Edycja IX Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2015" dla klas I-szych

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2016"
 dla klas I-szych

 E d y c j a   X

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. W kwadraty wpisz trzy takie same liczby, tak aby działanie było prawdziwe.


2.  Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Marcin kończył 8 lat, gdy jego siostra obchodziła 3 urodziny. Od tamtej pory minęło 6 lat. Oblicz, ile lat mają w tej chwili razem Marcin i jego siostra?
 


3. W miejsce kropek wstaw takie liczby, aby przedstawione działania były prawdziwe:


20 – 9 + ........ > 16 – 8 + 9
13 – 7 + 9 = 2 + ..... + 5
8 + 5 – 8 > 8 + ...... – 84. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Tamara brała udział w biegach, po zawodach okazało się, że przed nią bieg ukończyło 11 dzieci, a za nią do mety przybiegło o 6 dzieci mniej. Oblicz, ile dzieci brało udział w tym biegu? Możesz wykonać rysunek pomocniczy.


 

5. Tomek podzielił prostokąt na cztery części tak, jak na rysunku niżej. Przyjrzyj się uważnie temu rysunkowi i policz wszystkie trójkąty.

 

6. Rozwiąż rebus, odczytaj hasło, zamaluj to działanie, które jest z nim związane:

 

                                                        Hasło: ...................................................................

7 + 9 = 16             13 – 9 = 4          5 · 6 = 30              18 : 3 = 6


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Tereska miała 6 arkuszy papieru, wszystkie podzieliła na dwie równe części każdy. Oblicz, ile razem części papieru ma teraz Tereska. Możesz wykonać rysunek.

 

8. Ułóż zadanie tekstowe o owocach do działania:

9 +  6 –12 = .......
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas pierwszych danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2 pkt.
Zadanie 2 - 4 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 4 pkt.
Zadanie 5 - 2 pkt.
Zadanie 6 - 3 pkt.
Zadanie 7 - 4 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 26 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania są 2 punkty (punktowane jest wyłącznie rozwiązanie całościowe).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdą poprawnie wstawioną liczbę po1 punkcie).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 2 punkty (punktowane jest wyłącznie wpisanie liczby wszystkich trójkątów).   

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (1 punkt za rozwiązanie rebusu i 2 punkty za poprawne zamalowanie).

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 punkt za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon:
502 263-665

Powrót na stronę główną konkursu