Edycja XVIII Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2015" dla klas III-cich - Wyniki

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2016"
dla klas III-cich
E d y c j a   XIX

WYNIKI

30 - maksymalna liczba punktów do zdobycia.

                                                                                                   
                                                  Pozostali uczestnicy:

 

Lp. Nazwisko i imię Szkoła Il. pkt. Miejsce
         
25. Szymon Nowacki SP 3 w Lubartowie 14,5 pkt. 13
26. Piotr Holcel SP 43
27. Dariusz Gołąbek SP 50
28. Ewa Kłos SP 43 14,0 pkt. 14
29. Filip Kontek SP 29
30. Jakub Greguła SP 42
31. Jerzyk Ćwikliński SP 51
32. Weronika Danił SP 3 w Lubartowie
33. Piotr Witczymiszyn SP 21 13,5 pkt. 15
34. Michał Nieznaj SP 51
35. Michał Pietraszek SP 30
36. Aleksandra Michalczyk sp 23
37. Anna Wiśniewska SP 4 w Lubartowie 13,0 pkt. 16
38. Antoni Dybała SP 29
39. Igor Ilczuk SP 51 12,0 pkt. 17
40. Stanisław Karapuda SP 29
41. Maciej Baranowski SP 42
42. Ola Gołębiowska SP 50 11,5 pkt. 18
43. Malwina Strojek SP 29
44. Jakub Burakowski SP 29
45. Stanisław Chwalewski SP 29 11,0 pkt. 19
46. Bartosz Wójtowicz SP 14
47. Konrad Tedorowski SP 51
48. Piotr Ziółkowski MSP Paderewski
49. Eryk Bronisz SP 3 w Lubartowie 10,5 pkt. 20
50. Kacper Milewski SP 23 10,0 pkt. 21
51. Kacper Pokora SP 50
52. Sebastian Koziej SP 29
53. Konstanty Krzyszczak SP 29
54. Dominik Swatko SP 3 w Lubartowie
55. Oskar Wójcik SP 3 w Lubartowie
56. Gabriela Szafraniec SP 29
57. Stanisław Bełtowski SP 29  9,5 pkt. 22
58. Dominika Drewienkowska SP 3 w Lubartowie
59. Antoni Grochowski SP 2  9,0 pkt. 23
60. Hanna Pycka SP 42
61. Jakub Staszewski SP 43
62. Wojciech Petkowicz MSP Paderewski
63. Maciej Sokołowski SP 42
64. Alicja Serwin SP 3 w Lubartowie
65. Maksymilian Markisz MSP Paderewski
66. Aleksander Lewandowski SP 11  8,5 pkt. 24
67. Mikołaj Tarała SP 50
68. Maciej Siwek SP 3 w Lubartowie  8,0 pkt. 25
69. Mateusz Maszkowski SP 51
70. Karol Szerafin SP 51
71. Anna Pylak SP 51
72. Krzysztof Kęska SP 29  7,5 pkt. 26
73. Jakub Frejer SP 14
74. Adam Szcześniak SP 43  7,0 pkt. 27
75. Kinga Rej SP 21
76. Katarzyna Klecha SP "Skrzydła" Lublin
77. Martyna Lal SP 4 w Lubartowie
78. Agata Chudek SP "Skrzydła" Lublin  6,5 pkt. 28
79. Karol Białoszewski SP 3 w Lubartowie
80. Tomasz Topolan SP 14  6,0 pkt. 29
81. Marcin Nowakowski SP 42
82. Oliwier Podleśny SP 29  5,0 pkt. 30
83. Kinga Podhorecka SP "Skrzydła" Lublin
84. Natalia Urban SP 43
85. Antonina Góźdź SP 3 w Lubartowie
86. Łukasz Próchniak sp 50
87. Tomasz Topyła SP 3 w Lubartowie
88. Oliwia Rupiewicz SP 14  4,0 pkt. 31
89. Maciej Szypuła SP 50
90. Mateusz Miazek SP 21
91. Malina Mielniczuk SP 51
92. Maciej Smaga SP 21  3,5 pkt. 32
93. Inga Zawisza SP 29
94. Nina Winiarska SP 29  3,0 pkt 33
95. Nela Munir SP 50
96. Mikołaj Banaś SP 29
97. Bartosz Duda SP 14  2,5 pkt. 34
98. Alicja Paszkowska SP 51
99. Kinga Gajowiak SP 29
100. Hanna Bielawska SP 3 w Lubartowie
101. Borys Juźko SP 24  2,0 pkt. 35
102. Daria Sałasińska SP 43
103. Maksymilian Bugaj SP 51
104. Maksymilian Brzana SP 29
105. Zuzanna Ogrodowczyk SP 14
106. Martyna Zdunek SP 21  1,5 pkt. 36
107. Franciszek Capała SP "Skrzydła" Lublin
108. Remigiusz Dudek SP 50  1,0 pkt. 37
109. Julia Słupna SP 14
110. Bartosz Garbacz SP 29
111. Olga Miciuła SP 14
112. Alan Stefaniak SP 11  0,0 pkt. 38
113. Kacper Drążyk SP 11

     

      Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Dumkiewicz-Sprawce Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, która ponownie  objęła w tym roku honorowy patronat nad konkursem.

      Za okazaną pomoc w pracach związanych z organizacją III etapu Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Trójkąt - 2016" serdecznie dziękujemy niżej wymienionym nauczycielom - członkom Komisji Konkursowej:

      - Pani mgr Annie Baran ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie
      - Panu mgr Wiesławowi Bednarczykowi ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie
      - Pani mgr Barbarze Chocyk ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie
      - Pani mgr Magdalenie Kłębowskiej-Kisiel z Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski w Lublinie
      - Pani mgr Marcie Majchrzak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie
      - Panu mgr Lucjanowi Miciukowi z Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie
      - Pani mgr Alicji Żmudzie-Sobol ze Szkoły Podstawowej nr 43 w Lublinie

        oraz wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu, nauczycielom czuwającym nad bezpieczeństwem uczniów w dniu konkursu oraz dodatkowo wszystkim pracownikom z Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie zaangażowanym w przygotowanie III etapu konkursu na terenie ich szkoły.
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
 


Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon:
502-263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu