Edycja XI Regulamin konkursu matematycznego "Trójkąt - 2017" dla klas I-szych

Regulamin konkursu matematycznego "Trójkąt - 2017"
dla klas I-szych

E d y c j a   XI

>>> Kontakt dla sponsorów<<<


4 klasa II    » Regulamin                       4klasa III    » Regulamin

Oczekiwany sposób rozwiązywania równań

      Zestawy zadań konkursowych wyślemy zainteresowanym szkołom po zgłoszeniu udziału w konkursie. Na stronie www zamieścimy je dopiero po 9 czerwca 2017 roku.

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas pierwszych danej szkoły (międzyklasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

      PUNKTACJA
Szczegółowa punktacja zostanie dołączona po zgłoszeniu - zainteresowanym szkołom łącznie z zestawem zadań.
      Pierwsze miejsce zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.
      Drugie miejsce zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.
      Trzecie miejsce zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń.
                                                                                                                           (każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych).

Zwycięzcy otrzymują dyplomy i wyróżnienia konkursu „TRÓJKĄT”:

Tutaj możesz pobrać w wersji doc:
                                         1. Dyplom za miejsca

Tutaj możesz pobrać w wersji doc:
                                  2. Dyplom - wyróżnienie

Tutaj możesz pobrać w wersji doc:
                                            3. Dyplom za udział

Uwaga!
      Dodatkowo wskazane jest ufundowanie zwycięzcom nagród. 

> Kontakt dla sponsorów

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY SUKCESÓW.

Nasz telefon:  502-263-665
 

 

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Powrót na stronę główną konkursu