Edycja XVIII Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2015" dla klas III-cich - Lureaci

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2015"
dla klas III-cich
E d y c j a   XVIII

 

LAUREACI

27 - maksymalna liczba punktów do zdobycia.


 

                                                      I MIEJSCE

1.

Oliwier Juć

SP 3 w Lubartowie

23,5 pkt.

2.

Krzysztof Borówka

SP 3 w Lubartowie

23,0 pkt.

3.

Krzysztof Rybicki

SP 3 w Lubartowie

                                                    II MIEJSCE

4.

Aleksander Walczyna

SP 3 w Lubartowie

22,0 pkt.

5.

Daniel Dziedzic

SP 3 w Lubartowie

21,0 pkt.

                                                  III MIEJSCE:

6. Maciej Nowakowski

SP 42

19,5 pkt.
7. Kamil Błażucki SP 24 19,0 pkt.
8. Adrian Grabowski SP 3 w Lubartowie

 

                                                  Wyróżnienia:

9. Martyna Mioduchowska SP 3 w Lubartowie 18,5 pkt.
10. Kacper Domiński SP 24 18,0 pkt
11. Alicja Wetoszka SP 3 w Lubartowie 17,0 pkt.
12. Mateusz Czobot SP 50

                                                 

                                                  Dyplomy uznania:

13. Maciej Dziubak SP 3 w Lubartowie 16,0 pkt.
14. Paweł Gnieciak SP 14 15,0 pkt.
15. Kacper Aftyka SP 3 w Lubartowie
16. Paulina Sapko SP 42 14,0 pkt.
17. Jadwiga Maj SP 14 12,0 pkt.
18. Natalia Panasiuk SP 42
19. Bartłomiej Cybul SP 3 w Lubartowie 11,0 pkt.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotografii:

 


.

     Od nowa    
.

 

----> Tutaj odczytasz wyniki pozostałych uczestników


GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM


 

      Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Dumkiewicz-Sprawce Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, która ponownie  objęła w tym roku honorowy patronat nad konkursem.

      Za okazaną pomoc w pracach związanych z organizacją III etapu Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Trójkąt - 2015" serdecznie dziękujemy niżej wymienionym nauczycielom - członkom Komisji Konkursowej:

      - Panu mgr Wiesławowi Bednarczykowi ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie
      - Panu mgr Lucjanowi Miciukowi z Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie
      - Pani mgr Marcie Widyńskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie

        oraz wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu, nauczycielom czuwającym nad bezpieczeństwem uczniów w dniu konkursu oraz dodatkowo wszystkim pracownikom z Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie zaangażowanym w przygotowanie III etapu konkursu na terenie ich szkoły.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu