Edycja XVIII Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2015" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2016"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

E d y c j a   XIX

>>> Kontakt dla sponsorów<<<

   » Regulamin 

Zestawy zadań

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:
KIle domów jest przy ulicy Sławinkowskiej, jeżeli po jednej stronie ulicy stoją domy ponumerowane kolejnymi liczbami nieparzystymi od 1 do 71, a po drugiej stronie domy ponumerowane kolejnymi liczbami parzystymi od 2 do 146.2. Rozwiąż równania i sprawdź:

@ + 369 = 538
r : 14 = 17
s – 768 = 769
16 . q = 144 
 


3. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:


54 ( .............................................................................................................................................................................................. )
64 ( .............................................................................................................................................................................................. )4. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce rodzinnej do działania:

(36 + 28 ) : 4 = .... 5. Oblicz, korzystając z praw rozdzielności:

7 . 93 =
108 : 6 =6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W sadzie, w 7 równolicznych rzędach rośnie 56 porzeczkowych krzewów. W 4 rzędach rosną krzewy porzeczek czarnych a w pozostałych krzewy porzeczek żółtych. Oblicz, ile w sadzie rośnie krzewów żółtych porzeczek.
7. Wykonaj działania:

9 . (88 : 8 – 9) : 6 =
48 : 8 . 6 : 4 =
538 – 49 + 67 – 119 + 563 = 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 24 punkty. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 16 z 24 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 3,0 pkt.  (0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawnie ułożoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje po 0,5 punktu za poprawne zastosowanie praw i po 0,5 punktu za rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:

108 : 6 =
7 . 93 =2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


W sadzie, w 7 równolicznych rzędach rośnie 56 porzeczkowych krzewów. W 4 rzędach rosną krzewy porzeczek żółtych a w pozostałych krzewy porzeczek czerwonych. Oblicz, ile w sadzie rośnie krzewów czerwonych porzeczek.
3. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce rodzinnej do działania:

(28 + 36) : 4 = ....4. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

64 ( ...............................................................................................................................................................................................)
54 ( ...............................................................................................................................................................................................)5. Rozwiąż równania i sprawdź:

@ – 768 = 769
16 . r = 144
s + 369 = 538
q : 14 = 176. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Ile domów jest przy ulicy Świerkowej, jeżeli po jednej stronie ulicy stoją domy ponumerowane kolejnymi liczbami parzystymi od 2 do 146, a po drugiej stronie domy ponumerowane kolejnymi liczbami nieparzystymi od 1 do 71.7. Wykonaj działania::

538 – 49 + 67 – 119 + 563 =
48 : 8 . 6 : 4 =
9 . (88 : 8 – 9) : 6 =

  

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 24 punkty. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 16 z 24 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 3,0 pkt.  ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 5 - 4,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje po 0,5 punktu za poprawne zastosowanie praw i po 0,5 punktu za rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawnie ułożoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 4.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).
 

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Marta kupiła na targu kopę jaj. 2 tuziny jaj zużyła do pieczenia ciasta, tuzin jaj ugotowała na twardo a z reszty dla 6 osób usmażyła jajecznicę. Z ilu jaj Marta usmażyła jajecznicę?2. Oblicz stosując poznane własności:


532 : 7 = .........................................................................................................................................................................................
7 . 369 = .........................................................................................................................................................................................3. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce sportowej do działania:

( 22 : 2 ) . 4 = ...4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Obwód kwadratu wynosi 40cm. Jaką długość ma dłuższy bok prostokąta, którego obwód jest 2 razy większy od obwodu kwadratu a jego krótszy bok jest równy długości boku powyższego kwadratu?
 


5. Rozwiąż równanie i sprawdź:

p – 5 . 36 = 63 : 76. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Krzysztof ma w kieszeni 27 banknotów wyłącznie stu- i dwudziesto- złotowych. Wiedząc, że Krzysztof ma w sumie 1500 zł, oblicz ile ma on banknotów stuzłotowych?7. Wykonaj działania:

60 : (16 – 12 : 3) . 15 + 63 : 7 – 4 =
323 – 72 : 8 . 6 + 31 =

 


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 23,0 punkty. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 17 z 23 możliwych punktów.
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt.
Zadanie 2 - 2,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 5,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 5,0 pkt.
Zadanie 7 - 2,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3punkty).

Zadanie 2.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie 2 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne ułożenie treści i 1 punkt za właściwie postawione pytanie (w sumie może mieć 4 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 4 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 5 punktów).   

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i 1 punkt za właściwe sprawdzenie (w sumie 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 4 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 5 punktów).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty). 

 

Etap 3  wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Krzysio układał widoczek z puzzli, codziennie wykonując dwa razy więcej pracy niż dnia poprzedniego, dzisiaj mijają dwa tygodnie i chłopiec kończy swoje dzieło. Oblicz, ilu dni potrzebował, aby wykonać połowę swojej pracy.


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Suma pewnej liczby i jej ćwierci jest równa 30. Jaka to liczba?
 

3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Tata ustawił 7 chłopców wg wzrostu od najniższego do najwyższego i rozdzielił pomiędzy nich 77 lizaków. Najniższy chłopiec otrzymał pewną liczbę lizaków, a każdy następny w kolejce otrzymał o jeden lizak więcej niż jego poprzednik. Ile lizaków otrzymał najwyższy chłopiec?


4. Rozwiąż rebus, zapisz hasło i otocz pętlą odpowiedni rysunek:


                                                   Hasło: .............................................................

 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Dwaj sąsiedzi mają działki w kształcie prostokątów, które przylegają do siebie jednym bokiem. Brama wjazdowa ma długość 3 m. Sąsiedzi zakupili już po 100 metrów siatki. Ile metrów siatki mają dokupić, aby ogrodzić swoje działki, jeżeli wiadomo, że dłuższy ich bok ma 47 m, a krótszy 24 m?


6. Rozwiąż równania i sprawdź:

72 : x . 4 – 12 = 20
71 – 49 : 7 = y . 16


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Iza robiąc 12 kroków, pokonuje odcinek drogi długości 8 metrów. Na przejście z domu do szkoły potrzebuje 600 kroków. Jaką długość ma jej droga do szkoły?


8. Odgadnij zasady, według których tworzone są kolejne liczby. Oblicz je i zapisz sposób ich obliczania

     a)

1

2

3

5

8

13

A

B

                     A = …………………………………………………………………................................................................................................
                     B = …………………………………………………………………................................................................................................

     b)

8

10

14

22

38

70

X

Y

                    X = ………………………………………………………………….................................................................................................
                    Y = ………………………………………………………………….................................................................................................

 

 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 30 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt.
Zadanie 2 - 3,0 pkt.
Zadanie 3 - 5,0 pkt.
Zadanie 4 - 2,0 pkt.
Zadanie 5 - 6,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.
Zadanie 8 - 4,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za poprawne wpisanie właściwego hasła i 1 punkt za otoczenie pętlą odpowiedniego rysunku).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 6 punktów (5 punktów za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za prawidłowe rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (po 1 punkcie za każde poprawne, zapisane obliczenie poszukiwanej liczby, ukazujące zasadę jej tworzenia).

 

Etap 3  wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Iwona robiąc 12 kroków, pokonuje odcinek drogi długości 8 metrów. Na przejście z domu do szkoły potrzebuje 600 kroków. Jaką długość ma jej droga do szkoły?


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Dwaj działkowicze mają sady w kształcie prostokątów, które przylegają do siebie jednym bokiem. Brama wjazdowa ma długość 3 m. Działkowicze zakupili już po 100 metrów siatki. Ile metrów siatki mają dokupić, aby ogrodzić swoje sady, jeżeli wiadomo, że dłuższy ich bok ma 47 m, a krótszy
24 m?
 

3. Odgadnij zasady, według których tworzone są kolejne liczby. Oblicz je i zapisz sposób ich obliczania:

     a)

8

10

14

22

38

70

A

B

                     A = …………………………………………………………………...............................................................................................
                     B = …………………………………………………………………...............................................................................................


     b)

1

2

3

5

8

13

X

Y

                    X = …………………………………………………………………................................................................................................
                    Y = …………………………………………………………………................................................................................................4. Rozwiąż równania i sprawdź:


71 – 49 : 7 = y . 16
72 : x . 4 – 12 = 20
 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Mama ustawiła 7 dzieci wg wzrostu od najniższego do najwyższego i rozdzieliła pomiędzy nich 77 cukierków. Najniższe dziecko otrzymało pewną liczbę cukierków, a każde następne w kolejce otrzymało o jeden cukierek więcej niż jego poprzednik. Ile cukierków otrzymało najwyższe dziecko?


 

6. Rozwiąż rebus, zapisz hasło i otocz pętlą odpowiedni rysunek:


                                                             Hasło: .............................................................

 

7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Julian układał obrazek z puzzli, codziennie wykonując dwa razy więcej pracy niż dnia poprzedniego, dzisiaj mijają dwa tygodnie i chłopiec kończy swoje dzieło. Oblicz ilu dni potrzebował, aby wykonać połowę swojej pracy.

 

8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Suma pewnej liczby i jej ćwierci jest równa 30. Jaka to liczba?
 
 REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 30 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt.
Zadanie 2 - 6,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 5,0 pkt.
Zadanie 6 - 2,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.
Zadanie 8 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za prawidłowe rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź) 

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 6 punktów (5 punktów rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (po 1 punkcie za każde poprawne, zapisane obliczenie poszukiwanej liczby, ukazujące zasadę jej tworzenia).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za poprawne wpisanie właściwego hasła i 1 punkt za otoczenie pętlą odpowiedniego rysunku).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Tutaj możesz wysłać własne propozycje zadań konkursowych

 

Autorzy konkursu:  

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665

Powrót na stronę główną konkursu

.