Edycja XX Regulamin konkursu matematycznego "Trójkąt - 2017" dla klas III-cich

Regulamin konkursu matematycznego "Trójkąt - 2017"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
E d y c j a   XX

>>> Kontakt dla sponsorów<<<


4klasa I    » Regulamin                  4 klasa II    » Regulamin

Oczekiwany sposób rozwiązywania równań

      Zestawy zadań konkursowych do I i II etapu łącznie z Regulaminem oceniania wyślemy zainteresowanym szkołom po zgłoszeniu udziału w konkursie. Na stronie www zamieścimy je dopiero po 15 kwietnia 2017 roku (etap I-szy) oraz po 15 maja 2017 r. (etap II-gi).

KONKURS jest trzy etapowy.
                             I etap klasowy powinien być przeprowadzony w terminie do 15 kwietnia 2017 roku
                           II etap międzyklasowy powinien być przeprowadzony w terminie do 15 maja 2017 roku
                                                                                                                                  (dwa pierwsze etapy przeprowadzane są na terenie macierzystej szkoły)
                         III etap międzyszkolny będzie przeprowadzony  9 czerwca (piątek) 2017 roku  o godz. 1000  Zespole Szkół nr 12 w Lublinie znajdującej się przy ul. Sławinkowskiej 50.

      Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań w każdym etapie konkursu wynosi 60 minut.

W etapie trzecim
      Pierwsze miejsce zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.
      Drugie miejsce zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.
      Trzecie miejsce zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń.

Zwycięzcy otrzymują dyplomy i wyróżnienia konkursu „TRÓJKĄT”:

Tutaj możesz pobrać w wersji doc:
                                         1. Dyplom za miejsca

Tutaj możesz pobrać w wersji doc:
                                  2. Dyplom - wyróżnienie

Tutaj możesz pobrać w wersji doc:
                                           3. Dyplom za udział

Uwaga!
      Dodatkowo mogą być ufundowane  zwycięzcom nagrody rzeczowe. 

> Kontakt dla sponsorów

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY SUKCESÓW.


Nasz telefon:  502-263-665
 

 

Autorzy konkursu:
 
mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Powrót na stronę główną konkursu