Edycja VIII Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2014" dla klas I-szych

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2014"
 dla klas I-szych

 E d y c j a   VIII

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Przyjrzyj się uważnie tabelom, odkryj zasady według, których zostały wpisane do nich liczby, w miejsce kropek wstaw odpowiednie propozycje.

9

4

6

5

 

10

13

15

20

 

4

6

7

9

3

8

...

7

 

5

8

...

15

 

8

12

14

...


2.  Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Marcin miał 7 lat gdy urodziła się jego siostra. Od tamtej pory minęło 5 lat. Oblicz, ile razem lat mają teraz Marcin i jego siostra?
 


3. W miejsce kropek wstaw takie liczby, aby przedstawione działania były prawdziwe:


18 – 9 + ... = 17 – 8 + 9

21 – 7 – 5 = 2 + ... + 5

8 + ... - 8 = 7 + 8 – 8
4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Tadzio stanął w kolejce do okienka stołówki na 5 miejscu. Oblicz, ile razem dzieci stoi w tej kolejce, jeśli wiadomo, że za Tadziem stoi o 8 dzieci więcej niż przed nim. Możesz wykonać rysunek pomocniczy.

 

5. Podziel narysowaną figurę na cztery jednakowe części, zrób to na dwa różne sposoby, zastosuj kolory.

               
               
               
               

 

6. Rozwiąż rebus, odczytaj hasło, zamaluj odpowiednią figurę:


 

Hasło: ...................................................................                                 7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Tereska miała 9 arkuszy papieru, 3 z nich podzieliła na dwie równe części każdy. Oblicz, ile wszystkich części papieru ma teraz Tereska.

 

8. Ułóż zadanie tekstowe o zajęciach sportowych do działania:

12 + 9 – 6 = .......
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas pierwszych danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt.
Zadanie 2 - 3 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 4 pkt.
Zadanie 5 - 2 pkt.
Zadanie 6 - 3 pkt.
Zadanie 7 - 4 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 26 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania są 3 punkty (po 1 punkcie za każdą poprawnie wpisaną liczbę).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 pkt. za poprawne rozwiązanie i 1 pkt. za odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdą poprawnie wstawioną liczbę po1 punkcie).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 2 punkty (po 1 punkcie za każdy poprawny podział kwadratu).  

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 pkt. za rozwiązanie i 1 pkt. za poprawne zamalowanie).

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 pkt. za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon:
502 263-665

Powrót na stronę główną konkursu