Edycja XI Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2017" dla klas I-szych

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2017"
dla klas I-szych
pod honorowym patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

E d y c j a   XI

Możesz pobrać: *w wersji doc lub w *wersji *zip


 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu:  

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon:  502-263-665

Powrót na stronę główną konkursu