Edycja XVI Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2013" dla klas III-cich - Lureaci

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2013"
dla klas III-cich
E d y c j a   XVI

 

LAUREACI

32 - maksymalna liczba punktów do zdobycia.


 

                                                      I MIEJSCE

1.

Stefański Jakub

SP 29

31,0 pkt.

2.

Cielica Hubert

SP 21

30,0 pkt.

                                                    II MIEJSCE

3.

Wachowicz Martyna

SP 29

29,0 pkt.

4.

Wójcik Magdalena

SP 40

28,0 pkt.

                                                  III MIEJSCE:

5. Kowalik Szymon SP 3 w Lubartowie 27,5 pkt.
6. Machnikowski Michał SP 42 27,0 pkt.
7. Ciosmak Magdalena SP 3 w Lubartowie 26,0 pkt.

 

                                                  Wyróżnienia:

8. Karwacka Maja SP 3 w Lubartowie 25,5 pkt.
9. Kaim Juliusz SP 29
10. Mioduchowski Adrian SP 3 w Lubartowie 25,0 pkt.
11. Sowa Agata SP 29
12. Lakutowicz Jakub SP 31 24,5 pkt.

                                                 

                                                  Dyplomy uznania:

13. Wiak Michał SP 50 23,0 pkt.
14. Pytka Agata SP 30
15. Wojtak Dominik SP 29
16. Fabrowska Zofia SP 21 22,5 pkt.
17. Łyska Karolina SP 3 w Lubartowie
18. Wisowski Maciej SP 30 22,0 pkt.
19. Tracz Wiktoria SP 3 w Lubartowie
20 Robak Kamil SP 3 w Lubartowie 21,5 pkt.
21. Szwaczyna Adam MSP Paderewski 21,0 pkt.
22. Bartkowicz Krzysztof SP 3 w Lubartowie 20,5 pkt.
23. Stoma Aleksandra MSP Paderewski

 

Zapraszamy do obejrzenia fotografii:

 


.

     Od nowa    
.

 

----> Tutaj odczytasz wyniki pozostałych uczestników


GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM


 

      Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Dumkiewicz-Sprawce Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, która ponownie  objęła w tym roku honorowy patronat nad konkursem.

      Za okazaną pomoc w pracach związanych z organizacją III etapu Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Trójkąt - 2013" serdecznie dziękujemy niżej wymienionym nauczycielom - członkom Komisji Konkursowej:

      - Pani mgr Hannie Adamczyk ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie
      - Pani mgr Justynie Bakalik ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie
      - Panu mgr Wiesławowi Bednarczykowi ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie
      - Pani mgr Anettcie Bober ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie
      - Pani mgr Małgorzacie Borowik ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie
      - Pani mgr Joannie Jakubczyk-Gajowej ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie
      - Pani mgr Barbarze Jastrzębskiej ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Lublinie
      - Pani mgr Elżbiecie Łączce-Demczuk ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie
      - Panu mgr Lucjanowi Miciukowi ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie
      - Pani mgr Edycie Smyk z Międzynarodowej Szkoły Podstawowej "PADEREWSKI" w Lublinie
      - Pani mgr Annie Stręciwilk ze Szkoły Podstawowej w Radawcu Dużym

        oraz wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu, nauczycielom czuwającym nad bezpieczeństwem uczniów w dniu konkursu oraz dodatkowo wszystkim pracownikom ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie zaangażowanym w przygotowanie III etapu konkursu na terenie ich szkoły.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu