Edycja XVI Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2013" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2013"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

E d y c j a   XVI

>>> Kontakt dla sponsorów<<<

   » Regulamin 

Zestawy zadań

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W wesołym miasteczku w Lublinie ceny biletów na cztery rodzaje atrakcji wynoszą odpowiednio 2 zł, 3 zł, 4 zł, 5 zł. Do miasteczka tego przybyła z wycieczką klasa 3a, dla której zakupiono bilety tak, aby każdy uczeń mógł skorzystać z każdej atrakcji dokładnie raz. Wszystkie bilety kosztowały 280 zł. Ile biletów zakupiono?2. Rozwiąż równania i sprawdź:

b + 246 = 441
126 : c = 18
523 – d = 364
e . 15 = 120
 


3. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:


54 ( .............................................................................................................................................................................................. )
63 ( .............................................................................................................................................................................................. )4. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce przyrodniczej do działania:

(47 – 29) : 3 = ....5. Oblicz, korzystając z praw rozdzielności:

6 . 46 =
133 : 7 =6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Kiedy Krysia zjada dwie porcje lodów, to w tym samym czasie jej brat zjada trzy takie porcje. Razem rodzeństwo zjadło w ciągu godziny 10 porcji lodów. Ile porcji lodów zjadł brat Krysi?7. Wykonaj działania:

7 . (77 : 7 – 7) : 7 =
66 : 6 . 6 : 6 =
232 – 67 + 59 – 138 + 555 =


 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,8 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 15 z 22,8 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 2,8 pkt.  (0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 2,8 punktów).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 pkt za poprawnie ułożoną treść i 1 pkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 pkt).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:

133 : 7 =
6 . 46 =2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Kiedy Krystian zjada dwie porcje lodów, to w tym samym czasie jej siostra zjada trzy takie porcje. Razem rodzeństwo zjadło w ciągu godziny 10 porcji lodów. Ile porcji lodów zjadła siostra Krystiana?3. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce przyrodniczej do działania:

(47 – 29) : 2 = ....4. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

63 ( ...............................................................................................................................................................................................)
54 ( ...............................................................................................................................................................................................)5. Rozwiąż równania i sprawdź:

523 – f = 364
g . 15 = 120
h + 246 = 441
126 : i = 186. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W wesołym miasteczku w Bełżycach ceny biletów na cztery rodzaje atrakcji wynoszą odpowiednio 2 zł, 3 zł, 4 zł, 5 zł. Do miasteczka tego przybyła z wycieczką klasa 3b, dla której zakupiono bilety tak, aby każdy uczeń mógł skorzystać z każdej atrakcji dokładnie raz. Wszystkie bilety kosztowały 280 zł. Ile biletów zakupiono?7. Wykonaj działania::

232 – 67 + 59 – 138 + 555 =
77 : 7 . 7 : 7 =
6 . (66 : 6 – 6) : 6 =

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,8 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 15 z 22,8 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 2,8 pkt.  ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 5 - 4,0 pkt.
Zadanie 6 - 3,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 pkt za poprawnie ułożoną treść i 1 pkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 pkt).

Zadanie 4.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 2,8 punków).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).
 

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Waga pojemnika napełnionego miodem wynosi 34 kg. Pojemnik napełniony miodem do połowy objętości waży 17,5 kg. Ile waży pojemnik?2. Oblicz stosując poznane własności:


144 : 9 = .........................................................................................................................................................................................
7 . 388 = .........................................................................................................................................................................................3. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce biznesowej do działania:

2 . ( 56 : 7 ) = ...4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Napój, ciastko i bombonierka kosztują razem 37 zł. Napój jest o 1 zł droższy od ciastka, a bombonierka 4 razy droższa od ciastka. Ile kosztuje ciastko, ile napój, a ile bombonierka?5. Rozwiąż równanie i sprawdź:

49 - a = 7 . 66. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Ewa miała miarkę o długości 150 cm. Zmierzyła nią swoje prostokątne biurko i jego długość wyniosła 145 cm. Ile wynosi szerokość biurka Ewy, skoro jego obwód wynosi 470 cm?7. Wykonaj działania:

72 : (17 – 45 : 5) . 15 + 42 : 6 – 42 =   ................................................................................................................................................
183 – 63 : 9 . 8 – 89   .......................................................................................................................................................................
 


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 21,0 punktów. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 14 z 21,0 możliwych punktów.
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt.
Zadanie 2 - 2,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 2,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie 2 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne ułożenie treści i 1 punkt za właściwie postawione pytanie (w sumie może mieć 4 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty 

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i 1 punkt za właściwe sprawdzenie (w sumie 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

 

Etap 3  wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Cztery lata temu Karolina miała tyle samo lat, ile teraz ma jej brat Marek, za 3 lata oboje będą mieli w sumie 38 lat. Oblicz, ile lat ma Karolina, a ile Marek.
 


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Suma trzech kolejnych dwucyfrowych liczb parzystych jest równa 42. Znajdź te liczby.

 

3. Wykonaj zadanie:

Na pięciu półkach narysuj 35 książek, ale tak, aby na kolejnej półce było o jedną książkę więcej niż na poprzedniej. Obok wpisz liczbę książek na każdej półce.

                                          1. ......................................................... ……
                                          2. ......................................................... ……
                                          3. ......................................................... ……
                                          4. ......................................................... ……
                                          5. ......................................................... ……4. Rozwiąż rebus, odczytaj hasło, podaj dwa pojęcia z nim związane:

 

          Hasło: .............................................................                                          Pojęcia: .....................................................................

                                                                                                                                                                  .....................................................................

 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Na przygotowanie ogrodzenia prostokątnej działki potrzeba tyle samo siatki, co na ogrodzenie dwóch działek kwadratowych: jedna o boku 9 metrów, a druga o boku 11 metrów. Szerokość tej działki jest równa długości boku trójkąta równobocznego o obwodzie 36 metrów. Oblicz, jaką długość ma dłuższy bok tej działki.
 


6. Rozwiąż równania i sprawdź:

42 : (x – 12) = 7
128 – 8 . 7 = 8 . y7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Uczniowie naszej szkoły szczególnie przestrzegają dokładnego dokręcania kranów z wodą. W ciągu trzech dni zaoszczędzili 120 litrów wody. Ile litrów wody można w ten sam sposób zaoszczędzić w ciągu trzech tygodni?

 


8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Marcel przechowuje kolekcję swoich 43 monet w trzech albumach. W drugim albumie jest dwa razy więcej monet niż w pierwszym, a w trzecim albumie jest o 7 monet więcej niż w pierwszym. Oblicz, ile monet jest w każdym albumie.

 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 32 punkty.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4 pkt.
Zadanie 2 - 5 pkt.
Zadanie 3 - 2 pkt.
Zadanie 4 - 3 pkt.
Zadanie 5 - 5 pkt.
Zadanie 6 - 4 pkt.
Zadanie 7 - 4 pkt.
Zadanie 8 - 5 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za wykonanie poprawnego całościowego rysunku i 1 punkt za poprawne wpisanie liczby wszystkich książek na każdej półce)

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (1 punkt za poprawnie wpisanie właściwego hasła i po 1 punkcie za każde wpisane właściwe pojęcie związane z odgadniętym hasłem rebusa).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za prawidłowe rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

 

Etap 3  wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Uczniowie pewnej szkoły szczególnie przestrzegają dokładnego dokręcania kranów z wodą. W ciągu trzech dni zaoszczędzili 120 litrów wody. Ile litrów wody można w ten sam sposób zaoszczędzić w ciągu trzech tygodni?
 


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Na przygotowanie ogrodzenia prostokątnej działki potrzeba tyle samo siatki, co na ogrodzenie dwóch działek kwadratowych: jedna o boku 9 metrów, a druga o boku 11 metrów. Szerokość tej działki jest równa długości boku trójkąta równobocznego o obwodzie 36 metrów. Oblicz, jaką długość ma dłuższy bok tej działki.

 

3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Rafał przechowuje kolekcję swoich 43 monet w trzech albumach. W drugim albumie jest dwa razy więcej monet niż w pierwszym, a w trzecim albumie jest o 7 monet więcej niż w pierwszym. Oblicz, ile monet jest w każdym albumie.


4. Rozwiąż równania i sprawdź:


128 – 8 . 7 = 8 . y
42 : (x – 12) = 7

 

5. Wykonaj zadanie:

Na pięciu półkach narysuj 35 książek, ale tak, aby na kolejnej półce było o jedną książkę więcej niż na poprzedniej. Obok wpisz liczbę książek na każdej półce.

                                          1. ......................................................... ……
                                          2. ......................................................... ……
                                          3. ......................................................... ……
                                          4. ......................................................... ……
                                          5. ......................................................... ……

 

6. Rozwiąż rebus, odczytaj hasło, podaj dwa pojęcia z nim związane:


          Hasło: .............................................................                                          Pojęcia: .....................................................................

                                                                                                                                                                  .....................................................................

 

7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Cztery lata temu Marek miał tyle samo lat, ile teraz ma jej siostra Karolina, za 3 lata oboje będą mieli w sumie 38 lat. Oblicz, ile lat ma Marek, a ile Karolina.

 

8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Suma trzech kolejnych dwucyfrowych liczb parzystych jest równa 42. Znajdź te liczby.
 REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 32 punkty.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4 pkt.
Zadanie 2 - 5 pkt.
Zadanie 3 - 5 pkt.
Zadanie 4 - 4 pkt.
Zadanie 5 - 2 pkt.
Zadanie 6 - 3 pkt.
Zadanie 7 - 4 pkt.
Zadanie 8 - 5 pkt .

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź). 

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za wykonanie poprawnego całościowego rysunku i 1 punkt za poprawne wpisanie liczby wszystkich książek na każdej półce)

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (1 punkt za poprawnie wpisanie właściwego hasła i po 1 punkcie za każde wpisane właściwe pojęcie związane z odgadniętym hasłem rebusa).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za prawidłowe rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Tutaj możesz wysłać własne propozycje zadań konkursowych


Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu