynność, jeśli na zasadzenie jednego drzewka potrzeba mu 10 minut.

 

3. W miejsce kropek wstaw takie liczby, aby przedstawione działania były prawdziwe:

319 + 6 – 15 < 26 – 8 – .......

6 + 18 – ...... > 16 + 8 – 8

2 • 7 + 9 = 9 + ..... + 64. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Oblicz, ile kosztuje kilogram jabłek, a ile kilogram gruszek, jeśli wiadomo, że: 1 kilogram jabłek i 1 kilogram gruszek kosztują razem 12 zł; 3 kilogramy jabłek i 1 kilogram gruszek kosztują razem 22 zł.
 


5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Podziel figurę za pomocą dwóch linii takiej samej długości, aby oprócz kwadratu było można jeszcze zobaczyć 8 trójkątów.


 


6.
Rozwiąż rebus, odczytaj hasło, podaj dwa przykłady odpowiednie do hasła:

Hasło: ........................................................... przykłady: ........................
 
 

7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Odcinki, które narysowali Marcin i jego siostra Tosia mają razem 33 cm. Gdyby Tosia przedłużyła swój odcinek o 5 cm wtedy odcinki rodzeństwa miałyby po tyle samo centymetrów. Oblicz, ile cm ma odcinek Marcina, a ile Tosi?

 


8. Ułóż zadanie tekstowe o pieniądzach (np. zakupy) do działania:

(14 – 9 ) • 6 = .......
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas drugich danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 -  2 pkt.
Zadanie 2 - 4 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 4 pkt.
Zadanie 5 - 2 pkt.
Zadanie 6 - 2 pkt.
Zadanie 7 - 4 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 25 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (2 pkt. za bezbłędne narysowanie odpowiedniej piramidy).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt. za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdą poprawnie wstawioną liczbę po1 punkcie).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt. za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 2 punkty (2 pkt. za narysowanie w kwadracie właściwych dwóch linii).  

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 pkt. za hasło i po 0,5 pkt. za poprawny przykład).

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 pkt za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu