Edycja XVIII Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2015" dla klas III-cich - Lureaci

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2016"
dla klas III-cich
E d y c j a   XIX

 

LAUREACI

30 - maksymalna liczba punktów do zdobycia.


 

                                                      I MIEJSCE

1.

Michał Michaluk

SP 42

26,0 pkt.

                                                    II MIEJSCE

2.

Nela Zanni-Lewandowska

SP 42

24,0 pkt.

                                                  III MIEJSCE:

3. Dawid Olszak

SP 3 w Lubartowie

20,0 pkt.
4. Marcel Gustaw SP 42
5. Joanna Skrzypiec SP 4 w Lubartowie 19,5 pkt.
6. Kacper Bączkowski SP 30
7. Bartosz Libera SP 3 w Lubartowie 19,0 pkt
8. Szymon Gołofit SP 42

 

                                                  Wyróżnienia:

9. Adrian Hołysz MSP Paderewski 18,5 pkt.
10. Jakub Janusz SP 51
11. Leon Orłowski SP 3 w Lubartowie 18,0 pkt.
12. Kacper Krawczyk SP 42
13. Antoni Kotarski SP 29 17,5 pkt.
14. Michał Sawczuk SP 43
15 Marta Tomasik SP 21
16. Weronika Urban MSP Paderewski 17,0 pkt.

                                                 

                                                  Dyplomy uznania:

17. Jadwiga Myna SP 29 16,0 pkt.
18. Adam Dybała SP 29
19. Mateusz Kołodziej SP 3 w Lubartowie
20. Bartosz Wójtowicz SP 3 w Lubartowie
21. Sebastian Łazarz SP 43 15,5 pkt.
22. Jan Chorągiewicz SP 29 15,0 pkt.
23. Krzysztof Młynarczyk SP 43
23. Filip Józefaciuk SP 3 w Lubartowie

 

Zapraszamy do obejrzenia fotografii:

 


.

     Od nowa    
.

 

----> Tutaj odczytasz wyniki pozostałych uczestników


GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM


 

      Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Dumkiewicz-Sprawce Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, która ponownie  objęła w tym roku honorowy patronat nad konkursem.

      Za okazaną pomoc w pracach związanych z organizacją III etapu Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Trójkąt - 2016" serdecznie dziękujemy niżej wymienionym nauczycielom - członkom Komisji Konkursowej:

      - Pani mgr Annie Baran ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie
      - Panu mgr Wiesławowi Bednarczykowi ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie
      - Pani mgr Barbarze Chocyk ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie
      - Pani mgr Magdalenie Kłębowskiej-Kisiel z Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski w Lublinie
      - Pani mgr Marcie Majchrzak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie
      - Panu mgr Lucjanowi Miciukowi z Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie
      - Pani mgr Alicji Żmudzie-Sobol ze Szkoły Podstawowej nr 43 w Lublinie

        oraz wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu, nauczycielom czuwającym nad bezpieczeństwem uczniów w dniu konkursu oraz dodatkowo wszystkim pracownikom z Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie zaangażowanym w przygotowanie III etapu konkursu na terenie ich szkoły.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu