Edycja XVI Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2015" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2016"
 dla klas II-gich

 E d y c j a   XVII

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Przyjrzyj się uważnie liczbom w kole, odkryj zasadę, według której zostały zapisane i w miejsce kropek wstaw odpowiednią liczbę.

 


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Ja mam 6 lat, a mój brat Tomek jest ode mnie o 2 lata młodszy. Oblicz, za ile lat będziemy mieli razem 20 lat.

 

3. W miejsce kropek wstaw takie liczby, aby przedstawione działania były prawdziwe:

35 – 9 + 15 = 41 – 8 + .....
19 + 18 – ..... = 6 . 4 + 6
21 : 7 + 4 = 3 . ..... – 24. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Tadzio stanął w kolejce do okienka stołówki. Policzył, że w kolejce przed nim stoi 12 dzieci, a za nim znajduje się o 9 dzieci mniej niż przed nim. Oblicz, ile razem dzieci stoi w tej kolejce?
 


5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Bociana drapał kruk, a potem była zmiana i kruk drapał bociana, a potem były jeszcze trzy takie zmiany, oblicz, ile razy kruk był drapany.


6.
Rozwiąż rebus, odczytaj hasło:

                                                Hasło: ...........................................................
 
 

7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Kasia i Karol kupowali ciastka z kremem i marmoladą. Za 12 ciastek z kremem i 9 ciastek z marmoladą Kasia zapłaciła 30 zł. Oblicz, ile za swoje ciastka zapłaci Karol, jeśli kupił 4 ciastka z kremem i 3 ciastka z marmoladą.
 


8. Ułóż zadanie tekstowe o zakupach do działania:

25 – 3 . 8 = .......
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas drugich danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 -  2 pkt.
Zadanie 2 - 4 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 4 pkt.
Zadanie 5 - 2 pkt.
Zadanie 6 - 2 pkt.
Zadanie 7 - 4 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 25 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowana jest wyłącznie poprawnie wpisana liczba).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdą poprawnie wstawioną liczbę po1 punkcie).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 2 punkty (punktowana jest wyłącznie odpowiedź prawidłowa).   

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (2 punkty za wpisanie poprawnego hasła, rozwiązania rebusu).

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 punkt za poprawnie ułożone pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu:  

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665

Powrót na stronę główną konkursu