Edycja XVII Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2014" dla klas III-cich - Lureaci

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2014"
dla klas III-cich
E d y c j a   XVII

 

LAUREACI

32,5 - maksymalna liczba punktów do zdobycia.


 

                                                      I MIEJSCE

1.

Czerski Michał

SP 3 w Lubartowie

32,5 pkt.

2.

Ścierzyński Jaku

SP 3 w Lubartowie

32,5 pkt.

                                                    II MIEJSCE

3.

Szczęśniak Ignacy

SP 22

30,5 pkt.

4.

Przysiężniak Gabriela

SP 3 w Lubartowie

30,0 pkt.

5.

Szymański Kamil

SP w Aleksandrowie

29,5 pkt.

6.

Ochal Piotr SP 6 27,0 pkt.

                                                  III MIEJSCE:

7. Misiurski Piotr

SP 3 w Lubartowie

25,7 pkt.
8. Pomorska Alicja SP 42 25,0 pkt.
9. Szczerba Paweł SP im. B. Chrobrego
w Lublinie
25,0 pkt.

 

                                                  Wyróżnienia:

10. Kozieł Krzysztof SP 3 w Lubartowie 24,5 pkt.
11. Najda Piotr SP 3 w Lubartowie
12. Gołofit Filip SP 42 24,2 pkt.
13. Golonka Adrianna SP 3 w Lubartowie 24,0 pkt.
14. Zarzeczna Julia SP 22 23,5 pkt.

                                                 

                                                  Dyplomy uznania:

15. Rysiowska Sylwia SP 3 w Lubartowie 22,0 pkt.
16. Kosobucki Michał SP 22 21,0 pkt.
17. Żydek Mateusz SP 50 20,7 pkt.
18. Brynda Aleksandra SP 3 w Lubartowie 20,5 pkt.
19. Wielgos Michał SP 3 w Lubartowie 19,7 pkt.
20. Jaksim Julia SP 3 w Lubartowie 19,5 pkt.
21. Wożakowski Krzysztof SP 40 19,2 pkt.
22 Michoński Kacper SP w Aleksandrowie 18,7 pkt.
23. Mazur Justyna SP 51 16,5 pkt.
24. Buczek Karol SP 51
25. Lewtak Szymon SP 3 w Lubartowie 15,2 pkt.
26. Skrzypiec Natalia SP 3 w Lubartowie
27. Blicharz Antoni SP 50

 

Zapraszamy do obejrzenia fotografii:

 


.

     Od nowa    
.

 

----> Tutaj odczytasz wyniki pozostałych uczestników


GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM


 

      Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Dumkiewicz-Sprawce Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, która ponownie  objęła w tym roku honorowy patronat nad konkursem.

      Za okazaną pomoc w pracach związanych z organizacją III etapu Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Trójkąt - 2014" serdecznie dziękujemy niżej wymienionym nauczycielom - członkom Komisji Konkursowej:

      - Pani mgr Justynie Bakalik ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie
      - Panu mgr Wiesławowi Bednarczykowi ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie
      - Pani mgr Anettcie Bober ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie
      - Pani mgr Annie Kobus ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie
      - Panu mgr Lucjanowi Miciukowi ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie
      - Pani mgr Edycie Sędłak ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie
      - Pani mgr Ewie Woźniak ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie

        oraz wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu, nauczycielom czuwającym nad bezpieczeństwem uczniów w dniu konkursu oraz dodatkowo wszystkim pracownikom ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie zaangażowanym w przygotowanie III etapu konkursu na terenie ich szkoły.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu